Syvempää tietoa illuminaateista

(Deeper Insights into the Illuminati Formula)

Fritz Springmeyer & Cisco Wheeler

LUKU 3 -- RAJAT & ROOLIT (osa 2)

Koska terapeutit puhuvat ammatilleen ominaista kieltä, ja heidät tunnistetaan asiantuntijoina, heillä on monopoli jakaa informaatiota mielenhallinnasta. Ihmiset haluavat uskoa että asiantuntijoilla on vastaukset, ja terapeutit ovat esittäneet tässä osaansa. Yleisö on saattanut aliarvioida että kuinka paljon he haluavat että heidän mielikuvansa terapeuteista on totta, ja että kuinka haluttomia nämä ovat myöntämään omat vajavaisuutensa. Me kehoitamme arvioimaan uudelleen ohjelmoitujen monipersoonien hoidon, ja ehdotamme tukiryhmien perustamista auttamaan ohjelmoituja monipersoonia saavuttamaan vapauden mielenhallinnasta.

Tr. Frank Putnam, eräs kaikkein kuuluisimmista psykiatreista jonka psykiatrinen yhteisö tunnistaa asiantuntijaksi, kirjoitti kirjaansa Diagnosis & Treatment of Multiple Personality Disorder seuraavaa: "Vain hyvin harvalla meistä on ollut minkäänlaista muodollista koulutusta MPD:n diagnosointiin ja hoitoon. Vaikka joistakin terapeuteista tulee 'pika-asiantuntijoita' nähtyään ensimmäisen tapauksensa, useimmat tuntevat että heillä ei ole tarpeellisia taitoja hoitaa näitä potilaita."

Vaikka heillä on epäilyksensä omista kyvyistään, ammattimaiset terapeutit ovat hyvin haluttomia myöntämään puutteensa ei-ammattilaisille. Esimerkiksi, vuonna 1995, eräs johtavista ammattilaisista kertoi Fritzille, joka halusi jakaa tämän kirjan sekä aiemman kirjan materiaalia terapeuttiselle yhteisölle näin: "Sinulla ei ole yhtään mitään millä sinä voisit opettaa meitä." Ehkä olisi hyvä meille kaikille aloittaa opettelamalla nöyryyttä.

On luultavasti turvallista olettaa, että jos sinä luet tätä kirjaa, sinulla on jo halu oppia. Me uskomme että oppimis-ilmasto on muuttunut, ja että alussa ollut hyytävä suhtautuminen jonka meidän materiaalimme sai vuosia sitten ei toistu niiden puolesta jotka haluavat vilpittömästi auttaa uhreja. Tämä osa sisältää joitakin arvokkaita ehdotuksia siitä kuinka aloittaa työt ohjelmoitujen monipersoonien kanssa. Joillakin terapeuteilla/pastoreilla on se väärä käsitys että heidän ei tarvitse tehdä töitä "sivupersoonien kanssa" auttaakseen näitä mielenhallinnan uhreja. Se mitä he eivät käsitä on että tämä henkilö jonka he tuntevat ja näkevät (joka on tämä julkisivupersoona) on vain sivupersoona. He tavallisesti tekevät töitä sen väärän luulon kanssa että julkisivupersoona on tämä henkilö ja että muut sivupersoonat ovat "niitä sivupersonia" (joita terapeutit/pastorit pitävät "näinä ongelmina"). Joten, sen sijaan että tekisivät töitä minkään sivupersoonan kanssa, he tekevät töitä julkisivupersoonan kanssa. Tämä väärä käsitys, joka johtaa tällaiseen tietämättömän ristiriitaiseen käyttäytymiseen terapeuttien taholta voisi olla hassua jollei olisi kyse niin vakavasta asiasta.

Julkisivupersoonat voivat olla äärimmäisen haluttomia myöntämään että ne ovat monipersoonallisuuksia. Itse asiassa, mieluummin kuin väitellä ja keskustella tästä asiasta julkisivupersoonien/isäntä-persoonien kanssa, taitavat terapeutit astuvat sisään takaovesta, he yksinkertaisesti selostavat mitä kaikki muut sivupersoonat ovat tehneet terapian aikana. Todisteiden kerääntyminen pitkän ajanjakson kuluessa lopulta vakuuttaa julkisivupersoonan/isäntä-persoonan takaoven kautta että hän on osa monipersoonallista järjestelmää. Toisaalta, monet vähemmän näkyvät sivupersoonat voivat kantaa kaunaa isäntää kohtaan siitä että isäntä kiistää heidän olemassaolonsa. Älä odota klassista esimerkkiä, että useita sivupersoonia nousee esiin väittämään että juuri hän on oikea isäntäpersoona. Julkisivupersoonat usein tutkivat saatavilla olevaa kirjallisuutta MPD:stä, ja nämä usein haastavat terapeutin väittelyyn osoittaakseen terapeutille että hän ei ole monipersoona.

Vaikka terapeutti on itse nähnyt monipersoonallisuutta tässä asiakkaassa, on vaikea "todistaa" mitään epäilevälle isäntä-persoonalle. Muista epäilevä filosofi joka pitkään pohdittuaan lopulta ymmärsi "minä ajattelen, siksi minä olen olemassa". Jos henkilö on emotionaalisesti varustettu epäilemään jotakin, mielellä on hämmästyttävä kyky keksiä syitä epäillä ilmiselviä faktoja. Monipersoonan tukiryhmän täytyy olla taitava saamaan tämä monipersoonallinen henkilö näkemään asioita "takaportin" tekniikoiden kautta mieluummin kuin väittelemällä. On perinteinen terapeuttinen käytäntö luoda kontakteja monipersoonalliseen järjestelmään. Yleisesti, terapeutit yrittävät luoda kontaktin niin moneen sivupersoonaan kuin mahdollista. He pyrkivät selittämään kielellä jota lapsi-sivupersoonat ymmärtävät mistä ollaan yksimielisiä kun neuvotellaan sopimusta lapsi-sivupersoonan ja terapeutin välille.

Terapeutista tulee Isä/äitihahmo mielenhallinnan uhrin sivupersoonille. Onko tämä hyvä vai paha asia? Pitäisikö terapeutin taistella tätä vastaan? Ole hyvä ja ymmärrä dynamiikka. 99% Illuminaatin järjestelmän sivupersoonista on lapsi-sivupersoonia. Näillä lapsi-sivupersoonilla ei ole KOSKAAN ollut isää/äitiä. Heillä on ollut kultti-hahmo joka valvoi heidän mielenhallintaansa. Näillä on ollut suuria ja jättiläismäisiä aikuisia elämässään jotka ovat manipuloineet ja käyttäneet heitä, mutta heillä ei ole ollut aitoja vanhempia. Tämä terapeutti voi ja hänen täytyy esittää rakastavan isän/äidin roolia näille lapsille jotta nämä voisivat kasvaa aikuisiksi. Monen terapeutin/pastorin halu yhdistää kaikki sivupersoonat osoittaa taas heidän ymmärryksen puutettaan. Toivottavasti tämä kirja (muiden kirjojen ohella), tarjoamalla yksityiskohtaista tietoa siitä mitä on meneillään, rohkaisee sukulaisia ja ulkopuolisia olemaan kärsivällisempiä terapeutteja kohtaan jotka eivät tule esiin valon nopeudella tulevien vastausten kera.

Useimmat raskaat ohjelmoinnin traumat tehdään uhrille kun hän on lapsi. Ilmiselvästi, tuhansilla hajallaan olevilla mielen osilla, joilla ei ole mahdollisuutta kokea päivittäistä elämää niinkuin isäntä-persoonilla on, ei ole myöskään tilaisuutta kasvaa aikuisuuteen. Koko lapsi-sivupersoonien järjestelmän yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi on vain ongelmien kerjäämistä. Kokonaistilanne johon traumaan perustuva mielenhallinta asettaa uhrin ja terapeutin on äärimmäisen kompleksinen ja vaikea. Uhri siirtää tunteensa joita hänellä on hyväksikäyttäjiään kohtaan terapeuttiin ja tukiryhmään. Mitä muuta he voivat tehdä? Kun menneet traumat paljastetaan, uhri saattaa jopa nähdä hallusinaatioita huume-muistikuvien purkamisen aikana ja nähdä terapeutin ohjelmoijana.

Terapeutti voi sanoa jotain tai hänellä saattaa olla sellaisia vaatteita päällään jotka toimivat laukaisimina. Se miten lukuisat sivupersoonat käsittelivät hyväksikäyttöä saattaa määrätä siitä miten erilaiset sivupersoonat toimivat kun nämä näkevät terapeutin uutena hyväksikäyttäjänä. Taas kerran, tässä on toinen syy miksi tukiryhmät ovat arvokkaita.

Perinteisesti, terapeutit ovat asettaneet lausuttuja ja ääneen lausumattomia aikarajoja joita he antavat uhrille. Terapeuttien aika on rajallinen kahdella tavalla; toinen on hoitoon varattava aika per viikko ja toinen on hoitojakson pituus jonka terapeutti voi omistaa uhrille. Jos asiakas näkee että hoitojakso kokonaisuudessaan on rajallinen, hän ei nosta esiin syvimpiä asioitaan. Koska useimmat mielenhallinnan uhrit näkevät terapeuttejaan vain luhuen ajan, he saattavat antaa terapeutin tehdä töitä ainoastaan pinnalla olevien asioiden parissa.

Oltuaan kanssakäymisessä lukuisten mielenhallinnan uhrien ja terapeuttien kanssa, tämän kirjan kirjoittajat ovat saaneet ensikäden kokemusta siitä että useimmat terapeutit eivät näe selkeää kuvaa siitä minkä kanssa he ovat tekemisissä TERAPIAN AIKANA. Putman myöntää kirjassaan Diagnosis & Treatment of Multiple Personality Disorder seuraavaa: "Olen havainnut että monet minun potilaistani ovat hyvin erilaisia maailmassa verrattuna siihen kun nämä ilmestyvät minun toimistooni." Itse asiassa, heidän asiakkaidensa todella salainen puoli on paljon järkyttävämpi kuin mitä useimmat terapeutit tähän päivään asti ovat olleet halukkaita kuvittelemaan. Nämä terapeutit rohkaisevat pinnalliseen lähestymistapaan josta on kerrottu yllä, sillä monet parhaimmista terapeuteista eivät ole tekemisissä minkään muun kanssa paitsi aiheiden jotka isäntä-persoona tuo esille tässä terapia-istunnossa.

Toisin sanoen, monet ammattimaiset terapeutit KIELTÄYTYVÄT ohjaamasta tätä terapiaa. Asiakas on täten sidottu. Asiakkaan oletetaan jotenkin tietävän asiat jotka hänet on ohjelmoitu olemaan tietämättä. Se on "potilas-diagnosoi-ja paranna-itsesi" -lähestymistapa. Tapahtuu hämmästyttäviä asioita koska mieli ei halua kohdata ongelmiaan. Mieli päätyy pinnallisiin ratkaisuihin, julistaa voivansa paremmin ja jatkaa eteenpäin. [Valitettavasti, mielenhallinta jatkuu, ainoastaan nyt se on yksinkertaisesti paremmin kätkettyä.]

On kirjoitettu paljon siitä kuinka asiakas sabotoi terapiaa ja sitoo terapeutteja. Kirjat jotka käsittelevät tätä aihetta eivät ole todellisuudessa edes alkaneet käsitellä tätä aihetta. Tästä voitaisiin kirjoittaa kirjoja. Mutta tätäkin huonommin ymmärretty ongelma on se kuinka perinteiset terapeuttiset metodit sitovat asiakasta. Nämä perinteiset terapeuttiset/pastoraaliset metodit estävät asiakkaan pekenemisen mielenhallinnan ulottuvilta.

Esimerkiksi, kristillisen vapauttamis-lähestymistavan mukaan, jos asiakas ei koe ihmeparantumista vapautuksen aikana, hänelle kerrotaan että häneltä puuttuu uskoa ja että ilman uskoa hän ei voi parantua. Toisin sanoen, hänen täytyy kiertää ongelma jos hän haluaa ratkaisun. Ovatko nämä terapeutit (tai tukiryhmät) halukkaita uhraamaan yhtä paljon ponnistuksia & huomiota uhriin kuin Illuminati tai muu ohjelmoiva kultti? Lukuunottamatta harvinaisia poikkeuksia, terapeutit EIVÄT ole olleet halukkaita uhraamaan yhtä paljon aikaa kuin mitä kultti uhraa.

Illuminaateilla on Grand Dame -henkilöitä jotka jatkavat aikuis-orjan ohjaamista. Nämä ovat halukkaita tuomaan parhaat ohjelmoijansa Euroopasta tai muualta ohjelmoidakseen uudelleen tämän orjan parhaimmilla saatavilla olevilla varusteilla ja teknologialla. Illuminaatin sitoutumisaste asiakkaisiinsa on monta kertaa suurempi kuin psykologeilla. Älä uskottele itsellesi että orjat eivät tietäisi tätä. Tämä on syy miksi ainoastaan pinnallisia asioita käsitellään.

Tämä alkuperäinen Mother of Darkness joka toimii pää-ohjelmoijan avustajana istuttaa sisäisiä puita joiden on tarkoitus pysyä siellä orjan eliniän ajan. Tämä on pitkäaikainen sitoutuminen ohjelmoijien ja heidän ohjelmointinsa osalta. Tämän hedelmän (ohjelmien) joka asennetaan puuhhun (joita käytetään ohjelmoinnillisena tiedosto-järjestelmänä) on tarkoitus kestää koko orjan eliniän. Orja tietää että tämä hedelmä on annettu hänen sisäisiin maailmoihinsa hänen eliniäkseen.

Esimerkki terveellisestä hedelmällisestä roolista jonka terapeutti voi ottaa olisi seuraavanlainen: terapeutti vakuuttaa mielenhallinnan uhrille että hän on aivan yhtä sitoutunut tutkimaan ja ottamaan pois tämän hedelmän kuin mitä toinen osapuoli on sitoutunut pitämään hedelmää paikallaan. Uhri ei tiedä mitä nämä asiat/kiistakysymykset ovat, joten terpaeutti käyttää takaportin lähestymistapaa antaakseen uhrin oppia tuntemaan itsensä. Terapeutti kysyy: "Mitä sinä ajattelet puista? Voisitko sinä käyttää seuraavan viikon/seuraavat viikot piirtämällä puita, kertoen minulle puista sekä kävelemään ulkona ja jutella puille?" Asiakas saattaa tulla vastaan ja sanoa: "Puut ovat hyvin tärkeitä minulla. En halua jutella kenellekään puista. Puut ovat hyvin pyhiä minulle ja ne ovat syvälle juurtuneet minun mieleeni. Minä pidän niistä huolta." Terapeutti jatkaa takaportin tutkimusta ja kysyy: "Mitä sinä tarkoitat sanomalla että sinä pidät niistä huolta?" Lopulta mieli alkaa purkautua. Tämä tutkimusmatka voi olla tärkeä työkalu jäljittää mielen solmuja.

Koska terapeuttiseen yhteisöön on soluttauduttu raskaasti, jonkinlaista valheellista tietoa on saatettu syöttää terapeuttien ajatuksiin. Eräs tällainen on että mielenhallinnan uhrien (joita he kutsuvat "eloonjääneiksi") ei pitäisi viettää aikaa toistensa kanssa. Todellisuudessa uhrit ovat kykeneviä ymmärtämään toisiaan ja välittämään tärkeää informaatiota. Tämä voi olla heille suureksi avuksi, sen jälkeen kun julkisivupersoona on suorittanut jonkin verran vakauttamista.

Toinen myytti josta terapeutit pitävät kiinni on se, että uhri näkee terapeutin hyväntahtoisena huolehtijana ja illuminaatin julmana hyväksikäyttäjänä. Yleensä se on juuri päinvastoin. Illuminaateilla on kyky aiheuttaa kipua, mutta heillä on myös kyky ottaa kipu pois. Myös terapeuteilla on kyky tuottaa kipua, mutta harvemmin kykyä tai aikaa ottaa kipua pois. Usein on vaikea nähdä päätöstä sotkulle jonka terapeutit aloittavat, ja useimmat uhrit ovat hiljaa kamppailusta jota he käyvät, osaksi koska he syyttävät itseään näistä ongelmista. Isäntä-ohjelmoija nähdään usein hyväntahtoisena diktaattorina, ihmeellisenä jumalana ja ystävänä. Terapeutti, jotta hän kykenisi säilyttämään etäisen terapeutin roolinsa, ei halua olla uhrin ystävä. Nämä haluavat olla emotionaalisesti etäisiä. Terapeutit edelleenkin unohtavat ilmiselvän asian, mikä on että useimmilla monipersoonilla on vanhemmat jotka ovat myös monipersoonia.


Takaisin