Syvempää tietoa illuminaateista

(Deeper Insights into the Illuminati Formula)

Fritz Springmeyer & Cisco Wheeler

LUKU 13 -- PANIIKKIKOHTAUKSET (osa 2)

Paniikki iskee kun ei enää kyetä hallitsemaan pelkoa. Aivojen täytyy kamppailla saadakseen kontrollin haltuunsa, niin että järki vallitsisi mieluummin kuin olisi out-of-control -reaktio. Paniikkikohtauksen aikana, mieli, ruumis ja sielu elävät kaikki tässä paniikki kohtauksessa. Terapeutti voi tunnistaa asiakkaan paniikkikohtauksen sarjalla lukuisia toistuvia kutsuja. Uhri saattaa tunnistaa paniikkikohtauksen tarpeena silpoa itseään tunteakseen kivun joka osoittaisi hänelle että hän on todellinen.

Traumaan perustuvasta mielenhallinnasta toipuville uhreille, paniikkikohtaukset iskevät heidän omaan tietoiseen mieleensä. Ne voivat jopa nousta pintaan unessa. Joten mitä sinä teet? Jos paniikki nousee pintaan, muistuta itsellesi että se on aina ollut siellä, mikään ei ole muuttunut, se vain nousi tietoiseen mieleen. Rentoudu, se on aina ollut siellä, odottamassa että se laukaistaisiin tai työnnettäisiin pintaan. Mikään ei ole muuttunut paitsi henkilön tietoisuus tästä paniikista. Seuraavaksi, muistuta itsellesi että paniikki edustaa tietoa ja että tieto edustaa ymmärtämystä. Paniikki edustaa tietoisuutta, joko fyysistä tai henkistä, että jotakin on tapahtunut. Jos me haluamme ymmärtää tätä tietoisuutta, me emme voi seisoa siinä. Meidän täytyy saartaa tämä paniikki. Meidän täytyy ottaa kontrolli takaisin. Me emme pakene sitä, me puhuttelemme sitä. Jos me puhuttelemme tätä tilannetta, meillä on parempi mahdollisuus olla murskautumatta uudestaan.

Kuinka me puhuttelemme tätä tilannetta? Jos se on muistikuva, laita se taululle. Jos tämä paniikki liittyy todellisen elämän tilanteeseen, mielen täytyy olla valmistautunut siihen että milloin tahansa hätätilanne laukaisee paniikin, että rationaaliselle mielelle täytyy antaa takaisin ohjaajan istuin. Tämä mieli pitäisi kouluttaa antamaan mielen rationaaliselle osalle kontrolli jos paniikki iskee. Tämä on mielen kouluttamista. Kenties voidaan löytää looginen sivupersoona pitämään ruumista hallussaan tällaisena aikana, kun taas muut tekevät töitä tämän loogisen sivupersoonan kanssa pitääkseen asiat rauhallisina. Jos tiedetään että lähestytään tilannetta elämässä joka saa tietyt sivupersoonat paniikkiin, laita heidät suojattuun huoneeseen, tai laita ne nukkumaan. Itse asiassa, tulevan tilanteen pelko saattaa laukaista paniikkikohtauksen. Tukihenkilön täytyy ymmärtää että paniikkikohtaukset jotka alkavat yhden sivupersoonan taholta voivat levitä koko systeemin läpi. Aktiviteetti jonka julkisivupersoona ajattelee olevan hauskaa saattaa laukaista paniikin pienissä lapsi-sivupersoonissa. Tämä paniikki tulee olemaan niin ylitsevuotavaa kun se valuu takaisin julkisivupersoonan tietoisuuteen että se vie hauskuuden tästä aktiviteetista.

Paniikkikohtaukset iskevät tavallisesti kun uhri saa selville että hän on monipersoona, ja kun hänen täytyy kohdata: "Sinä meinaat että joku on hyväksikäyttänyt minua, että joku on suorittanut mielenhallintaa minuun?" Eräs panikoimisen aspekti on että sivupersoona joka panikoi todennäköisesti vaihtaa toiseen sivupersoonaan. Paniikin avulla syvemmän kultin sivupersoonien on helppo siirtää ruumista hallitsevat sivupersoonat pois tieltä kun nämä haluavat ulos.

Toisaalta, hyvä Illuminaatin ohjelmoija ei koskaan salli orjan joutua hallitsemattoman paniikin valtaan. Hän haluaa aina kontrolloida paniikkia. Tämä ohjelmoija seuraa kun sirut ovat paniikissa, sillä eloonjäämispelko joka kulkee tällaisten sirujen mukana saa aikaan hyviä soturi-sivupersoonia seremonioihin.


Takaisin