Syvempää tietoa illuminaateista

(Deeper Insights into the Illuminati Formula)

Fritz Springmeyer & Cisco Wheeler

LUKU 1 -- MURHEEN SADONKORJUU (osa 2)

Paavalin kirje galatalaisille 6:7-8:

"Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se Hengestä iankaikkisen elämän niittää."
Tämä mielenhallinta jota on toteutettu salassa 1900-luvulla tällaisessa laajassa mittakaavassa on jättänyt meille murheen sadonkorjuun. Tämän maailmanjärjestyksen lapset itkevät perheen hyveiden ja ykseyden perään. Sydämiä on rikkoutunut tiedon puutteen vuoksi sekä epävakauden seurauksena kun ei tunneta isän rakkauden turvaa. Tässä nousevassa sukupolvessa, monet lapset kävelevät tässä nälkiintyneessä maassa jossa ei ole todellista rakkautta. He vastaanottavat ainoastaan rikkoutuneiden kotien ja ihmissuhteiden jäännökset sekä ylityöllistetyt vanhemmat.

Kun sydän on lähtenyt ulos perheestä, rikkoutuneista elämistä tulee rikkoutuneen lasin sirpaleita. Sillä monet lapset tuntevat että heidän heidän sydämensä on pesty pois heidän kyvyttömyytensä hiljaisten kyyneleiden myötä. He kärsivät emotionaalisesta hylkäämisen tunteesta. Orjuudessa he eivät kykene näkemään tietään elämän halki. Minne he menevät kun he tuntevat että ei ole paikkaa minne kääntyä? Kenele he puhuvat kun ei ole ketään joka haluaa kuunnella? Keneen he nojaavat kun ei ole vakaata perustusta?

Tämä kirja ei keskity ainoastaan siihen mitä mielenhallinnan uhreilta on varastettu, vaan myös uhrauksiin joita vilpittömät terapeutit ja tukihenkilöt ovat joutuneet tekemään. Tämä seuraava osa on kirjoitettu toivossa että se auttaa terapeutteja kamppailussaan. Me emme väitä että tämä informaatio toimii terapauttien kohdalla, me pelkästään jaamme sen mitä me olemme oppineet ystävältä toiselle ystävälle. Parhaimmat toivotukset, ja siunatkoon Jumala sinun työtäsi.

Katsaus siihen mitä tukiryhmä joutuu kohtaamaan

Kun uhri ensin tulee terapiaan, se tapahtuu tyypillisesti jonkin toisen ongelman seurauksena, kuten syömishäiriön. Kokenut terapeutti huomaa vihjeet jotka viittaavat siihen että mielenhallinta on hyvin todennäköistä. On neljä terapia-aluetta joita ei pitäisi jättää huomiotta:

Pienenä menetelmänä paljastaa nämä asiat, me keksimme sanan S-I-N-C-E-R-E joka on lyhenne sanoista Safety, Information, Creating positives, Ejecting/erasing/expelling the PDE & internal computers, Realizing, Emancipation (=Turvallisuus, Informaatio, Positiivisten asioiden luomine, PDE:n & sisäisten tietokoneiden poistaminen, Ymmärtäminen, Emansipaatio. Kaikki nämä alueet ovat elintärkeitä menestymisen kannalta. Mitä me tarkoitamme emansipaatiolla (=vapauttaa orjuudesta/holhouksen alaisuudesta)? Kun me puhumme mielenhallinnasta, vapaus on mielentila. Uhrin täytyy vapauttaa mielensä maailman kontrollin alaisuudesta sekä ymmärtää kuka hän on niinkuin Jumala tarkoitti ja suunnitteli. Pahan poistaminen ei riitä, täytyy ymmärtää että henkilön identiteetti ja symtymäoikeus Jumalassa on varastettu. Itse asiassa, kuten meidän kirjamme osoittaa, mielenhallinnan uhri ei päästä irti mielenhallinnasta jollei hän saa tilalle jotain parempaa. Me vilpittömästi rukoilemme että nämä uhrit jotka haluavat päästä vapaaksi löytävät Jeesuksen Kristuksen ja ymmärtävät tämän vapauden joka löydetään Kristuksessa Jeesuksessa. Salli meidän teroittaa näitä neljää olennaista asiaa meidän työssämme. Jos uhri ei ole täysin turvassa, silloin edistystä tapahtuu hyvin vähän, vaikka asiakas saattaisikin osoittaa merkittävää paranemista (mikä on peiteohjelma). Jos uhri ei tule tietämään kuka hän on, mitä hänelle on tapahtunut ja mistä mielenhallinnassa on kyse, hän todennäköisesti sortuu asian kieltämiseen ja jättää terapian.

Jos ohjelmointia ei pureta, se piinaa henkilöä kunnes hän on liian alas painettu ja liian piinattu & peloissaan jatkaakseen. Jos uhrille ei anneta positiivisia syitä elää, jos hän ei koe rakkautta hän ei arvosta itseään eikä ole motivoitunut käymään läpi sitä hirvittävää urakkaa joka täytyy tehdä. Hänellä täytyy olla positiivisia arvokkaita päämääriä joita kohti pyrkiä. Tämä kirja ei ole lopullinen sana tästä aiheesta. Tämä kirja antaa lukijalle kaikkein syvimmän katsauksen traumaan perustuvan mielenhallinnan terapiasta. On vain muutamia terapeutteja jotka ovat tehneet työtä PDE:n parissa. On vaikea esittää menestyksekkäitä tekniikoita sen suhteen että kuinka purkaa syvempi ohjelmointi ilman että annettaisiin vastapuolelle tietoa kuinka estää tällainen terapeuttinen työ. Antakoon Jumala voimaa ja rohkeutta jota sinä tarvitset.


Takaisin