Syvempää tietoa illuminaateista

(Deeper Insights into the Illuminati Formula)

Fritz Springmeyer & Cisco Wheeler

LIITE 3 -- KLOONIT, SYNTEETTISET IHMISET, ROBOTOIDIT JA KAKSOISOLENNOT

Julkisesti myönnetyt geneettiset tapahtumat

1890 -- Kaniinin sikiö siirretään emä-kaniinin kohtuun.

1944 -- Ihmisen hedelmöitetään keinotekoisesti koeputkessa.

1952 -- Briggs & King Indianan yliopistosta kloonaavat sammakon.

1970 -- Rand Corporation ennustaa että "para-ihmisiä" tullaan geneettisesti luomaan suorittamaan halpa-arvoisia tehtäviä tulevaisuudessa. Täysin erilaisissa ympyröissä, Lord Rothschild, joka on genetiikkaa opiskellut fysiologi, varoitti että itsekkäät fanaatikot saattaisivat perustaa yksityisiä klooni-kauppoja. Lord Rothschild ehdotti geenitutkijoille kloonausta hallinnoivan organisaation perustamista maailmanlaajuisen lainsäädännön kera joka suojelisi maailmaa pahoilta ihmisiltä jotka haluaisivat kloonata ihmisiä pahoja tarkoituksia varten. Hän ehdotti tälle organisaatiolle nimeksi "Commission for Genetical Control".

1977 -- Kerrottuaan ensimmäisestä onnistuneesta ihmisen kloonauksesta joka tehtiin jollekin hyvin varakkaale. Kirja jossa kerrottiin yksityiskohtia julkaistiin vuonna 1978, ja kirjailija meni piiloon, ja meidän kongressimme keräsi paikalle lääkäreitä todistamaan että kirja oli hölynpölyä sekä vakuuttamaan yleisölle että lääketieteen tutkijat ottavat huomioon ihmisen kloonaamisen etiikan. Tämä kirjailija on vakuuttunut tämän kloonaustapahtuman totuudenmukaisuudesta, vaikkakin media/viralliset lääkärit väittävät että tämä kirja on pelkkää fiktiota.

1980 -- Kahdentaminen (sikiön halkaiseminen) joka on eräänlainen kloonauksen muoto tehtiin onnistuneesti hevoselle, lampaalle ja naudalle jotka oli jo kloonattu tällä tavoin aikaisempina vuosina.

1981 -- Hiirten kloonaaminen. Nautakarjan sikiöiden siirtämisestä tulee arkipäiväistä.

1983 -- Vesipuhvelin sikiö siirretään sijaisena toimineelle emä-puhvelille.

1984 -- Ihmisen sikiö siirretään onnistuneesti äidin kohtuun.

1997 -- Ilmoitetaan onnistuneesta ihmisen kloonauksesta.

Tiedemiehet jotka tekevät töitä salassa innostuivat kloonauksesta 1960-luvulla. Aborteista tuli tavanomaisia näihin aikoihin tarjoten sikiö-kudosta kloonaajille. Amerikkalaisten nuori sukupolvi kysyy: "Milloin kloonaaminen tapahtuu?" Vastaus on, että sitä on tehty jo pitkän aikaa. Artikkeli jonka Andrew Kimbrell on hiljattain kirjoittanut ja joka julkaistiin monissa lehdissä USA:ssa on hyvin paljastava. Hän tulee esiin melkein paljastaen ihmisille mitä on meneillään. Tämä artikkeli oli nimeltään "Science Is About to Deliver" (22.6.1993). Siinä sanotaan: "Useimmat amerikkalaiset eivät ole tietoisia nykyisten geenitutkijoiden urotöistä, tieteellisistä tosiasioista jotka monissa tapauksissa ovat yhtä hyytäviä kuin mikä tahansa tieteiskirjallisuus. Siat on geneettisesti suunniteltu kantamaan sisällään ihmisten kasvugeenejä jotta luotaisiin "super-sikoja" joissa olisi enemmän lihaa... USA:n hallitus ja yksityiset tutkijat ovat käyttäneet miljardeja dollareita veronmaksajien rahoja luodakseen kymmeniä tuhansia geneettisesti muokattuja eläimiä jollaisia ei ole ennen nähty. Eräs huomattava tiedemies ennustaa että me saatamma pian nähdä 2.500 kiloa painavia nautoja ja sikoja jotka ovat neljä metriä pitkiä ja kaksi metriä korkeita... Geenitutkijat ovat kloonanneet nisäkkäitä mukaanlukien karjaa... Eräs kirjoittaja huomauttaa, että geneettisellä peukaloinnilla on potentiaali luoda valtava armeija identtisiä klooneja, joista jokainen olisi luotu tiettyä tehtävää varten. Tiedemiehiä, oopperalaulajia, kaikkia voitaisiin valmistaa tilauksesta. New York Times -lehti on kirjoittanut: 'Elämä on spesiaalia, ja ihmiset varsinkin, mutta biologiset koneet ovat kuitenkin koneita joita voidaan nyt muokata, kloonata ja patentoida.'"

Lukijat, ymmärrättekö että rivien välissä he puhuvat bionisista robotoideista joita nyt luodaan ottamaan ihmisten paikka korkeissa viroissa? Ja tämä hyytävä ajatus että ihmisen lailla toimivia koneita tuotetaan joita ei kohdella muina kuin koneina -- tämä on myös hyytävä ajatus.

Tämän kirjailijan uutiskirjeessä syyskuulta 1993 oli tämän kirjailijan kaksi artikkelia kloonauksesta otsikolla "Clones, Synthetics, Organic Robotoids And Doubles" ja toinen otsikolla "Dulce Genetic Research/Cloning Facility". Kuukausi tämän uutiskirjeen julkaisemisen jälkeen julkaistiin kertomus kloonatuista ihmisistä. [Minä tunsin että tämä oli vahvistus sille että Jumala oli ohjannut minua julkaisemaan informaation joka minulla oli kaksi viikkoa ennenkuin sekulaari media julkaisi uutisensa "ensimäisestä" laboratoriossa suoritetusta sikiön jakamisesta.]

Tämä vuonna 1993 tapahtunut kloonaus oli ensimmäinen julkisesti paljastettu & julkisesti hyväksytty ihmisen kloonaus, mutta totuus on että sitä on tehty jo noin 30 vuoden ajan salassa. Joulukuun 1993 uutiskirjeessä minulla oli artikkeli kloonauksesta jossa minä tarkastelin minä media kertoi ihmisille kloonaamisesta sen jälkeen kun "ensimmäisestä" ihmisen kloonaamisesta oli kerrottu. Tässä artikkelissa keskusteltiin myös novellista nimeltä Multiple Man joka kertoo siitä kuinka presidentistä oli tehty tarkkoja kopioita. Tässä kirjassa on hämmästyttäviä yhtäläisyyksiä siihen mitä he todellisuudessa tekivät Presidentti Carterille!

Lopulta, syyskuussa 1996 tämän kirjailijan uutiskirje julkaistiin ja siinä oli neljäs artikkeli kloonauksesta. Tämä liite ei ole lopullinen sana tästä aiheesta. Tämä koko aihe klooneista, synteettisistä ihmisistä, robotoideista ja kaksoisolennoista on niin laaja että siitä olisi paljon enemmän sanottavaa. Tämä liite on pelkästään katsaus siihen mitä nämä neljä artikkelia sisältävät. Se koskettaa myös ryhmämielen luomista jota on tehty salassa. Kenties joskus myöhemmin tämä kirjailija voi kertoa tarkemmin kloonauksesta, mutta nyt tämä liite tarjoaa informaationsa seuraavissa muodoissa:

A. Tulevaisuus-shokki jolle tämä aihe alistaa tavallisen ihmisen

Mitä tapahtuu kun teknologisesti jälkeenjääneet ihmiset äkkiä joutuvat kohtaamaan teknologisesti edistyneet ihmiset? Se mitä tapahtuu on että ihmisiä vaaditaan muuttumaan. Monissa tapauksissa koetaan stressiä jota Alvin Toffler kutsuu nimellä "tulevaisuus-shokki". Uusien ajatusten, uusien päätösten ja uusien tapojen nähdä asioita tulviminen rasittaa suuresti mieltä ja ruumista. Vaaditaan radikaaleja muutoksia jotta kyettäisiin omaksumaan uusi tilenne. Nepalissa, jossa minä asuin, asukkaat eivät olleet koskaan käyneet läpi hevosten ja rattaiden aikakautta joten heidän kielessään ei ollut vastinetta sanalle "ajaa". Kun autot äkkiä ilmestyivät -- ensimmäiset kuljetettiin kantajien selässä -- heillä ei ollut sanaa "ajaa", joten he käyttivät sanoja joita heillä oli "istua ja mennä". Joten, kun me sanomme "ajakaamme kaupunkiin" he sanoivat "istukaamme ja menkäämme kaupunkiin".

Amerikkalaiset on yleisesti pidetty pimennossa tieteellisen kehityksen rajoista. Tunnetut syyt miksi ihmiset eivät ole oppineet ovat moninaisia. Kylmä sota oli eräs syy. Yritys-salaisuudet ovat toinen syy. Tieteellinen ylpeys ja pyrkimys päihittää muut tutkijat on eräs syy, ja yleisölle vain heidän tekninen kielensä riittää estämään ihmisiä läheisesti tarkastelemasta millä tasolla tutkimus on.

Mutta suurin syy salailuun on tämä: kaikenkattava saatanallinen suunnitelma pitää ihmiset tietämättöminä tieteellisistä edistysaskeleista KOSKA niitä käytetään hyvin usein kontrolloimaan ja manipuloimaan maailmaa. Se mikä on kehittynyt on tämä tilanne jossa amerikkalaiset eivät ole enää kosketuksissa siihen missä vaiheessa eliitin salainen teknologia on. On selvää että eliitti tietää tämän ja on tietoinen siitä että ainakin jonkin verran "tulevaisuus-shokkia" täytyy vähentää mikäli he haluavat välttää yhteiskunnan tuhoutumisen. Sinun täytyy olla tietoinen (henkisesti valmistautunut) koska useimmat niistä jotka lukevat tätä kokevat tulevaisuus-shokin kun he lukevat että ihmisten kloonaaminen on mahdollista ja että sitä on tehty jo vuosikymmeniä. Eliitillä oli ongelma. Jos yhteiskunta ei kulje eteenpäin niin että heidän salaiset tieteelliset edistysaskeleensa olisivat ihmisille edes etäisesti tuttuja, tilanne olisi pian samanlainen kuin että luolamies tapaa modernin aikakauden ihmisen. Yhteiskunta ei kykenisi sopeutumaan; se tuhoutuisi. Toisaalta he eivät varmasti kerro julkisesti mitä he tekevät, sillä he käyttävät tätä teknologiaa meitä vastaan hallitakseen meitä. Tästä syystä he antavat meille elokuvia jotka näyttävät meille asioita jotka he ovat jo keksineet -- mutta nämä tuodaan esiin fiktiona näissä Hollywood-filmeissä. He toivovat vähentävänsä tulevaisuus-shokkia, mutta kuitenkin säilyttäen kontrollin populaatiosta yleensä.

JOTKIN FILMIT JOTKA NÄYTTÄVÄT OLEMASSAOLEVAN TEKNOLOGIAN:

LUKIJAT VALMISTAUTUKAA TULEVAISUUS-SHOKKIIN

Raamattu antaa meille viitteitä siitä että geneettiset hirviöt, puoliksi jalostetut Nephelimet ovat olemassa lopun aikoina. Jumalan Sana myös kertoo että pedon merkki vaaditaan ostamiseen & myymiseen.

Räs asia joka Raamatun Ilmestyskirjassa välitetään on tämä täysin odottamaton äkillinen muutos joka luonnehtii lopun aikoja. Kristittyjen täytyy olla valmiita epätavallisen suuriin muutoksiin. Nämä muutokset tulevat olemaan niin suuria että kansakunnat tyrmistyvät ja ihmisten sydän lamautuu pelosta (Luukas 21:25-27). Raamatussa kerrotaan että tieto lisääntyy viimesinä päivinä ennen Kristuksen paluuta (Daniel 12:4), mutta että tätä tietoa tullaan käyttämään pahaan, koska Raamattu sanoo että maailma tulee olemaan täydellisen korruptoitunut kuten Nooan aikoina (Matteus 24:27), joka oli geneettisten hirviöiden, puoliksi jalostettujen nephalimien aikaa. Se myös sanoo että ihmiset ja hevoset ovat ilman töitä (Sakarja 8:10). Uskotaan myös että Naahum 2:3-4 kuvaa autoja, ja että Jesaja 31:5 & 60:8 kuvaavat viimeisten päivien lentokoneita. Kuvaus "pedon merkistä" on hätkähdyttävän tarkka kuvaillessaan mikrosirua joka laitetaan ihmisten käteen tai otsaan.

Informaatio jonka ääreen ihmiset päästetään on raskaasti sensuroitu. Kuitenkin, huolimatta laajasta salailusta, jos ihminen uhraa aikaa kaivautuakseen syvälle ja pyrkiäkseen löytämään avain-seikkoja joita tiedemiehet ovat paljastaneet, kehittyy riittävästi hämäriä kuvia jotta henkilö ymmärtää että he jo nyt kykenevät luomaan uusia asioita joista yleisö on tietämätön. Monta kertaa nämä artikkelit selittävät suuremman prosessin pientä yksityiskohtaa, tai niissä sanotaan että meillä on tieto kuinka tehdä sitä ja tätä mutta näin tullaan tekemään vasta vuosien päästä. Ja jotenkin ihmiset nielevät sen että meillä voisi olla kyky tehdä niin mutta me emme tee. Esimerkiksi, kirjassa joka julkaistiin vuonna 1989, Robert Gilmore, genetiikan ja biologian professori Minnesotan yliopistosta kirjoitti: "On raportoitu että hiiriä ja joitakin suurempia kotieläimiä on kloonattu. Ihmisiä ei ole. Koska ihmiset ovat pitkälti muiden nisäkkäiden kaltaisia on todennäköistä että ihmisiä voitaisiin kloonata." Jotkin ihmiset jotka tietävät mitä itse asiassa tehdään, pelkäävät kertoa mitä he tietävät. Kuitenkaan, minulla ei ole professorin arvonimeä tai työpaikkaa jota minun täytyisi varjella. En ole vannonut minkäänlaista uskollisuudenvalaa. Minä voin yksinkertaisesti kertoa sinulle totuuden ilman pelkoa.

B. Neljä klooni-tyyppiä joita Illuminati käyttää

1. Varsinaiset kloonit -- Tämä on henkilö joka on kasvanut koeputkessa tai on istutettu kohtuun; hän on identtinen kopio toisesta ihmisestä -- identtinen kaksonen. Tämä geneettinen koodi on kahdennettu, ja uusi henkilö, joka on identtinen kaksonen, on nyt olemassa.

2. Synteettiset ihmiset -- Nämä ovat "henkilöitä" jotka näyttävät kaikin puolin todellisilta henkilöiltä, mutta matkivat ihmistä. Aluksi karjasta otetaan tiettyä kudosta (tämä selittää osin karjan silpomiset). Tämä prosessi on paranneltu prosessi siitä mikä keksittiin 1950-luvun lopulla. Tästä vuoden 1959 kokeesta kerrottiin vuonna 1968 ilmestyneessä kirjassa nimeltään The Biological Time Bomb; kirjoittanut Gordon Rettray Taylor. Taylor kuvailee koetta joka tehtiin Ranskassa: "He olivat ottaneet DNA:ta ruskeankellertävistä Campbelleista ja istuttaneet sitä valkoisiin Pekingiläisiin, ajatellen että Pekingiläisten jälkeläisillä olisi mahdollisesti joitakin piirteitä jotka olisivat peräisin Campbelleista. Heidän hämmästyksekseen itse ankat joihin he olivat istuttaneet vierasta DNA:ta alkoivat muuttua. Niiden valkoiset höyhenet tummenivat, ja niiden kaula muuttui sellaiseksi joka on Campbellin tunnusmerkki." Nämä tiedemiehet tekevät töitä Rothschildien alaisuudessa (joita puolestaan ohjaa itse Saatana) kehittäen edelleen tätä prosessia salassa hengenvaarallisella nopeudella. Vuoden 1970 loppuun mennessä, Illuminati kykeni valmistamaan synteettisiä ihmisiä.

3. Orgaaniset robotoidit -- Tämä on "keinotekoisen elämän" muoto joka on luotu prosessin kautta joka on täysin erilainen kuin kloonaus tai synteettisyys. Orgaanisten robotoidien teknologia on kehitetty jotta kyettäisiin valmistamaan tarkkoja kopioita tärkeistä ihmisistä kuten presidenteistä ja joistakin heidän henkilökuntaansa kuuluvista. Esimerkiksi, Jimmy Carter joka tuli Portlandiin muutama vuosi sitten ja jonka minä näin lähietäisyydeltä ei ollut tämä Jimmy Carter joka oli ollut presudenttinä.

Pääsiäisenä vuonna 1979, ensimmäinen robotoidi-malli Jimmy Carterista korvasi aidon Jimmyn. Silloin kun minä näin tämän Carterin jäljennöksen, sen on täytynyt olla ainakin robotoidi numero 100. Tämän vuoksi eräs ystäväni joka oli hiljattain Washington D.C:ssä melkein törmäsi Presidentti Clintoniin joka oli hölkkäämässä. Tämä ystävä yllättyi siitä että ei ollut turvatoimia.

Perusasia joka tarvitaan tietokoneen luomisessa on materiaali joka jatkuvasti muuttuu annettaessa jonkin sortin "signaali". Tämä sen vuoksi että tietokone toimii kaksivaihe-järjestelmällä: on/off tai 0/1. Elävä biologinen materiaali on ylivoimainen materiaali valmistaa tietokone sillä tietokoneet tuottavat lämpöä. Jotta super-tietokoneet toimisivat suurella nopeudella niiden täytyy käyttää biologista materiaalia joka ei kuumene. Tällaista miniturationia on jo tehty. Se luo tietokoneita jotka ovat paljon sen ulkopuolella mikä on meille tuttua. Orgaaniset robotoidit ovat hämmästyttävällä tavalla ihmisen kaltaisia, niin ihmisen kaltaisia että tiedemiesten jotka ovat niitä luoneet on vaikea tottua ajatukseen että ne eivät ole ihmisiä.

Biologiset tietokone-aivot tulivat robotoideille hologrammi-tutkimuksen seurauksena. Jos sinä revit tavallisen valokuvan sinä tuhoat sen. Mutta jos sinä revit filmin joka tuottaa hologrammin, jokainen pala sisältää edelleen melkein kaikki samat kuvat. Tämän vuoksi osa ihmisen aivoja voidaan poistaa ja aivot korvaavat sen mikä on menetetty. On luotu holografinen kuva ihmisen aivoista, ja sitten kun robotoidin aivot on valmistettu, tämä biologinen tietokone robotoidin päässä saadaan muodostumaan holografisen tallenteen mukaan kopioitavasta henkilöstä. Jonkin verran poikkeamia holografisesta tallenteesta tarvitaan, sillä tämä "henkilö" on robotoidi eikä persoona. Robotoidin aivoissa on melkein kaikki ihmisen muistikuvat, mutta robotoidin aivot ovat todellisuudessa tietokone joka on tehty biologisesta materiaalista joka ei ole ihmisaivot.

Ensinnäkin, tällä "Clintonilla" on energiaa hälkätä koska hän saattaa hyvinkin olla robotoidi, ja toiseksi, robotoidin surmaaminen ei ole vakava rikos. Näillä robotoideilla on biologiset tietokone-aivot jotka on ohjelmoitu. Ne voivat ajatella siinä määrin kuin tietokone ajattelee, mutta salaiset edistysaskeleet ihmisaivojen ymmärtämisessä ovat sallineet robotoidien tekijöiden siirtää ihmisen muisti orgaaniseen robotoidiin. Avainasia sillä joka näyttää olevan klooni -- mutta nämä eivät ole todellisia klooneja -- on tehdä holografinen kopio henkilön aivoista ja siirtää se robotoidiin.

4. Kaksoisolennot -- On jatkuva käynnissä oleva henke löytää huomattaville ihmisille kaksoisolentoja. Kuten myös ohjelmia jotta jotta luotaisiin salaisia identtisiä kaksosia (jotka erotetaan syntymän hetkellä ja jotka eivät koskaan näe toisiaan).

George Bushin kaksoisolento oli irrallisia suhteita harrastava kun taas George Bush (vanhempi) oli pedofiili. Hänen kaksoisolentonsa eli Ranskassa sen jälkeen kun Bush ei ollut enää presidentti. Käyttämällä kaksoisolentoja (tai synteettisiä tai orgaanisia robotoideja) eliitti pystyy hiipimään vaivihkaa johonkin syrjäiseen paikkaan suorittamaan saatanallisia rituaaleja. Tietyissä tapauksissa, Jos Clintonin tai Bushin vain tarvitsi suorittaa jokin vähempiarvoinen tehtävä yleisön edessä, kaksoisolento on voinut tehdä tämän heidän puolestaan.

Kirjassa Desert Shield And the New World Order sivulla 32 on kuva alkuperäisestä Franklin D. Rooseveltista jolla on syntymämerkki silmissään ja sitten sinä voit nähdä kuvan hänen kaksoisolennostaan jota he käyttävät ja jolla ei ollut syntymämerkkiä ja jolla oli erilaiset korvanlehdet. Roosevelt on saattanut kuolla jo aiemmin kin on julkisesti ilmoitettu.

Vuosien aikana, minä olen nähnyt lukemattomia valokuvia jotka paljastavat joko robotoidit tai kaksoisolennot joita he käyttävät. Tämän kirjailijan aiemmassa kirjassa Be Wise As Serpents paljastettiin että Paavi Paavali VI murhattiin. Tämän kirjailijan aiemmassa vuoden 1993 artikkelissa oli joitakin kuvia kuolleesta Paavi Paavali VI:stä. Tämä edesmennyt Paavi korvattiin kaksoisolennolla jonka ulkonäköä oli muokattu kirurgisesti. Kun kaksoisolento vanhenee plastiikkakirurgia ei näytä enää niin vakuuttavalta koska aika muokkaa ihmisiä eri tavalla. Eräs entinen roomalaiskatolinen sanoi että asia kuulostaa tieteiskirjallisuudelta. Se saattaa tuntua epäuskottavalta ensikuulemalta mutta todisteet ovat siellä ihmisten nähtävillä. Tämä entinen illuminaatti kertoi minulle kaksoisolentojen ohjelmasta. Sen perusteella mitä minä ymmärrän, kaksoisolentojen ohjelma on ollut menestyksekkäänpi kuin robotoidit tai synteettiset ihmiset. Syynä on se, että ihmiset elävät pidempään ja ovat riippuvaisempia jollakin tavoin. Tämä projekti etsiä kaksoisolentoja kloonatuille ihmisille on ollut hyvin menestyksekäs. Plastiikkakirurgiaa on myös käytetty oikeanlaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

C. Salaiset kloonauspaikat

Ada, Oklahoman maanalaista laitosta on käytetty ihmisten kloonaamiseen. Prosessin seurauksena vapautuu paljon gamma-säteilyä; tämän vuoksi laitosten täytyy olla syvällä maan alla. Kloonausta tehdään tasolla 7. Keskimääräinen syvyys (erään henkilön mukaan joka rakensi näitä maanalaisia laitoksia) on satoja metrejä.

Salainen hallitus on rakentanut näitä laitoksia keskeytyksettä Toisesta maailmansodasta lähtien. Olen henkilökohtaisesti ollut maanalaisessa kaupungissa Oahussa, Hawaijilla mutta olen puhunut muiden kanssa jotka haluavat pelastaa ihmiskunnan ja pysäyttää NWO:n, ja nämä silminnäkijät tietävät paljon näistä maanalaisista laitoksista.

Eräs miehistä jotka pettivät ihmiskunnan ja auttoiva kloonauksessa oli Itävallassa syntynyt Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal oli USA:n tiedustelupalvelun agentti jokka oli valokuvamuisti. Wiesenthal metsästi natseja jotka eivät olleet CIA:n palkkalistoilla. Simon Wiesenthal, natisen metsästäjän kaavun alla, itse asiassa auttoi suojelemaan FBI:n ja CIA:n agentteja jotka olivat natsi-rikollisia. Wiesenthal yritti estää CBS:ää tekemästä ohjelmaa joka paljasti FBI:n ja natsien välisen yhteyden.

Mossad tiesi kaiken sadoista jollei tuhansista sotarikollisista jotka tekivät töitä USA:n tiedustelupalvelulle ja FBI:lle mutta ei koskaan julkistanut sitä. Sen sijaan he silloin tällöin käyttivät tätä informaatiota omien asioidensa ajamiseen USA:n tiedustelupalvelua vastaan.

Unholy Trinity on kirja joka on kirjoitettu siitä kuinka Vatikaani, USA:n ulkoministeriö ja MI-6 salakuljettivat natseja pois Saksasta Toisen maailmansodan lopussa. Kokonainen kirja voitaisiin kirjoittaa tuhansista vakaumuksellisista natseista jotka ovat tehneet töitä USA:n tiedustelupalvelulle. Kuitenkin, Simon Wiesenthalin nimi mainittiin tässä koska hän auttoi kloonauksen aloittamisessa.

Yhteenveto näistä neljästä metodista

Tämä liite kertoo neljästä eri menetelmästä joita on käytetty tekemään kopioita ihmisistä. Nämä olivat: kloonaus, synteettisten kaksoisolentojen luominen, orgaanisten robotoidien luominen sekä kaksoisolentojen etsiminen.

Synteettiset ihmiset havaittiin jollain tavalla ylivoimaisiksi robotoideihin verrattuna. Ensimmäiset robotoidit olivat täynnä vikoja. [Koska minun tietoni ovat jonkin verran vanhentuneita, en voi antaa lukijoille tarkkaa analyysiä nykyisten robotoidien kyvyistä. Kuitenkin, sen perusteelle mitä olen nähnyt uskon että tämä ohjelma jatkuu.]

Synteettiset ihmiset olivat ihmisiä joiden geenit oli muutettu niin että he näyttäisivät enemmän henkilöiltä joita heidän oli tarkoitus esittää. Robotoidit olivat perusta uusille olennoille jotka näyttävät ihmisiltä mutta ovat itse asiassa bionisia robotteja. Niiden muisti luotin käyttämällä elävää "aivokudosta" joka on jonkintyyppistä ohjelmoitavaa elävää biologista ainetta sekä ohjelmoimalla tätä materiaalia ikäänkuin se olisi huipputekninen tietokone. Jotta saataisiin alkuperäisen henkilön muisti kopioitua, tämän henkilön aivoista tehdään holografinen kuva ja siirretään se robotoidiin. Koska robotoidin "aivot" eivät toimi kuten ihmisaivot (vaikkakin lopputulos on niin identtinen että tarkastelijoiden pitäisi tietää etukäteen mitä eroja etsiä), on tietenkin olemassa joitakin asetuksia/säätöjä jotka täytyy tehdä sen jälkeen kun isäntä-aivojen holografinen kuva on siirretty tähän elävään biologiseen materiaaliin joka toimii robotoidin aivoina. Illuminaatin kyky kopioida ihmisiä käyttäen näitä neljää menetelmää ei ole se varsinainen tekijä jonka avulla he kontrolloivat maailmaa, mutta se antaa heille paljon joustavuutta operaatioiden suorittamiseen. Tämä kirjailija toistuvasti viittaa Illuminaatin Grand Masterin sanoihin, kun hän sanoi Ciscolle, joka oli silloin lapsi, kiertäessään kloonauslaitoksessa: "Älä koskaan ajattele että näet henkilön jonka sinä luulet näkeväsi."

Loppuhuomautukset

Kun tämä kirjailija muistelee mitä ensimmäisessä osassa on kerrottu, hän ei voi olla ajattelematta kuinka Jumala paljastaa kaikki asiat jotka ovat salassa (Daniel 2:22). Nämä salaisuudet jotka paljastetaan tässä kirjassa ovat vähäisiä verrattuna siihen mitä Jumala Kaikkivaltias paljastaa hänen päivänään. Ja kun tämä kirjailija muistelee menneitä hän ymmärtää että on paljon enemmänkin mitä pitäisi sanoa.


Takaisin