Syvempää tietoa illuminaateista

(Deeper Insights into the Illuminati Formula)

Fritz Springmeyer & Cisco Wheeler

LUKU 14 -- YMMÄRTÄMÄSSÄ OHJELMOINTIA (osa 2)

Aloita oikealla asenteella

On melkein sanomattakin selvää että tukiryhmän jäsenten sitoutumisen täytyy olla sitä luokkaa että uhri on huolenpidon keskus ja ensimmäinen tärkeysjärjestyksessä. Meidän, tukiryhmän jäsenten täytyy tavoitella että hoito olisi vähemmän kivuliasta uhrille kuin mitä itse ongelma on. Kristuksen kaltainen sitoutuminen asettaa toisen henkilön oman elämän edelle. Tämä ei tarkoita että tukiryhmän jäsenten pitäisi tuhota itsensä pelastaakseen uhrin. Päinvastoin, olemalla Kristuksen kaltainen sekä hyödyntämällä taitojaan tämä tukiryhmä voi löytää suurta iloa, tyydytystä ja tarkoitusta elämäänsä. Ohjelmointia on suoritettu vuosisatoja, ja vasta muutaman viimeisen vuoden aikana on saatu aikaan merkittävää edistymistä ohjelmoinnin purkamisessa, joten älkäämme menettäkö toivoamme vain koska paha osapuoli jatkaa edistymistään.

Pysy joustavana

Kun ollaan tukiryhmän jäsenenä tekemisissä mielenhallinnan kanssa, on tärkeää että sinä ymmärrät että on olemassa lukuisa määrä erilaisiamielenhallinta-tekniikoita. Tämän vuoksi mikään ei ole rutiinia kun on kyseessä henkilön vapauttaminen mielenhallinnan alaisuudesta.

Monien vuosien ajan, koska psykiatrien ja psykologien joukkoon on soluttauduttu raskaasti, suuri määrä informaatiota jota on julkaistu tällä alueella on ollut valheinformaatiota. Tukiryhmän täytyy tehdä selvää kaikista myyteistä jotka he ovat poimineet valtavirrasta, sekä keskittyä siihen mitä he saavat selville potilaalta. Toivottavasti, jotkut ohjeet ja kriteerit joista on kerrottu meidän kolmessa aiemmassa mielenhallintaa käsittelevässä kirjassa auttavat oikean diagnoosin löytämisessä. Kun terapeutti on käyttänyt ainoastaan yhtä lähestymistapaa ja raportoi jatkuvasti 100% menestyksestä, on luultavaa että tämä terapeutti (tai pappi) liioittelee menestystään.

Jollet sinä seuraa uhria 24 tuntia päivässä, vuoden jokaisena päivänä, useiden vuosien ajan, sinä et voi luottavaisesti sanoa että tämä henkilö on täysin integroitunut (=parantunut) ja että hänessä ei ole sivupersoonia jotka tekevät töitä astraalitasolla, tai että yksikään sivupersoona ei ole millään tavalla yhteydessä isäntäänsä. Ja jopa senkin jälkeen, jos uhrilla on implantteja, se voi yksinkertaisesti tarkoittaa sitä että implantit ovat vain väliaikaisesti pois päältä.

Kun lukija on opiskellut tätä kirjaa ja aiempia kirjoja, hän saa selville että mielenhallintaa suoritetaan lukuisten tekniikoiden kautta kuten ELF-aallot, implantit, geeniteknologia, jne. Terve järki kertoo sinulle etä yksi menetelmä ei tarjoa ratkaisua tällaisiin lukemattomiin tekniikoihin. Tämän vuoksi, tämän kirjan kirjoittajat painottavat tarvetta koota ryhmiä tekemään töitä uhrien kanssa. Jotkut mielenhallinnan uhrit ensimmäisen terapeuttisen tutkimuksen aikana ovat joutuneet kohtaamaan sen että terapeutit ovat pitäneet heidän muistikuviaan mielenhallinnasta & ohjelmoinnista väärinä koska ne eivät sopineet siihen mitä terapeutit olivat jo aiemmin kohdanneet. Tämä uhri kokee paljon tuskaa kun hänen elämäänsä ja ohjelmointiaan tutkitaan, joten on hyödyllistä mikäli terapeutti on tietoinen joistakin mielenhallinnan tyypeistä ja yhdistelmistä joita terapeutti saattaa kohdata.

Kun tämä terapeutti poimii merkkejä yhden tai toisen tyyppisestä ohjelmoinnista, tekee helpommaksi ymmärtää millainen kokonaistilanne saattaisi olla. 1940-luvun, 1950-luvun ja jopa 1960-luvun ohjelmoinnissa on yhtäläisyyksiä mutta ajan kuluessa ohjelmointi kehittyi vauhdilla. Eräs muutos vuosien varrella on ollut erikoistumisen taito jonka ohjelmoijat ovat kehittäneet. Kun lapsella on tunnistettu tällainen persoonallisuus, tästä ohjelmoinnista on tullut hyvin erikoistunutta ja hienostunutta jotta se toimisi tämän luontaisen mielenlaadun kanssa.

Viimeiset vuosikymmenet ovat myös nähneet hienostuneiden mielenhallinta-teknologioiden kehittymisen jotka sallivat traumaan perustuvan mielenhallinnan hienosäädön ja jotka voidaan piilottaa selkeämmän teknologian, kuten implanttien taakse. Näyttää siltä että on olemassa trendi, että tänä päivänä suoritetaan vähemmän mielen pirstomista kuin 1950-luvulla, ja enemmän hienosäätöä sekä elektroniikkaa. Tämä sen takia että saataisiin tasapainoisempia yksilöitä, jotka modernin ohjelmoinnin ansiosta ovat kuitenkin yhtä luotettavia noudattamaan käskyjä. Päämäärä on tuottaa orjia jotka saavat aikaan parempia tuloksia vähemmällä valvomisella. Tietokoneiden uskotaan olevan avain tähän modernisaatioon. Kuitenkin on olemassa periaatteita jotka määrittelevät kuinka mieli toimii, ja toivottavasti terapeutit jotka ymmärtävät nämä periaatteet voivat jatkaa löytääkseen keinot kuinka auttaa nykyaikaisen mielenhallinnan uhreja.

Ota huomioon minkätyyppinen uhri sinulla on

Uhrien kasti-järjestelmän alapäässä ovat uhrit jotka on tuotu tähän maahan Etelä- tai Keski-Amerikasta ja jotka on ohjelmoitu olemaan hyödynnettäviä orjia. Heitä kohdellaan vain orjina eivätkä he koskaan koe hyvää elämää. Voi olla että uhri ei edes tiedä kuka hän on.

Seuraavalla tasolla ovat uhrit jotka eivät ole Illuminaatin jäseniä, joiden sallitaan toimivan jokapäiväisessä elämässä tavallisten ihmisten tapaan. Nämä kärsivät suuresti, mutta heillä on usein sellainen mikä näyttää tavalliselta elämältä, vaikkakin se on jossain määrin omituinen niiden silmissä jotka ovat tarpeeksi läheisiä huomatakseen oudot piirteet heidän elämässään. Nämä ovat ihmisiä joita ohjelmoijat käyttävät vakoilijoina, salamurhaajina ja seksi-orjina. Usein heidän hyväksikäyttäjänsä kuuluvat hallitukseen.

Ylimmän tason orjat ovat sidoksissa Illuminatiin. Heidän sallitaan omistavan jonkin verran valtaa, heillä on huolellisesti laadittu/yksityiskohtainen uskomusjärjestelmä joka saa heidät tuntemaan ylemmyyttä verrattuna niihin jotka ovat heidän eliitti-spesiaaliryhmänsä ulkopuolella. Heille annetaan vertaisia ja "kaksosia" jotka on ohjelmoitu kuten he itse, jotta he tuntisivat ikäänkuin he kuuluisivat tähän ihmeellisen ryhmään jossa on joitakin ihmeellisiä karismaattisia johtajia. Tämä ryhmä vahvistaa heidän identiteettinsä joka tulee kuulumisesta tähän eliitti-ryhmään. Tämä orja saattaa viettää ylellistä elämää johdon seurassa. Tämä johto jakaa jonkin verran valtaa (itseasiassa delegoi, he pitävät kiinni naruista) uhrin kanssa. Esimerkiksi, tällä uhrilla saattaa olla alaisia. Tämän uhrin annetaan yhdistyä suuren johtajan kanssa rituaalin kautta. Ryhmädynamiikka lievittää syyllisyyttä jonka uhri saattaisi kehittää syyttäen itseään. Tämä kuvaus tulee sellaiselta henkilöltä joka on ollut osa Illuminaatin hierarkiaa. Sinä voit odottaa että sinun uhrisi ovat ylpeitä eliitti-statuksestaan. Sinä voit odottaa että he kertovat sinulle limusiineistaan. Isäntien harjoittama hyväksikäyttö peitetään manipuloivalla rakkaudella, statuksella ja ylpeydellä.

Illuminati tietää hyvin kuinka peittää hyväksikäyttö rakkaudella. Tämä rakastava isä/äiti josta lapsi kertoo että "hän ei kykene tekemään mitään väärää" saattaa hyvinkin olla lapsen ensisijainen hyväksikäyttäjä pahimmalla tavalla. Hierarkian orjan kaikki "hyvät edut" ovat SILKKAA PETOSTA. Tämä karismaattinen johtaja on ainoastaan kuva, fantasia. Jos uhri lakkaa muistamasta yksityiskohtia, hänet on pakotettu kuolemanrangaistuksen uhalla liittymään ryhmään johon hän kuuluu, hänen ei sallita omistavan todellisia ihmissuhteita heidän sisariinsa tai veljiinsä tässä kultissa, ja tämän kultin niinsanotusti valaisevat ja syvälliset opetukset ovat yksinkertaisesti kokoelma eksyksissä olevien hämmentyneiden ihmisten muinaista lörpöttelyä joka on pakattu uudelleen voimallisiksi uusiksi ilmestyksiksi.

Yhteenvetona, saatettaisiin sanoa että hyödynnettävää hierarkiaan kuulumatonta mielenhallinnan orjaa pidetään paikoillaan ilman majesteettisuuden houkutusta joka annetaan hierarkiaan kuuluvalle uhrille. Illuminaatille on tärkeää että uhri liittyy heihin omasta vapaasta tahdostaan. Joskus näin tapahtuu, mutta usein uhri on niin loppuun kulutettu että hänellä ei ole enää vapaata tahtoa. Sinä, tukiryhmän jäsenenä, voit huomauttaa että uhrin tuki hyväksikäyttäjilleen on rakennettu valheelliselle perustalle. Mieluummin kuin kieltäisit että orja on viettänyt ylellistä elämää, osoita kuinka kaikki on tehty tarkoituksena manipulaatio. Kaikesta on maksettava hinta.

Kuinka mieli luo ohjelmoidun todellisuuden

Ajatusta tietoinen versus alitajuinen on vaikea kuvailla, mutta se on tärkeää sen kannalta kuinka ohjelmointi toimii. Millaista henkistä aktiviteettia tapahtuu yksilön mielessä? Suurin osa henkisestä aktiviteetista on tiedostamatonta. Monet meidän elämämme aktiviteeteista suoritetaan tiedostamatta. Jos meidän huomiomme on kohdistunut jonnekin muualle, me voimme suorittaa toimen tiedostamatta.

Jonkin verran henkistä aktiviteettia nousee pintaan alitajunnasta. Päiväunet on tunnistettu hyödylliseksi henkilön hyvinvoinnin kannalta. Rikolliset teini-ikäiset pojat nukkuvat harvoin päiväunia. Ajatusten, tunteiden, käsityskyvyn ja muistojen henkinen aktiviteetti on kaikki upotettu mieleen. Mielen rakenteet on luotu ajatusten ja tunteiden pohjalle. Mieli organisoi vaikutelmien kaoottisesta sekamelskasta jotakin koossapysyvää ja käyttökelpoista. Meidän mielemme valmistaa todellisuuden meidän ajatuksistamme ja tunteistamme. Tämä ohjelmoija astuu sisään kuvaan ja valmistaa tämän todellisuuden suunnittelemalla ryhmän aktiviteettia.

Tunteet, hallusinaatiot, mielikuvat, pelot ja näyt eivät ole osa kognitiivista tietoista tietoon perustuvaa tietämystä, vaan nämä ovat kuten ROM-muisti joka ohjaa tietokonetta, ja joka on pysyvä ja joko normaalisti pysyy koskemattomana. Nämä ovat ajattelun tärkeitä perusrakenteita. Nämä sijaitsevat alitajunnassa. Tämä alitajuinen mieli on kuin likakaivo. Se ottaa vastaan kaiken mihin mieli on sallinut sen päästä käsiksi. Kun jotakin on hyväksytty/otettu vastaan, tämä alitajuinen mieli ei arvioi sitä. Tämän vuoksi hypnoosi ja harhakuvat/illuusiot ovat niin voimakkaita. Käyttämällä hypnoosia, ohjelmoija voi istuttaa ajatuksen alitajuntaan; muuten kestäisi kauan ennenkuin mieli luontaisesti seuloisi sen ja vasta sitten ojentaisi alitajunnalle.

Lyhyesti selitettynä, ajatukset ja tunteet luovat mielen todellisuuden. Ohjelmoija haluaa olla kykenevä peukaloimaan sitä että kuinka mielen todellisuus luodaan. Julkisivupersoonien, jotka isännöivät ruumista päivästä päivään, täytyy kohdata systeemin ohjelmoijan, kulttijohtajan tai käsittelijän heikkoudet. Joidenkin orjien kohdalla, sanotaanpa vaikka Anton LaVeyn tai Michael Aquinon orjien kohdalla, heidän ohjelmoijansa on sekä heidän kultti-johtajansa että heidän käsittelijänsä -- kaikki kolme yhdessä ja samassa yksilössä. Uhrin julkisivupersoonat kokevat kontrolloijansa vajavuudet. Mieluummin kuin että taistelisi sitä vastaan mitä mieli näkee ja kuulee, tämä ohjelmoija kehystää sen uudelleen. Hän haluaa että julkisivupersoona näkee hänen inhimillisen puolensa. Hän haluaa että julkisivupersoona näkee "virheet", mutta että hän hyväksyy heikkouden normaalina inhimillisenä luonteenpiirteenä. Nämä virheet kehystetään pelkästään heikkoudeksi ja negatiivisiksi ulkoisiksi olosuhteiksi. Annetaanpa esimerkki:

Uhria rohkaistaan ajattelemaan: Kyllä, hän joi, mutta entä sitten? Hän oli sosiaalinen henkilö ja tietenkin hänen täytyi juoda... Kyllä, hän teki virheen, mutta se oli jonkun toisen virhe. Ohjelmoijan negatiiviset puolet nähdään positiivisessa valossa. Uhrin mieli tuntee olonsa hyväksi näiden järjellisten selitysten myötä. Tämä on esimerkki siitä kuinka ohjelmoija on peukaloinut mielen käsitystä todellisuudesta. Tämä peukalointi on osa vaivihkaista hypnoottista ohjelmointia. Suorittavatko ohjelmoijat tällaista vaivihkaista ohjelmointia? Kyllä, on standardi-asia istuttaa tämä inhimillinen piirre jotta suojeltaisiin ohjelmoijan antamaa isä/äiti -kuvaa. Illuminaatin ohjelmoijina, meidät opetettiin käyttämään ajatuksia, tunteita, hyvinvointia ja pahoinvointia muovataksemme mielen todellisuutta. [Mieli päättää että onko se hyvinvoinnin vai pahoinvoinnin tilassa. Joissain äärimmäisissä pisteissä, mieli saattaa tehdä kuperkeikan ja päättää että kipu on mielihyvää. Meidän esimerkissämme, me emme kuvaile tällaista äärimmäistä tilannetta. On aivan normaalia mielelle valkaista kuva joka sillä on auktoriteetti-hahmosta; tämä on synnynnäinen kyky.]

Nyt, sanotaanpa että terapeutti haluaa peukaloida tätä ohjelmointia. Terapeutti voi käydä suoraan ohjelmoinnin kimppuun sanomalla: "Sinun ohjelmoijasi oli paha mies." Mutta tämä lähestymistapa on pelaamista ohjelmoijan pussiin, joka on rakentanut todellisuuden joka vastustaa tällaista suoraa hyökkäystä. Tämä terapeutti saattaa haluta käyttää lähestymistä takaoven kautta siirtääkseen vastustuksen syrjään. Tämä takaoven metodi estää laukaisimia toimimasta. Takaoven lähestymistapa voisi olla:

TERAPEUTTI: "Mitä sinä olisit halunnut nähdä herra X:n (kontrolloijan nimi) elämässä?"

ORJA: "Minä toivon että hän ei olisi juonut niin paljon."

TERAPEUTTI: "Kuinka tämä vaikutti sinuun?"

ORJA: "Minusta ei pidetty huolta."

Tämä takaoven lähestyminen vapauttaa uhrin antamasta tuomiota että tämä kontrolloija oli oikeassa tai väärässä, hyvä tai paha. Uhrin ei tarvitse astua liian kauas mielen mukavuus-vyöhykkeeltä.

Uhrin valta loppuu siinä missä pelko alkaa

Kohta jossa uhri pelkää on kohta jossa hän antaa ohjelmoijalle vallan. Tämä on perusperiaate jonka Illuminaatin ohjelmoijat tuntevat hyvin. Ohjelmointi rakentuu tämän päälle. Jos lapsi ei pelkää ohjelmoijaa, tämän lapsen ohjelmoinnista tulee vaikeampaa, sillä henkilön valta loppuu siihen missä pelko alkaa.

Ohjelmoijat tietävät kuinka saada aikaan pelkoa. Pelko jumiuttaa aivot kuoleman kierteeseen ja aktivoi "kuolemaan liittyvät refleksit". Tämä ohjelmoija on kuin orkesterin kapellimestari joka ohjaa pelon huipentumaansa. Ohjelmoijat tietävät kuinka mieli suojelee itseään. Aivojen vapaa tahto ohjataan ulos jotta uhri tulisi riippuvaiseksi ohjelmoijasta. Luonnollinen virta kuinka mieli kokee todellisuuden hukutetaan pelon valtaan. Ohjelmoija voi häiritä mielen luontaista käsityskyvyä todellisuudesta aiheuttamalla pelkoa. Pelko luo säröjä mieleen, ja kieltämistä mieleen. Lopussa, ohjelmoinnin uhrilla on todellisuuden palasia jotka ilmestyvät ei-mistään ja näyttävät irrallisilta kuin unet. Onko pelko pahasta?Kun ihmiseltä riistetään luottamus Jumalaan ja toiseen ihmiseen, kenen puoleen he kääntyvät? Pelko näyttää miellyttävältä uhrille joka ei voi sanoa: "Ei tehty uhkayrityksiä, ei saavutettu mitään, minä kävelen suoraan tämän tilanteen läpi".

Aivojen vaisto vie kohti sitä minkä se kokee miellyttäväksi, kohti pelkoa. Kuinka uhri nousee pelon yläpuolelle? On keinoja, mutta niihin liittyy usein se, että uhri saa ulkopuolista apua. Terapeutti haluaa olla yhden askeleen edellä pelkoa. Erilaisilla ihmisillä on erilaisia pelkoja. Miehet syntyvät haluten olla suojelevia ja voimakkaita. Miehet on suunniteltu kohtaamaan ulkopuolinen maailma. Ohjelmoijat haluavat rikkoa heidän miehisen identiteettinsä. Heidät riisutaan kun he näkevät että he ovat voimattomia suojelemaan muita lapsia ja voimattomia suojelemaan itseään. He edelleen tuntevat että heidän äitinsä ei suojele heitä kun heitä kidutetaan vastasyntyneinä. Tämä luo voimakkaan hylätyksi tulemisen tunteen. He tietävät että he ovat heikkoja ja avuttomia. Heidän synnynnäinen halunsa olla suojelevia tuhotaan, sillä he kehittävät alitajuisen asenteen että rakkaus ei kykene suojelemaan.

Koska RAKKAUS EI KYKENE SUOJELEMAAN, näistä miehistä tulee kovia. Heidän kovuutensa juuressa on pelko että he eivät kykene rakastamaan (alitajunta on hyväksynyt tämän koska he ovat kyvyttömiä suojelemaan rakkaudella); he uskovat myös että he eivät ole rakkauden arvoisia (he tuntevat että he ovat jääneet ilman äidin suojelevaa rakkautta). Sitten kun tämä alitajuinen asenne on hyväksytty, että he eivät kykene rakastamaan tai olemaan rakastettuja, he kuolevat emotionaalisesti. He pakenevat tunteita koska heillä on alitajuinen tietoisuus traumasta. Kun he pakenevat tunteitaan, he havaitsevat luonnolliseksi turvautumisen älyynsä.

Yhteenvetona, miehellä on syntyessään voima suojella sitä mitä se rakastaa. Traumatisoitaessa, mies tuntee itsensä avuttomaksi, ja kehittää pelon rakkautta ja tunteita kohtaan. Rakkaudesta tulee negatiivinen asia jota hän alitajuisesti pakenee. Ohjelmoijan tarvitsee ainoastaan keskittyä mielen omiin metodeihin suojella itseään. Mieli suojelee tätä ohjelmointia paljon paremmin kuin mihin ohjelmoija koskaan pystyisi. Sen jälkeen kun pelko on luotu perustukseksi, tämä ohjelmointiryhmä istuttaa toistuvia EI PUHUA, EI NÄHDÄ, EI KUULLA -viestejä yhä uudestaan. He toistavat: "ÄLÄ TEE MITÄÄN MIKÄ VAHINGOITTAISI PERHETTÄ." [Perhe tarkoittaa Illuminatia tai toisinaan toista kulttia.] Mielellä on kyky järjestellä asioita ja oikaista itsensä. Ohjelmoijat ovat täysin tietoisia siitä kuinka mieli saattaisi oikaista itsensä ja vetää itsensä pois ohjelmoijan valheista. Illuminati opettaa ohjelmoijiaan "olemaan sallimatta tietoisen tulla tietoiseksi, älyn tulla älyksi, rakkauden tulla rakkaudeksi".

Se mitä tämä tarkoittaa on että sitä mitä tietoisesti tapahtuu ulkopuolisessa todellisuudessa, sen ei sallita sisäistyä tietoiseksi todellisuudeksi. Rakkaudesta tulee rakkautta vasta sitten kun oppii tuntemaan todellisen minän. Täten, ohjelmoijan tehtäväksi tulee PIILOTTAA TODELLINEN MINÄ mieleltä. Eräät suurimmat filosofit ovat sanoneet että elämän suurin päämäärä on OPPIA TUNTEMAAN ITSENSÄ. Ohjelmoijan päämäärä on varmistaa että tapahtuu juuri päinvastoin, että uhri ei tuntisi itseään. Heidät koulutetaan tekemään tämä.

Jos me ymmärrämme että ohjelmoija koulutetaan ohjelmoimaan mieli UNOHTAMAAN MINÄ, sitten on tietysti selvää että terapeutin täytyy auttaa uhria MUISTAMAAN kuka hän on.

Antamalla uhrille hänen oma identiteettinsä takaisin

Lukemattomat terapeutit ja pastorit ovat sulkeneet mielenhallinnan uhrit ansaan heidän ohjelmointinsa sisään neuvomalla heitä antamaan menneiden olla menneitä sekä antamaan vanhojen luurankojan maata haudoissaan, antamaan anteeksi ja unohtamaan, jne. Tämä jättää useimpien uhrien mielet ohjelmoinnin ansaan. Tietysti, julkisivupersoonat pitävät tätä turvallisena omalta kannaltaan. Loppujen lopuksi, kuka haluaa löytää kauhut jotka mieli on unohtanut? Auttaisi jos pastorit muistaisivat että Jumala kehoittaa tutkimaan itseään useissa Raamatun jakeissa: "Tietoa rakastaa, joka kuritusta rakastaa, mutta järjetön se, joka nuhdetta vihaa." [Sananlaskut 12:1] "Ihmisen henki on Herran lamppu: se tutkistelee sydämen kammiot kaikki." [Sananlaskut 20:27] "Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi..." [1 Kor. 11:31]

Toisin sanoen, jos me haluamme olla enemmän kuin eläimiä, meidän täytyy tutkia itseämme ja rakastaa oppimista. Se on Jumalan kynttilä ihmistä varten tutkia omaa sisimpäänsä. Ja kun me löydämme ongelmia itsestämme, meidän täytyy käsitellä niitä. Terapeutin täytyy kääntää päinvastaiseksi se mitä kultti on tehnyt. Antaa uhrille hänen identiteettinsä takaisin. Varustaa hänen tietoisuutensa sillä mistä henkilön mieli normaalisti on tietoinen. Antaa tälle henkilölle takaisin älykkyys joka kuuluu hänen koko mieleensä. Varustaa henkilö rakkaudella Jumalan suunnitelmaa kohtaan joka Hänellä on hänen elämäänsä varten. Antaa henkilölle hänen elämänsä takaisin antamalla hänen oppia tuntemaan itsensä, ja jos mahdollista, antamalla hänen liittyä kokonaiseksi persoonaksi jonka Jumala on tarkoittanut hänen olevan. Mielenkiintoista, ohjelmointi ei kykene hävittämään henkilön alkuperäistä persoonallisuuttaan täysin.

Ohjelmoijat pitävät parempana toimia mielen luontaisten kykyjen mukaan. Tämä on vain tervettä järkeä. Hevosten kouluttajat toimivat samoin. Jos uhrilla on kykyjä, hän voi suoraan ottaa omakseen nämä kyvyt. On kuitenkin todennäköistä että ohjelmoijien täytyy tukahduttaa monet uhrin kyvyt jotta he kykenisivät hallitsemaan häntä. Mieluummin kuin jalostaa orjan kykyjä, ohjelmoijat ovat yksinkertaisesti riistäneet heidän luonnollisia kykyjään.

Tyypillisesti uhrissa on ohjelmia jotka:

Nämä ohjelmat voidaan laukaista monin tavoin, sekä sisäisten että ulkoisten laukaisimien myötä. Oppimalla että tunne, ajatus tai toimi on ohjelma, tämä uhri saa tietoiseen kontrolliinsa sen mitä tapahtuu. Tämä vihje saattaa yhä synnyttää alitajuisen halun toteuttaa tämä ohjelma, mutta uhri alkaa saada elämäänsä takaisin hallintaansa. Ohjelmoijalle tulee yhä vaikeammaksi tehdä töitä, kun tietoinen mieli tietää mitä hän on, ja kun tietoinen mieli ei halua alistua. Muisti toimii sen pohjalta että kuinka ohjelma on istutettu, ja tunnottomaksi tekeminen auttaa myös uhria saamaan takaisin jonkin verran valtaa.

Uhrin kartoittaminen, muistiinpanojen tekeminen kaikesta mitä havaitaan liittyen uhriin, auttaa tukiryhmää pitkällä tähtäimellä. Tämä ei ole mitään muuta kuin se mitä tehtiin silloin kun uhria ohjelmoitiin. Lääkärit ja ohjelmoijat ohjelmoinnin aikana odottivat että pieninkin yksityiskohta merkittiin muistiin. Kartoittaminen auttaa tätä terapeuttista ryhmää rakentamaan kehykset sen palapelin ympärille jonka ääressä he tekevät töitä.

Älä odota että uhri kykenisi selittämään ohjelmointiaan. Tämä mielenhallinnan ohjelmointiryhmä on traumatisoinut lapsiuhria riittävästi että 3½ ikävuoteen mennessä hän lakkaa kysymästä että "Miksi?". Sen sijaan hänelle opetetaan että kaikki fantasian/mielikuvituksen ulkopuolella oleva on pahasta, että ulkopuolinen maailma on paha, että heidän tulisi tehdä vain se minkä ohjelmointiryhmä sallii heidän tekevän. Siitä lähtien, useimmilta uhrin sivupersoonilta (jollei kaikilta) puuttuu vapaus kysyä ja löytää mitä heille on tapahtunut.

Kuten lukija on nähnyt, ohjelmointi on suunniteltu manipuloimaan toimia, ruumista, tunteita, muistia, mieltä, ohjelmointia, aisteja sekä uhrin hengellisyyttä. Tämän vuoksi me olemme päättäneet kutsua sitä "täydelliseksi" mielanhallinnaksi. Tämäntyyppinen traumaan perustuva täydellinen mielenhallinta saa aikaan pirstoutumista ja paljon vahinkoa sielulle (mieli, tahto ja tunteet). Terapeutin täytyy käsitellä suurta määrää vääntymistä ja pirstoutumista tällä alueella. Se aiheuttaa paljon lääketieteellistä vahinkoa ruumiille, esimerkiksi heikko suoliston ja rakon hallinta. Ainoastaan koulutettu lääkäri joka on herkkä mielenhallinnan uhrin tarpeille osaa hoitaa näitä fyysisiä vaurioita.

Huomattavaa vahinkoa tehdään uhrin hengelliselle elämälle, ja uhrin tarvitsee kylpeä Kristuksen sovintoveressä. Uhrin on vaikea kuulla monia Kristinuskoon liittyviä sanoja ja symboleita. Esimerkiksi, sanoilla "sinetti", "veri" ja "Jeesus" on täysin erilainen merkitys ja emotionaalinen sisältö uhrille kuin ei-uhrille. Uhrin tarvitsee oppia uudelleen kuka on todellinen Jumala taivaissa, mieluummin kuin kultin imitaatio-jumala josta kultti on puhunut, kuten myös heidän väärinkäsityksensä.

Lopuksi, tukiryhmän täytyy olla tekemisissä sen kanssa mitä tahansa rakenteita ja monipersoonallista oireyhtymää on läsnä uhrissa. Onko helpompi nähdä miksi me mainostamme tukiryhmiä mieluummin kuin yksilöitä auttamaan tätä uhria? Jos ohjelmoinnin hengellistä osaa, joka on kaikkein salaisin osa, ei hoideta, silloin monimutkaiset MPD-järjestelmät eivät tee paljonkaan töitä ohjelmointia vastaan. Monet kompleksiset MPD-järjestelmät ovat tehneet lujasti töitä vuosien ajan ja sitten luovuttavat seurauksena hitaasta edistymisestä ja siitä että loppua ei ole näköpiirissä.

Toiset kompleksiset systeemit ovat nähneet dramaattisia tuloksia kun vapautus-metodit ovat vapauttaneet syvimpiä osastoja demonisista sidoksista. Tämä uusi vapaus salli heidän edistyä muissa kysymyksissä joissa ei ollut saavutettu edistymistä ennen vapautumista. Ilmiselvästi, kaikki ohjelmointi ei ole samaa, siitä määrää se millainen ryhmä ohjelmointia suorittaa, kuka on ohjelmoija, millaisia kykyjä uhrilla on ja millaisia lahjoja ohjelmoijat haluavat luoda tai käyttää hyväkseen.

Joskus ohjelmointia suorittava kultti ei käytä niin paljon aikaa ohjelmointiin kuin haluaisi. Tässä tapauksessa, ohjelmointi on rajoitettua. Kuitenkin, useimmissa tapauksissa, ohjelmoijilla on niin runsas sisäänpääsy uhriin kuin he haluavat, varsinkin jos molemmat vanhemmat kuuluvat kulttiin. Tapauksissa joissa uhri ei hypnotisoidu & jakaudu helposti, heidän sisäinen järjestelmänsä on vähemmän kompleksinen. Lukuisat tutkijat ovat määritelleet aivan oikein että henkilön kyky hypnotisoitua on mitta joka määrittelee sen kuinka paljon tämä henkilö jakautuu. Kuitenkin, julkisivupersoonat ohjelmoidaan raskaasti jotta he eivät sallisi itsensä tulla hypnotisoiduiksi, joten tämä mittari ei aina toimi määritelläkseen kuinka paljon pirstomista ohjelmoijat ovat suorittaneet. Nämä kaksi kykyä, jakaantuminen ja hypnotisoituminen ovat yksinkertaisesti saman asian kaksi puolta. Jos uhri on helposti jakautuvaa sorttia, ohjelmoijat kykenevät luomaan monimutkaisempia rakenteita. Jos taitava terapeutti saa selville kuinka jakautumiskykyinen hänen asiakkaansa on, hän saa varhaisen arvion siitä kuinka paljon Illuminati tai Illuminaatin julkisivuryhmä on saattanut pirstoa ja jäsennellä mielenhallinnan uhrin mieltä.


Takaisin