Syvempää tietoa illuminaateista

(Deeper Insights into the Illuminati Formula)

Fritz Springmeyer & Cisco Wheeler

LUKU 3 -- HUUMEIDEN KÄYTTÖ

Farmakologia on antanut ohjelmoijille suuren valikoiman mieleen vaikuttavia lääkkeitä. Joitakin lääkkeitä ei käyttä suoraan mielanhallintaan, vaan muuttamaan ruumista (saada iho polttelemaan), tai saada henkilö voimaan pahoin, tai saada aikaan joitakin muita reaktioita jotka voidaan valjastaa heidän rikollisen ohjelmointinsa päämääriin.

LÄÄKEAINEIDEN TUTKIMINEN

Eräs paikoista joissa tehdään MPD -tutkimusta/ohjelmointia, sekä tutkitaan huumeiden vaikutusta aivoihin on Betshedassa, Marylandissa, missä Tri. Irwin J. Kopin oli Mielenterveyden kansallisen instituutin Kliinisen tutkimuksen laboratorion päällikkö. Hän teki aktiivista tutkimustyötä huumeiden vaikutuksesta mieleen.

MIELENHALLINNAN HUUMEIDEN LUOKITTELU

Kun tämä kirjailija opiskeli differentiaali-laskentaa sekä korkeampaa matematiikkaa, tuli selväksi että kaikki voidaan supistaa matemaattisiin kaavoihin. Joskus matemaattinen selitys on helpompi ja selkeämpi kuin muut selitysmallit. Tämä viittaa siihen että huumeet jotka vaikuttavat mieleen voidaan jakaa kolmeen luokkaan:

Luokka X: Liittyy ihmisen tietoisuuden tiloihin; koomasta uneen, aktiivisuuteen ja hyperaktiivisuuteen.

Luokka Y: Liittyy asenteisiin, tunteisiin reagointiin; masennuksesta euforiian, onnellisuuteen ja riemuun.

Luokka Z: Liittyy todellisuuden tajuamiseen; hämmennyksestä, harha-aistimuksista ja psykoottisista ajatuksista selkeään järjenjuoksuun.

Ohjelmointiin käytettävien huumeiden syöttäminen

Huumeiden kulkeutuminen aivoihin riippuu monista tekijöistä. Mikroskooppisissa tutkimuksissa, on saatu selville että ihmisen aivojärjestelmä on rakentunut niin että se sallii tiettyjen molekyylien tunkeutuvan aivoihin monimutkaisella tavalla. Se että ainetta laitetaan vereen, ei välttämättä tarkoita sitä että se tunkeutuu aivokudokseen. Lääkkeen liukoisuus, ionisoituminen, sen proteiineja sitovat ominaisuudet ja molekyylikoko vaikuttavat siihen kuinka hyvin lääke imeytyy aivoihin. Nämä fyysiset tekijät eivät kuitenkaan ole ainoita tekijöitä.

Tutkijat ovat toistuvasti havainneet että erilaiset ihmiset reagoivat mieltä muuttaviin huumeisiin monin eri tavoin -- mukaanlukien se että kaksi eri ihmistä voivat reagoida täysin vastakkaisesti samaan huumeeseen. Tästä ilmiöstä on tehty lukuisia eri tutkimuksia. Vuosien myötä on havaittu että henkilön henkiset kyvyt, odotukset, aiemmat huumekokeilut, ikä sukupuoli, rotu, luonteenpiirteet ja persoonallisuus-tyyppi vaikuttavat kaikki siihen kuinka mieleen vaikuttavat huumeet vaikuttavat tähän henkilöön. Esimerkiksi, rauhoittava lääke annettuna ulospäin suuntautuneelle atleetille saa tämän henkilön tuntemaan levottomuutta ja epätietoisuutta. Sitävastoin, sisäänpäin suuntautunut hermostunut älykkö tuntee rauhaa kun tällaista huumetta annetaan hänelle. Huumeen partikkelien koko ja liukenemisaika auttavat päättelemään että millä nopeudella huume imeytyy ruumiiseen. Esimerkiksi, kun kolloidista hopeaa on tuotettu prosessissa joka tuottaa pieniä partikkeleita, se puhdistaa ruumiin; kun taas suuremmat kolloidisen hopean partikkelit tappavat henkilön. Vaikka lääke on sama, eri valmistajien versioilla saattaa olla erilaiset vaikutukset. Lääkkeen vaikutus ruumiissa lasketaan puoliintumisajan mukaan, joten lääkkeen vaikutuksen vähentyminen hidastuu ajan myötä. Kun heroiini prosessoidaan morfiiniksi, sen luonne muuttuu. Heroiini vaikuttaa nopeammin mutta sen vaikutus ei kestä yhtä pitkään kuin morfiinilla. Tämä johtuu sen entsyymi-mekanismeista ruoansulatuselimistössä ja maksassa sekä siitä kuinka se reagoi morfiiniin suhteessa heroiiniin. Fenolibarbitaali hämmästyttävästi lisää entsyymipitoisuutta vatsassa mikäli tätä lääkeainetta käytetään jatkuvasti. Sitten se lisää tietyntyyppistä myrkkypitoisuutta. Pienet annokset eivät vahingoita ruumista mutta on olemassa kynnys jonka jälkeen fenolibarbitaali alkaa vahingoittaa maksaa ja munuaisia. Tämä on esimerkki siitä miksi on tärkeää että Illuminati käyttää erittäin ammattimaisia lääkäreitä antaessaan potilaalle ohjelmointia helpottavia huumeita. Nämä ohjelmoijat ovat huimasti taitavampia kuin lailliset terapeutit ymmärtämyksessään kuinka paljon ja mitä huumeita tulisi antaa persoonallisuuden muuttamiseksi. Tämä sivupersoonan henkinen tila vaikuttaa siihen kuinka hän reagoi huumeisiin. Jotkin syvemmät sivupersoonat voivat vastustaa huumeen vaikutusta harjoituksen myötä. Jotkin syvemmät sivupersoonat ovat niin herkkiä että ne tarvitsevat vain pieniä annoksia. Ylivoimaisen tietämyksensä ansiosta sen suhteen kuinka monien persoonallisuuksien järjestelmät on luotu uhrin mieleen, näillä ohjelmoijilla on selvä etu ohjelmoinnin purkajiin verrattuna siinä kuinka annostella huumeita. Esimerkki siitä kuinka voimakkaasti lääkkeet vaikuttavat mieleen -- on kun nämä ohjelmoijat "ASETTAVAT NÄYTTÄMÖN", "ESITTÄVÄT KÄSIKIRJOITUKSEN", ja sitten käyttävät Seconalia tuomaan esille syvälle istutetut ohjelmointi-käskyt. Näyttämön asettaminen on ohjelmointi-termi jossa puhutaan uhrille siihen tapaan että mieli on vastaanottavainen sille mitä ohjelmoija haluaa uhrin mielen tekevän. Käsikirjoituksen esittäminen on sarja käskyjä joita ohjelmoija antaa uhrille. Esimerkiksi, tämä ohjelmoija toimii kuin hypnotisoija kertoen uhrille että voimakasta rauhoittavaa lääkettä tullaan antamaan mutta tämä osa mieltä on riittävän vahva voittamaan Seconalin rauhoittavan vaikutuksen. Uhrille sanotaan: "KUN SINÄ KUULET SANAN [koodisanan, esimerkiksi] 'ZEBRA TULE ESIIN' ... SINÄ VASTAAT SIIHEN MITÄ MINÄ SANON." Seconalia annetaan ja uhri viedään eristyskammioon. Taitava hypnotisoija itse asiassa saa uhrin mielen vastaamaan Seconalin vaikutuksen alaisena tässä eristyskammiossa. Sitten ohjelmoija antaa syvälle istutettavia käskyjä samalla kun uhri on tavanomaista syvemmässä unessa. Kun ihmisruumis vastaanottaa useita eri huumeita, niin joskus huumeet kilpailevat toinen toisensa kanssa siinä vaiheessa kun niiden vaikutus vähitellen lakkaa. Tämä saattaa aiheuttaa sen että joku huume säilyy pidempään. Kuten aiemmassa kirjassa keskusteltiin, ohjelmoijat eivät pidä useiden eri huumeiden yhdistelmistä sillä se tekee asioista monimutkaisempia. On edelleen paljon asioita joista ei tiedetä, koskien vastareaktioita. Jotkin ihmiset saavat aluksi allergisia reaktioita. Mahdollisten allergisten reaktioiden tai sivuvaikutusten vuoksi, ohjelmointi-keskukset on hyvin varustettu erilaisilla lääkkeillä/huumeilla, joten ohjelmoijat voivat vaihtaa vaihtoehtoiseen huumeeseen. Useimmat orjat ohjelmoidaan pysymään erossa huumeista, paitsi niistä jotka ohjelmoija hyväksyy. Vähentämällä kaikenlaisten huumeiden käyttöä, vahingollisten huumeista aiheutuvien vastareaktioiden uhka pienenee. Jotkin ihmiset jotka ovat terveysfriikkejä, ja jotka pysyvät erossa huumeista tekevät näin koska heidät on ohjelmoitu "viettämään terveellistä elämäntapaa".

Lisää ohjelmoinnissa käytettäviä huumeita (puuttuu aiemmasta kirjasta)

Keskustellessamme huumeista, tässä luvussa kerrotaan huumeiden käyttämisestä seuraavanlaisiin tarkoituksiin:
 1. Vakauttaa ohjelmointi kidutuksen jälkeen.

 2. Kätkemään koodit.

 3. Pystyttämään syvälle istutettuja rakennelmia ja uskomuksia, sekä luomaan vääriä identiteettejä.

 4. Vaikuttamaan muistiin huumeiden avulla.

 5. Stimuloimaan vaistonvaraista käyttäytymistä.

 6. Luomaan mielialoja ja asenteita
Vakauttamassa ohjelmointia

Tämä täydellinen mielenhallinta jota Illuminati kutsuu termillä "traumaan perustuva mielenhallinta", koska uhrit alistetaan toistuville traumoille, on hyvin systemaattisesti laskettu tapa. KIdutus ja stressi ovat osa ohjelmointia. Raskaan ohjelmointi-session jälkeen uhrin mieli on hirvittävässä kauhun ja järkytyksen tilassa. Uhrin mieli ei kykene ottamaan vastaan paljon enempää, ja on olemassa vaara että uhrin mieli hajoaa ja ohjelmoija menettää kontrollin. Tämä ohjelmoija haluaa että ruumis ja mieli on levossa jotta ohjelma voitaisiin syöttää ilman että tapahtuisi vakautta haittaavia asioita. Esimerkiksi, ankaran vesikidutuksen (hukuttamisen) jälkeen ohjelmoija haluaa ohjelmoida hypnoottisen käsikirjoituksen uhrin sisälle, ja hän antaa Seconalia vaivuttamaan uhri syvään uneen. Uni kestää 10-15 minuuttia. Joskus uhrin sydän on joutunut äärirajoille trauman aikana ja heidän täytyy vaivuttaa ruumis uneen jotta uhri saisi levätä. Pahat psykiatrit jotka ymmärtävät huumeiden ja ihmisen käyttäytymisen välisen suhteen, ja jotka ovat joko itse ohjelmoijia tai heidän avustajiaan, ovat niitä jotka antavat uhreille huumeita kuten Seconalia.

Tekemässä laajaa tutkimusta huumeiden vaikutuksesta ihmisen muistiin

Täydellinen lista tutkijoista jotka ovat tutkineet huumeiden vaikutusta ihmisen muistiin vaatisi massiivisen kirjan. Kuitenkin, me mainitsemme muutaman tutkijan jotka liittyvät tähän kirjaan. Eräs paikoista jossa tällaista tutkimusta on tehty oli Kalifornian yliopisto, Irvinessä, Kaliforniassa. Toinen tällainen paikka oli Massachusetts General Hospital Bostonissa. Tri. Talland Bostonissa testasi PMH:n vaikutuksia ihmisen muistiin. Hän havaitsi että PMH voisi auttaa ihmistä palauttamaan mieleen materiaalia jonka hän on osittain unohtanut. Illuminaatin ohjelmoija Cameron (Tri. White) myös yritti useita lähestymistapoja mukaanlukien RNA-stimulanttien käyttö. John C. Lilly, joka myöntää olevansa Esoteric Mystery Schoolin jäsen, oli hallituksen tutkija tutkiessaan LSD:n käyttöä ihmisten ohjelmoimiseen, Hän teki tätä työtään Marylandin psykiatrisessa tutkimuskeskuksessa valtion rahoituksen turvin. Hänen kirjansa Programming And Metaprogramming in the Human Biocomputer on erinomainen todiste siitä kuinka Illuminati on käyttänyt LSD:tä mielenhallinnan orjien ohjelmoimiseksi. Alunperin, tätä kirjaa jaettiin vain harvoille ja valituille.

ERÄS KOKEMUS SIITÄ KUN UHRILLE ANNETAAN HYPNOOTTISTA HUUMETTA

Huumattu uhri tuntee että hän ikäänkuin katsoisi avaimenreijän läpi, ja ohjelmoijan ääni on tämä avaimenreikä. Mieli on kiinnittynyt hypnotisoijaan/ohjelmoijaan.

Muistin perusvaiheet

Ihmisen muistamisprosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen; rekisteröintivaihe, hallussapitovaihe ja mieleenpalauttamisvaihe. Tutkijat ovat tehneet paljon töitä tutkiakseen sitä että kuinka huumeilla kyettäisiin manipuloimaan jokaista näistä vaiheista. Tutkijat ovat tehneet myös paljon töitä mitatakseen ihmisten kykyä a) oppia; b) muistaa; c) suorittaa ei-opittua käyttäytymistä.

Miten mielenhallinnan ohjelmoijat manipuloivat muistia

Scopolamine löydettiin heikentämään lyhytkestoista muistia. Havaittiin että amnesiaa voidaan luoda sähköshokeilla useita tunteja sen jälkeen kun aivot olivat oppineet jotakin. Tämä tieto sai Illuminaatin ja ne jotka ovat tekemisissä mielenhallinnan kanssa käyttämään sähköiskuja antavia aseita.

Jos ihminen suorittaa jotakin johon hänet on pakotettu, hänet voidaan tainnuttaa tai hänelle voidaan antaa Scopolaminea asian unohtamiseksi. Nopea anesteesi joka annetaan välittömästi sen jälkeen kun jotakin on tehty voisi myös heikentää asiaan mieleenpalauttamista. Vielä eräs keino on Seconal, josta keskustellaan pian. Pieni annos analeptistä huumetta jota ennetaan 10-20 minuuttia ennen koulutusta auttaa oppimisessa. Analeptisiä huumeita ovat Bemegride, Diazadamantanol, Pentylene-trazol, Picotoxin ja Strychnine. On löydetty että Strychnine auttaa parantamaan klassista valmentautumista. Sitä voidaan antaa joko ennen opetusta tai opetuksen jälkeen. Uskotaan että Strychnine kasvattaa muistia. Se myös auttaa suojelemaan muistia sähköshokkien vaikutukselta. Hyväksikäyttäjät kadulla ovat kääntyneet GHB:hen ja Rohypnoliin vähentääkseen uhrin estoja ja heikentääkseen hänen muistiaan. Rohypnol (jota myydään kymmenellä dollarilla pilleri) on riippuvuutta aiheuttava ja kalliimpi kuin GHB. Palm Beach Post -sanomalehti (maaliskuu 1996) kertoi tapauksesta jossa lukuisa määrä naisia oli raiskattu Club Bocassa, Palm Beachissa lisäämällä näitä huumeita heidän juomiinsa. GHB (Gamma Hydroxy Butyrate) on yhdiste joka on elintärkeä ruumiille. Se käyttäytyy samalla tavalla kuin neurosiirtäjät. Se auttaa vapauttamaan ihmisen kasvuhormonia ja poistaa intimiteettiin liittyvät estot, kuten myös eräät muut hyödylliset efektit. GHB:n hyödyt osoitettiin 25 vuoden tutkimustyön tuloksena, ja näitä pidettiin faktoina ennenkuin FDA ja media demonisoivat GHB:n. Useat lähteet näyttävät osoittavan että FDA kielsi GHB:n -- ei sen vaarallisten sivuvaikutusten takia, joita sillä ei ole huolimatta median valheinformaatiokampanjasta sekä puolitotuuksista -- vaan koska lääkeyhtiöt eivät ole patentoineet sitä, ja tämä leikkaisi heidän voittojaan. GHB on kuvattuna tässä koska ihmiset jotka käyttävät seksiorjia tuntevat sen, ja koska sen käyttö ja väärinkäyttö liittyvät mielenhallintaan.

Piilottamassa koodeja

Luvussa 4 kerrotaan joistakin ohjelmointikoodeista; jotkin näistä koodeista ovat standardeja ja jotkin ovat tiettyä orjaa varten. Seconal oli standardihuume jota käytettiin 1950- ja 1960-luvulla istuttamaan ja kätkemään ohjelmointi-koodit muistiin. Käytäntö on antaa alle 25-kiloiselle pienelle lapselle noin 10 mg. Seconalia. Ohjelmoija on tässä vaiheessa "valmistanut näyttämön" ja antanut käsikirjoituksen. Sen jälkeen kun lapsi on vaipunut syvään uneen, ohjelmoija herättää lapsen mielen hypnoottisesti (itse asiassa, ohjelmoija herättää nämä mielen sivupersoonat joiden kanssa hän haluaa tehdä töitä). Tämä lapsi saattaa herätä saatanallisella alttarilla tai muunlaisessa ohjelmointi-ympäristössä. Sitten lapsi ohjelmoidaan. Ohjelmoinnin jälkeen, johon saattaa kuulua saatanallisia rituaaleja, lapselle annetaan 20 mg. lisää Seconalia ja hänen sallitaan vaipuvan uneen uudestaan. Peite-ohjelma (peitetarina -- joka on väärä koodi) istutetaan hypnoottisesti oikean koodin päälle. Jos orja alkaa muistaa minkä tahansa koodin huolimatta hypnoottisista käskyistä olla muistamatta, silloin ohjelmointi keskeytetään. Muista myös että koodit asetetaan jolloin uhri on huumaantuneena jotta muistin palautuminen saisi aikaan orjan laukeamisen huumaantuneeseen olotilaan. Kaikki sivupersoonat eivät ole huumaantuneita. Näyttämön asettamisessa, ohjelmoija käskee joitakin sivupersoonia perääntymään tuntemis- tai assosiaatio-kokemuksesta. Heidät hypnoottisesti käsketään olemaan kokematta huumeiden vaikutusta tai olemaan kokematta sitä osittain. Tämä voidaan toteuttaa pienellä määrällä Seconalia. Suurempi määrä päihittää mielen kyvyn sulkea pois huumeen vaikutus. Orja muistaa ohjelmointi-tapahtuman jossa koodit asetetaan sisään kutakuinkin seuraavanlaisena: uninen, epäselvä kuva sairaanhoitajasta, ja sitten lääkäristä ja pöydästä, ja sitten muisti katoaa ja orja tuntee itsensä uneliaaksi ajatellessaan sitä.

Pitäisi huomauttaa että mielellä on voimakas luontainen kyky siirtää syrjään tuskalliset muistot. Mikäli uhri haluaa palauttaa muistot, hän ei ainoastaan joudu taistelemaan mielen luonnollisia unohduksen kykyjä vastaan, vaan hän joutuu taistelemaan myös hypnoottisia käskyjä vastaan, ristiriitaisia ajatuksia vastaan jotka ovat seurausta vääristä istutetuista muistikuvista, huumaavista muistoista jotka on asetettu vaivuttamaan uhri uneen mikäli hän muistaa, muistin pirstoutumista vastaan joka on seurausta tainnutusaseiden käytöstä, sekä pelkoa vastaan joka on seurausta lukemattomista muista sisäisistä ja ulkoihista uhista mikäli muisti palautetaan. Ei olekaan yllätys, että useimmilla tämän hirvittävän mielenhallinnan uhreista on julkisivupersoona joka on täysin tietämätön mielenhallinnasta ja hyväksikäytöstä.

Ohjelmointi LSD-25:llä (Lysergic Acid Diethylamide)

Ohjelmoijat käyttävät kontrolloituja ja manipuloituja LSD-matkoja mielenhallinta-tarkoituksiin ohjelmoidessaan orjia. Uhrin mieli koulutetaan ja henkisesti valmennetaan ennenkuin tätä huumetta annetaan. Nämä ohjelmoijat ymmärtävät kuinka mieli päästää valloilleen pelkonsa, mukaanlukien LSD:n pelko itsessään, ollessaan huumeen vaikutuksen alaisena, joten ensin annetaan pieniä annoksia ja sitten niitä lisätään. Tämä siksi että mielenhallinnan uhri kykenisi hallitsemaan huumeen vaikutuksia.

Kun Illuminati haluaa rakentaa perustukset systeemille, he käyttävät LSD:tä aistien tukahduttamis-altaissa lapselle ohjelmoidakseen sellaisia asioita kuten helvetinkuilu (vankityrmä linnassa), kuvia pahoista vartijoista, maailmoja & tähtiä & galakseja jotka sisältävät sivupersoonia, ulkoavaruus mielen järjestelmään, sekä suojaus-ohjelmia joissa mieli leviää kuten molekyylit ja menettää kyvyn ajatella. Neste näissä aistien tukahduttamis-altaissa on 33-35 asteen lämpöistä suolavettä, ei valoa, ei ääntä. Uhri makaa alastomana ilman kontaktia altaan reunaan ja on eristyksissä useita tunteja. Uhriin voidaan kiinnittää elektrodeja antamaan sähköiskuja mikäli uhri liikkuu. Uhrit yleensä ohjelmoidaan pitämään aistien tukahduttamis-altaista ennenkuin heidät ohjelmoidaan sen sisään LSD:n kera. Kuunneltuani kahta entistä ohjelmoijaa jotka kuvailevat LSD- aistien tukahduttamis-ohjelmointia, tämä kirjailija oli hämmästynyt löytäessään että LSD-ohjelmoija John Lilly oli itse asiassa kirjoittanut kirjan siitä kuinka suorittaa tämä ohjelmointi! Hallitus ei ollut yhtä innostunut tästä kirjasta kuin minä olin, sillä he peruuttivat tutkimusrahoituksensa hänelle kun vain muutama kopio tästä kirjasta oli tullut ulos. Ja nyt lopulta, melkein 20 vuotta myöhemmin, tämä ihmisten LSD-ohjelmointi jota John Lilly kuvaa on lopulta pantu suurempaan kontekstiin -- joka on traumaan perustuva täydellinen mielenhallinta. Sivulla 126-127, Lilly selittää että sisään istutetut ohjelmat lapsessa voidaan asentaa tietoisen mielen alle, mutta joka vaikuttaa koko elämään, ja joka kontrolloi heidän ajatteluaan ja käyttäytymistään kauas aikuisuuteen asti. Ohjelmia voidaan asentaa niin että ne kontrolloivat useimpia elämän perustoimintoja. Lilly sanoo että ohjelmointi joka on mahdollista suorittaa LSD:n avulla "ei ole saavutettavissa ilman LSD-25:n apua. Tämän kontrollin määrän voidaan sanoa muistuttavan muita tapoja saavuttaa kontrolli ja visuaalinen projektointi, mutta sen voimakkuuden suhteen, en tunne muita tapoja saavuttaa sitä. Hypnoosi on mahdollinen poikkeus." [Programming And Metaprogramming in the Human Bioconputer", s. 20] SIvulla 19, Lilly sanoo että LSD:tä voidaan käyttää muuttamaan kokemus myönteiseksi tai kielteiseksi. Joskus ihmiset jotka tekevät tätä mielen kanssa viittaavat negatiivisiin kokemuksiin "kokemuksen negatiivisella virralla" ja positiiviseen kokemuksiin "kokemuksen positiivisella virralla". Ilmeisesti, Lillyn mukaan, aivot voivat ohjata kemikaalivirtoja kokemuksessa ja muuttaa niiden luonnetta niin että se nähdään joko positiivisena tai negatiivisena. Itse asiassa, juuri näin Illuminaatin ohjelmoijat tekevät. Esimerkiksi, näin voidaan tehdä jos muistiin palautuu asioita joita ohjelmoija ei halua ohjelmoitavan sivupersoonan ymmärtävän. Tämä viimeinen maininta on kiinnostava kun ymmärretään LSD:n vaikutuksen alaisena alitajuinen mieli kykenee vapauttamaan trauma-muistoja ja täyttämään henkilön hirvittävillä ajatuksilla. Joten ennenkuin päästään yliluonnollisiin, ihmeellisiin ja luoviin ajatuksiin, ihmisen täytyy olla sujut tämän roskatynnyrin kanssa. Alitajunta purkautuu kuin sula magma. Ennenkuin lapselle annetaan LSD:tä, lapsi täytyy henkisesti valmentaa. Aivan kuten Seconalia voidaan käyttää vain sen jälkeen kun hypnotisoija-ohjelmoija on asettanut näyttämön; näin myös LSD:n kanssa. Tämä LSD-ohjelmoija, jos hän on kokenut, hänellä on aavistus siitä kuinka uhri reagoi huumeeseen. Jokainen ihminen reagoi omalla tavallaan, mutta on olemassa myös tiettyjä kaavoja. Tämä ohjelmoija varoittaa uhria: "SINUN EI TULISI PELÄTÄ." Hän saattaa kertoa uhrille että se on vain hänen omaa mielikuvitustaan kun tukahdutetut muistikuvat traumasta nousevat pintaan. Tämä ohjelmoija antaa yhden sivupersoonan kuljettaa todellisia pintaan nousevien traumojen tunteita (kuten pelko), ja toisen sivupersoonan kuljettaa tarinaa jota ohjelmoidaan LSD:n avulla. Ohjelmoijan täytyy kenties rauhoitella uhria kun hän on altaassa. Illuminati käyttää hypnoosia yhdessä LSD:n kanssa. He käyttävät myös joitakin muita mielenhallinta-välineitä. Edelleen, LSD ei ole ainoa ohjelmointiin käytettävä hallusinogeni; he ovat kokeilleet myös peyotea mutta LSD näyttää olevan heidän valintansa. LSD-ohjelmoinnin trauman aikana, mieli saattaa nähdä lepattavia kuvia, sulamista, mosaiikkeja ja muita asioita. Nämä harhanäyt voivat muodostaa peitteen muistiin mikäli ohjelmoija haluaa tehdä näin. LSD-kokemuksen aikana aistien tukahduttamis-altaassa, uhria voidaan käskeä avaamaan silmänsä tai sulkemaan ne. Jos käsketään luomaan henkinen kuvaruutu, tämä uhri LSD:n vaikutuksen alaisena näkee tyhjän ruudun erilailla riippuen siitä ovatko hänen silmänsä auki vai kiinni. Jos uhrin sallitaan katsovan ympärilleen hänen ollessaan pimeässä altaassa, hän visualisoi itsensä yhdistyneenä äärettömään universumiin ilman ruumista. Sivulla 32 Lilly kuvailee tätä ohjelmoinnin tyyppiä luoda äärettömyys, ulkoavaruussysteemin sisälle. Hän sanoo: "Itse on edelleen keskittyneenä yhteen paikkaan mutta rajat ovat kadonneet ja se liikkuu kaikkiin suuntiin ja laajenee täyttämään universumin rajat. Henkilö joka ottaa LSD:tä, saattaa kokea, huolimatta siitä että onko hänet ohjelmoitu vai ei, että hän on kosketuksissa universumin kaikkiin tähtiin.

Lapsen joka kelluu aistien tukahduttamis-altaassa, ei sallita liikkua ilman että hän saa sähköiskun. Asteittaisesti, uhrin tahto rikotaan sen täydellisen kontrollin avulla joka ohjelmoijalla on lapseen. Mutta lapsen tahdon murtamista jatketaan kunnes lapsen halu elää on murskattu. Tässä vaiheessa, kun mieli on luopunut halusta elää,tämä ohjelmoija kertoo lapselle altaassa: "Jos sinä luot tällaisia ja tällaisia persoonia ja tietyn määrän (yleensä 10-20 kappaletta), sitten sinä voit tulla poisemmekä me enää satuta sinua. Anna minulle merkki siitä että sinä olet tehnyt työsi ja minä lopetan satuttamisen kun työ on tehty. Liikuta sormeasi tai räpäytä silmiäsi kolme kertaa." Silmien räpäyttäminen kolme kertaa on yleensä raja sille jonka suorittamista varten ruumis kykenee kokoamaan itsensä. Nämä sivupersoonat, jotka luodaan kun mieli & ruumis on menettänyt halunsa elää, ovat erillään olevia osia jotka luodaan sisään itsemurha-sivupersoonaan. Niiden hengitys on pinnallista, kun ne ovat tuskissaan altaissa. Kun nämä osat ottavat ruumiin ne edelleen toimivat tässä tilassa. Vuosia myöhemmin, jos aikuisella on edelleen nämä itsemurha-sivupersoonat ruumiissaan, on olemassa suuri mahdollisuus että hän tekee itsemurhan, jollei yksinkertaisesti kuole pinnallisen hengityksen seurauksena.

Kun uhri on tukahduttamis-altaassa, tämä ohjelmoija voi käskeä häntä luomaan vartija-sivupersoonia luomansa linnan sisälle. Nämä mielikuvitus-olennot eivät ole samoja kuin trauman luomat erilliset sivupersoonat. Seuraavassa on uskomuksia joita voidaan ohjelmoida LSD:n vaikutuksen alaisena olevaan henkilöön tukahduttamis-altaassa riippumatta siitä mihin henkilö on aiemmin uskonut.

 1. Henkilö voi onnistuneesti irtautua ruumiistaan ja tutkia uusia universumeita.

 2. Uhri voidaan saada tuntemaan että hän ei ole muuta kuin pieni hiukkanen, pieni energiapurkaus. Ajasta voi tulla äärettömyys. Kokemuksen aikana uhri etsii jumalaa joka kontrolloi häntä. Tätä käytetään Illuminaatin alien-ohjelmoinnissa jotta ohjelmoitaisiin hyviä ja pahoja avaruusolentoja, hyviä ja pahoja jumalia. Jumalat ja alienit eivät ole kovin outoja ja uhri ymmärtää niiden tarkoitukset ja toimet. Toisin sanoen, alienit näillä LSD-matkoilla haluavat tulla ihmisten näköisiksi. Uhri kokee että nämä hänen näkemänsä olennot pitävät hänestä huolta. Eräs UFO-tutkija ja alieneista kirjoittanut kirjailija on ottanut LSD:tä tutkiakseen alieneita. Surullista sanoa, mutta tämä kyseinen tutkija on ohjelmoitu monipersoonallisuus. On helppo nähdä kuinka mieli voi ajatella että hän oppii alieneista, sillä tämä on yleinen helppo-luoda LSD-ohjelmointi käsikirjoitus. Kun sivupersoona tai orja ajattelee tai menee sisäisesti paikkaan minne hänen ei pitäisi mennä, tämä ohjelmointi liitetään hänen mieleensä niin että uhri menettää käsityksensä siitä kuka hän on ja tuntee olevansa merkityksetön piste.

 3. Seuraava ohjelma johon LSD luonnollisesti antautuu, on että uhri tuntee olevansa vain osa valtavaa tietokonetta, osa valtavaa mieltä. Jostakin syystä, LSD kykenee iskemään siihen mielen osaan joka säätelee käsitystä vapaasta tahdosta. Tämäntyyppisessä ohjelmoinnissa, LSD:n uhri on vakuuttunut siitä että hänellä ei ole vapaata tahtoa ja että hänen täytyy joka ikinen sekunti olla osa laajempaa mieltä tai tietokonetta.

 4. Persoonallisuudet jotka uhri on nähnyt ulkoisina sulautuvat henkilön sisäiseen maailmaan.

 5. LSD muuttaa uhrin käsitystä ajasta, ja se voidaan saada kulkemaan taaksepäin tai eteenpäin. Ohjauksen alla, ohjelmoija voi manipuloida tätä kykyä rakentaessaan mieleen vääriä muistikuvia ja mielikuvia.

 6. Jos "valkoista melua" joka on satunnaista taustakohinaa soitetaan aistien tukahduttamis-altaalla taustalla, ohjelmoijat ovat havainneet että LSD:n vaikutuksen alaisena aivot yrittävät löytää järkeä tästä satunnaisesta kohinasta ja projektoivat Jumalan äänen tähän kohinaan menetelmänä kääntää kaaos johonkin käsitettävään. Oikealla annostuksella ja oikeissa olosuhteissa, ohjelmoijat voivat saada "Jumalan" sanomaan mitä ikinä he tahtovat. Koska kuulemisen tunne tässä aistien tukahduttamis-altaassa ei ravitse mieltä mitenkään, nämä ihmisaivot LSD:n vaikutuksen alaisena voivat helposti korvata tämän äänen Jumalalla.
LSD-ohjelmoinnin kokonaisvaikutus jokaiseen, on hän sitten lapsi tai aikuinen, on se että mieli syvällä tasolla alkaa epäillä kykyään erottaa todellisuus kuvitelmista. Terapeutit joskus ihmettelevät että miksi sivupersoonat eivät ole halukkaampia määrittelemään todellisuutta. Osa tästä saattaa olla sen sivuvaikutusta että aivot alkavat epäillä kykyään erottaa todellisuus fiktiosta. Jos ohjelmoijat eivät kontrolloisi näitä LSD-matkoja, uhri voisi tulla mielisairaaksi. Edelleen, LSD-matkoissa on se vaara että ne voivat panna epäjärjestykseen uhrin sisäisen maailman ja hajottaa hänen mielensä. Tästä syystä matkoja täytyy ohjata, kontrolloida ja monitoroida huolellisesti.

Kemiallisesti aikaansaadut vaistonvaraiset toimet

Pienen lapsen aivot ovat kuin tietokone joka on valmis toimimaan ja sinne tarvitsee vain asentaa ohjelmisto. Toisin sanoen, aivot ovat jo toimiva monimutkainen ohjelmoitu laitteiston osanen; se ei ole tyhjä taulu. Mieli on alustavasti ohjelmoitu suorittamaan vaistonvaraisia toimia kuten syöminen, juominen ja nukkuminen. Samoin äidillä on luontaiset äitiyteen liittyvät vaistot. Valikoivasti lisätyt kemialliset tai sähköiset stimuloinnit aivoihin tuovat esiin vaistonvaraista käyttäytymistä jotka on esi-ohjelmoitu aivoihin. Liukoisen sukupuolisteroidin ruiskuttaminen aivojen hypotalamukseen todennäköisesti käynnistää henkilön äidilliset vaistot. Lukuisat vaistonvaraiset käyttäytymistavat jotka käynnistetään lääkeruiskulla tai pienillä sähköiskuilla kestävät noin tunnin. [A.E. Fisher oli eräs tutkija joka tutki tätä asiaa 1950- ja 1960-luvulla.] Esimerkiksi, A.E. Fisher ja E. Vaughan löysivät että vaistoa sukupuoliyhteyteen voidaan stimuloida pienillä sähköiskuilla aivojen tiettyyn osaan. Myös steroideja käytetään laukaisemaan vaistonvaraista käyttäytymistä. Uhri voidaan saada reagoimaan halutulla tavalla, jos oikeaa kemikaalia annetaan aivoihin jossa tämä kemikaali saa aivot lähettämään sähköisen signaalin joka käynnistää vaistonvaraisen toiminnan. Etsimis-reaktio voidaan luoda sekä ihmiseen että eläimeen hippocampuksen sähköisellä stimuloinnilla. Syöminen voidaan käynnistää sähköisesti tai huumeilla.

Heidän kykynsä valmistaa aivokemikaalia mielenhallinnassa käytettäviin huumeisiin

Osa kykyä suorittaa mielenhallintaa on heidän kykynsä syntetisoida tiettyjä kemikaaleja joita aivot tuottavat. Kun aivot haluavat rentoutua tai terävöityä ne tarvitsevat tiettyjä yhdisteitä. Suuri määrä aivokemikaaleja voidaan tuottaa laboratoriossa. Viesti jonka aivot lähettävät täytyy hypätä yhdestä neuronista toiseen välittäjien kautta. Sitä määrää jonka aivot vapauttavat näitä siirtäjiä voidaan hallita huumeiden avulla. Toisin sanoen, kemikaalien avulla voidaan luoda tunteita.

Termillä "amines" (joka on yhdiste jossa on typpi-atomi joka voi ottaa vastaan protonin) on erityinen merkitys aivotutkijoille. Välittäjät neuronien välillä ovat näitä joille on annettu tämä termi "amines" kuten dopamine, epinephrine, histamine, norepinephrine, octopamine, serotonin ja tyramine. Jos norepinephrineä puuttuu aivoista, sillä on rauhoittava vaikutus.

ADRENALCHROME (ADRENAL CHROMAFFIN)

Tätä kellertävän ruskeaa huumetta ei mainittu aiemmassa kirjassa vaikka se mainittiin kirjailijan uutiskirjeessä vuosina 1993 ja 1995. Tämä huumetta saadaan uhraamalla henkilö, kenties työntämällä tikari vatsan sisään ja sitten ottamalla tätä ainetta ruiskulla uhrin kaulasta. Uhrista saadaan vain pieni määrä tätä huumetta, joten se on sekä harvinaista että myöskin kallista. Carmichaelin ja Winklerin tieteellinen artikkeli on paras tietolähde adrenalchromesta jonka olen saanut käsiini. Max Planck Institute tutki adrenalchromea. Pahat viranomaiset ja muut ovat tehneet töitä pitääkseen adrenalchromen salassa. Ei tiedetä että onko adrenalchromea koskaan käytetty ohjelmointiin, mutta se on suosittu Illuminaatin korkea-arvoisten keskuudessa. Monien vuosien ajan, he eivät kyenneet synteettisesti valmistamaan tätä huumetta ja heidän täytyi turvautua ihmisuhreihin lähteenään. On mahdollista että viime vuosina tätä huumetta on onnistuttu valmistamaan synteettisesti.

ÖLJYT

Illuminati on käyttänyt myös öljyjä niiden voimakkaiden ominaisuuksien takia. Hiljattain, eräs vapaamuurareiden kouluttama lääkäri on auttanut ihmisiä löytämään näiden öljyjen voimakkaat ominaisuudet. Kristityt ovat myös löytämässä uudelleen kylmäpuristettujen fenkoli-, kataja-, laventeli- ja piparminttuöljyjen sekä näiden yhdistelmien voimakkaat parantavat ominaisuudet.

YHTEENVETO

Ohjatut LSD-matkat aistien tukahduttamis-altaissa ovat elintärkeitä ohjelmoinnin perustuksen rakentamiseksi. Tästä asiasta kerrotaan enemmän tulevilla sivuilla.


Takaisin