Syvempää tietoa illuminaateista

(Deeper Insights into the Illuminati Formula)

Fritz Springmeyer & Cisco Wheeler

LUKU 4 -- HYPNOOSI

Hypnoosi & okkultismi

Egyptiläisistä Unien temppeleistä muinaisiin shamaaneihin, okkultistinen maailma on käyttänyt hypnoosia (mukaanlukien itse-hypnoosi) satojen tai tuhansien vuosien ajan. 1700- ja 1800-luvulla, vapaamuurarilooshit käyttivät hypnoosia. Vuonna 1882, Jean-Martin Charcot, jota pidettiin sen ajan parhaimpana neurologina, antoi hypnoosille arvostusta julkaisemalla omia tutkimuksiaan joihin kuului a) amnesian sulkeminen traumaattisten muistojen mieleenpalauttaminen; b) orgaanisen amnesian tuhoaman muistin palauttaminen. Tuohon aikaan, ryhmällä ranskalaisia lääkäreitä oli hypnoosikoulu jolla oli vaikutusvaltaa kaikkiin maailman lääkäreihin, mukaanlukien Freud. Nämä ranskalaiset lääkärit olivat ihastuneita voimaan joka suggestiolla on alitajuntaan.

1780-luvulla, Markiisi de Puysegur vaivutti ihmisiä syvään hypnoottiseen transsiin ja käski heitä unohtamaan tämän hypnoottisen istunnin. James Esdaile kirjassaan Mesmerism in India & Its Practical Application in Surgery And Medicine (=Mesmerismi Intiassa & sen käytännön soveltaminen kirurgiaan ja lääketieteeseen) kuvailee ja luetteloi satoja leikkauksia jotka hän suoritti Intiassa käyttäen hypnoosia kipulääkkeenä. Hän havaitsi että hänen potilaansa paranivat nopeasti eivätkä tunteneet kipua ollessaan hypnoosissa.

Modernin lääketieteen historiassa, kaikentyyppisiä leikkauksia on suoritettu menestyksekkäästi ilman lääkkeitä ja "ilman kipua" käyttämällä hypnoosia. Aiemmassa kirjassa kerrottiin tutkijoiden saaneen selville että hypnoosissa mieli asettaa kivun erilliseen mielen osaan; tämä on olennaisilta sama asia kuin mistä MPD:ssä on kysymys. Kokeet ovat osoittaneet että kivun väheneminen hypnoosissa ei johdu siitä että aivot vapauttaisivat endorfiineja. Mieli yksinkertaisesti kääntää kivun "henkiselle floppy-disketille" jossa se pysyy piilossa. 1880-luvun alussa okkultistinen tutkija Edmund Gurney havaitsi että hän voi antaa jälkihypnoottisia käskyjä jotka voitaisiin onnistuneesti suorittaa tulevaisuudessa.

Se mikä hämmästytti häntä oli että uhrit toteuttivat käskyt juuri niin kuin hän oli käskenyt, juuri oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan katsomatta edes kelloa. Lukuisat eurooppalaiset lääkärit havaitsivat 1880-luvulla että he pystyvät hoitamaan lukuisia tauteja hypnoosin avulla. Parantumisprosentti ei ollut sata mutta kuitenkin niin korkea että hypnoosista tuli varteen otettava vaihtoehto joissakin hoidoissa.

Tämä kirjailija (Fritz) on raportoinut että ohjelmoidut monipersoonat pystyvät nostamaan jonkin ruumiinosansa, tai ruumiinsa toisen puoliskon lämpötilaa. Cisco, kirjan toinen kirjoittaja, kun häneen ladataan tiettyjä ohjelmia, hän muuttaa ruumiinsa oikean puoliskon jääkylmäksi ja vasemman puoliskon tulikuumaksi. Oli sitten todella mielenkiintoista kun tämä kirjoittaja löysi hypnotisti J.A. Hadfieldin vuonna 1920 kirjoittaman teoksen The Influence of Suggestion on Body Temperature (=Suggestion vaikutus ruumiin lämpötilaan).

Käyttäen hypnoosia, Hadfield kykeni saamaan asiakkaansa pudottamaan toisen kätensä lämpötilan 20 asteeseen samalla kun toisen käsen lämpötila pysyi 33 asteessa. Tässä on todisteet siitä mitä he ovat tehneet ohjelmoiduille monipersoonille puolen vuosisadan ajan. Tänään, okkultistinen maailma käyttää nykyaikaisia hypnoosi-tekniikoita yhtenä ohjelmointi-työkalunaan luoda mielenhallinnan orjia. Mitä paremmin kohde on valmentautunut hypnoosiin, sitä helpommin hän vajoaa transsiin. Mielanhallinnan uhrit ovat hyvin valmennettuja hypnoosia varten, kuitenkin heidän ohjelmoijansa tämän jälkeen piilottavat tämän jälkihypnoottisen käskyn alle, jossa määrätään että kenenkään toisen ei ole lupa hypnotisoida tätä orjaa. On olemassa vanha sanonta että kuva on tuhannen sanan arvoinen. Siirtäessään käskyjä alitajuiseen mieleen, mustan magian okkultistinen maailma ja ohjelmoijat ovat hyvin tietoisia siitä millainen voima kuvilla on. Taitava ohjelmoija kykenee hyödyntämään kuvia antaakseen asiakkaalleen valtavan nostovoiman hypnoottisiin tekniikooihin. Sivupersoonaa, jonka pitäisi luoda jotakin uhrin mieleen, voidaan auttaa kuvien avulla, ja tätä henkilöä voidaan käskeä lainaamaan näitä kuvia, kuten että "lainaa tämä ja tämä ominaisuus tältä henkilöltä tai eläimeltä". Lapsi-sivupersoona josta tulee leijona hänen syötyään kuolleen leijonan ruumiinosia voi kuvitella leijonan ominaisuuksia (nopeus, ketteryys, pelottomuus) helposti. Leijonan kuva on hypnoottiselle ohjelmoijalle tuhannen sanan arvoinen. Jos ohjelmoija haluaa että sivupersoona koulutetaan karatessa olemaan nopea, nopea ja pelottava, hän dehumanisoi tämän sivupersoonan leijonaksi tai tiikeriksi. Eräs elementti miksi tämä tehdään on kuvien voima hypnoottisissa käskyissä. Illuminaatin jäsenet ovat erittäin taitavia itse-hypnoosissa & kyvyssä muuttaa uhri halutessaan erilaisiin tietoisuuden tasoihin. Tämä on osa heidän koulutustaan harjoittaa noituutta.

Ymmärtämässä perusasioita hypnoosista

Ohjelmoija yrittää saada aikaan käskyjä jotka alitajuinen mieli hyväksy. Jos alitajuinen mieli hyväksyy ohjelmoijan ehdotukset, silloin käskyistä/suggestioista tulee uhrille todellisuutta, aivan kuin että uhri olisi kokenut nämä asiat todellisuutena pitkän aikaa. Tämä ohjelmoija, jos hän on taitava, kykenee saamaan uhrin mielikuvituksen mukaan. Hän kykenee myös rakentamaan hyvät välit uhriinsa. Taitava ohjelmoija/käsittelijä ei pelkästään pyri luomaan pelkoa vaan hän haluaa uhrin luottamuksen sekä tehdä yhteistyötä hänen kanssaan. Tämä on samanlaista kuin mitä Hitler teki pyrkiessään aikaansaamaan massoissa sekä pelkoa että luottamusta itseään kohtaan. Itse asiassa, Hitler hallitsi massoja hypnoosin avulla.

Tämä ohjelmoija ei kerro orjalle että jotakin on hypnoottisesti tapahtumassa ennenkuin se on jo tapahtunut. Hän ajoittaa sanansa oikein, käyttäen toistoa, yhdistäen useita toisiaan tukevia käskyjä, ja hän täysin luottaa hypnoottisten käskyjensä voimaan. Lihasten jäykkyys ja syvä hengitys ovat yksi tapa lisätä käskyjen voimaa. Ohjelmoija käyttää myös muita hypnoottisia temppuja kuten ruumiinkieltä antaessaan käskyjä, ja käyttää sellaista jota kutsutaan "rullaavaksi ääneksi". Kun ohjelmoija muuttaa äänensä monitoniseksi , hän käyttää tätä rullaavaa ääntä. Antaakseen käskyilleen lisää voimaa, ohjelmoija-hypnotisoija käyttää uhrin viittä aistia. Uhri visualisoi jotain viidellä aistillaan, kuten kuvan pyhästä hengestä (tehdään jotta pilkattaisiin Jumalaa) ja sitten hengittää tämän sisäänsä. Esimerkkinä, uhri hengittää sisäänsä ohjelmoidun viestin ja naulaa sen syvälle tammeen (aiemmassa kirjassa selitettiin että tammi on tämä rakennelma johon ohjelmat liitetään).

Hypnoosin voima

Hypnoottisen transsin aikana, ihmismieli on kykynsä huipulla oppia nopeasti. Se minkä oppimiseen menee vuosia ja minkä omaksuminen vaatii paljon todistusaineistoa, uhrin alitajunta hyväksyy nopeasti. Mieli sitoo yhteen "kognitiivisia henkisiä demoneja" joka on sarja henkisiä prosesseja -- samalla lailla kuin tietokoneen ohjelmoija kirjoittaa ohjelmaa. Näitä naruja kutsutaan K-linjoiksi. Paljon siitä mitä mieli tekee on yksinkertaisesti sitä että se aktivoi lukuisia K-linjoja (tottumuksellisia tapoja tehdä asioita), niin että mieli voi keskittää rajoittuneen tietoisen ajattelunsa. Mieli ottaa myös sellaisia asioita joille on annettu termi "micronemes" (asioita kuten tietty aromi tai intonaatio jolle ei ole sanaa mutta jolla on sarja aistillisia vihjeitä) ja rakentaa ne myös K-linjoiksi. Sitten kun K-linja toimii, mieli suojellakseen itseään tekemästä uhkarohkeita muutoksia, antaa etusijan näile K-linjoille. Hypnoosissa mieli halukkaasti sallii hypnotisoijan muuttavan K-linjoja ilman normaalisti alitajuisia konservatiivisia rajoitteita. Käyttäytymisen muokkaus -tekniikoilla, epänormaaleita K-linjoja (K-linjoja joita ei normaalisti kehity) voidaan pakottaa mielen sisälle.

Ymmärtämässä hypnoosin syvempiä mekanismeja

Tämän keskustelun ymmärtämisen kannalta, ajatellaanpa että kun sinä luet tätä, on ruoka-aika. Olet ollut syömättä koko päivän, ja vaikka olet ollut ollut ankaralla dietillä, sinä ajattelet hyvää ravintolaa minne mennä. Nyt, katsotaanpa, kun sinun mielesi pohtii erilaisia mahdollisuuksia, se ajattelee joitakin jotka ovat lähellä, joitakin jotka ovat nopeita, joitakin joissa on paljon parkkitilaa, ja toisia joissa on hyvännäköisiä tarjoilijoita. Mekaanisesti, sinun ajatusprosessisi kulkee tähän tapaan:

  1. Tietyt aistit ja kemikaalit saavat mielen tuntemaan minkä se henkisesti kuvailee nälän vihlaisuksi. Tätä pidetään tärkeänä tarpeena.

  2. Mielellä on prosessi jota me kutsumme termillä "aikomusjärjestelmä" joka luo tiettyjä aikomus-viestejä joita lähetetään kaikkialle aivoihin. Se varastoi nämä aikomukset väliaikaisesti. Jos aikomus ei ole äskettäin luotu eikä ole majoittuneena aikomusvaraston aikomushälinän huipulle, silloin se haudataan syvälle tekemättömien töiden pinoon ja unohdetaan. Esimerkissämme, mieli koluaa muistin arkistoja etsiäkseen parhaan vaihtoehdon kuinka tyydyttää nälkä.

  3. Mielen täytyy päättää mille kurssille lähteä. Mieli lopettaa keskittymisen muihin asioihin ja keskittyy päättämään että minkä kurssin ottaa. Mieli on nyt aktivoinut kaikenlaisia sellaisia joita tutkijat kutsuvat "demoneiksi". Koska me emme puhu hengellisistä demoneista, vaan paremminkin viittaamme kognitiivisen prosessin yksiköihin -- jotka ovat hyvin samankaltaisia kuin UNIX-käyttöjärjestelmän demonit -- me viittaamme näihin demoneihin termillä "kognitiivinen demoni-prosessi". Jotkin näistä kognitiivisista demoni-prosesseista ovat toiminta-demoneja ja jotkin ovat sana-demoneja ja jotkin ovat tunnistamis-demoneja.
Tunnistamiseen liittyvä kognitiivinen demoni-prosessi kulkee juosten läpi mielen, "huutaen" aikomus-varaston toiveita. Lukuisa joukko alemman tason kognitiivisia demoni-prosesseja herää ja tekee itsensä tunnetuksi jos nämä identifioituvat siihen mitä tämä tunnistamis-demoni huutaa. Monet saattavat ajatella että he pystyvät täyttämään tämän pyynnön, mutta toiset demoni-prosessit tarkistavat että kuinka hyvin nämä pystyvät tähän. Nyt tarkastajat tulevat esiin kognitiivisten demoni-prosessien listan kanssa jotka ovat keskittyneet ravintolassa syömiseen, jotka ovat heränneet ja jotka kilpailevat huomiosta. kognitiiviset demoni-prosessit perustavat perheitä ja kehittävät suhteita jotka ovat automaattisia. [KOgnitiiviset demonit eivät kuole, mutta jotkin vaipuvat uneen ja jotkin jossain määrin rupeavat ärhentelemään suhteissaan.] Nämä "demonit" jotka vastaavat tunnistamis-demonimme huutoon käyvät läpi sarjan "haastatteluja" muiden demoniprosessien hierarkian kanssa, ja pian tämä viestinviejä-demoni voi rynnätä takaisin aikomus-varastoon käytettävissä olevien vaihtoehtojen listan kanssa.

kaikki tämä tapahtuu äärimmäisen nopeasti. Jos mieli ei pystytä sarjaa automaattisia kognitiivisia demoni-prosesseja joista tulee tottumuksia (kutsutaan K-linjoiksi, se löytää itsensä kietoutuneena tajuntaan joka opiskelee yhä uudelleen arkipäiväisiä asioita joka tekee mahdottomaksi sen että paljonkaan asioita kyettäisiin suorittamaan. Jokainen taito pitäisi jatkuvasti opetella uudelleen. Henkilö saattaisi helposti joutua käyttämään koko päivän pukeutumiseen. Niin kauan kuin mieli säilyy tasapainoisessa ympäristössä, missä tottumukset toimivat, kaikki on hyvin. Mutta elämä on sellainen muuttuva ympäristö että meidän vakiintuneet tottumuksemme voivat saada mielemme pysäyttämään tottumuksiemme kognitiivisen demoni-prosessin, joka ei ole suotavaa.

Tunteet ja tarpeet (jotka ovat sidoksissa meidän tunteisiimme) saavat mielen etsimään käsiinsä kognitiivisia demoni-prosesseja. Esimerkiksi, jos meidän emotionaalinen tarpeemme joka suuntautuu johonkin jota me etsimme on suuri, sanotaanpa että vaimo odottaa sodassa olevaa mistään, se saattaa lähettää tämän tarpeen alas aivoihin kognitiivisia demoneja varten jotka kiinnittyvät tämän pitkään odotetun henkilön tunnistukseen, ja mieli saa itsensä näkemään hänen kasvonsa väkijoukossa vilkkaalla rautatieasemalla ennenkuin kasvojen omistaja saapuu.

kognitiiviset demoni-prosessit elävät lähellä muita demoneja, ja kun joku demoni on kiihtyneessä tilassa, muut tällä alueella ovat myös, vaikkakin niiden kiihtymys on paljon vähäisempää. Jos kognitiivisia demoneja käytetään suuressa määrin, ne ovat koko ajan varuillaan, mutta vähän käytetyt demonit vaipuvat uneen, ja joskus niille täytyy huutaa kovaa että ne heräävät.

Hetken perästä tämä aikomusjärjestelmä pystyttää autopilotin tiettyjä henkisiä toimintoja varten, joka vapauttaa tietoisen mielen asioimaan muiden ongelmien parissa. Tietoinen mieli kykenee keskittymään ainoastaan pieneen määrään materiaalia -- se on kuin tietokone jonka muisti on rajallinen. Se on jatkuvasti joukkojensiirtoja suorittavassa tilassa, ja tällä aikomusjärjestelmällä on ainoastaan vähäinen valta siihen mihin mielen huomiointi-osa päättää keskittyä. Tämä huomio-osa jatkuvasti kysyy itseltään että mitkä tehtävät voidaan luokitella kuuluviksi tottumuksiin. Sitten kun tämä aikomusjärjestelmä lähettää kognitiivisia etsijä-demoneita, niiden ei tarvitse sekaantua tietoiseen mieleen, sillä kaikesta mikä on tottumuksellista tehdään käsikirjoitus ja ojennetaan kognitiivisten demoni-prosessien perheille jotka jo tuntevat roolinsa/suhteensa jota ne esittävät. [Taas kerran, käyttäytymisen muokkausta käytetään vahvistamaan demonisten prosessien suhteita, sekä tekemään joistakin demoneista runsaasti käytettyjä ja hereillä olevia, niin että tietyistä käyttäytymistavoista tulee tottumuksia.] Kun meidän mielemme meditoi tai vajoaa hypnoottiseen transsiin, se mitä tapahtuu on että meidän tietoinen mielemme valtuuttaa rajoittuneen muistinsa keskittääkseen huomionsa yhteen kohteeseen. Mitä tapahtuu näille kognitiivisille demoni-prosesseille jotka normaalisti ottaisivat ohjeita tietoiselta mieleltä?

Meditaation aikana nämä kouluttamattomat demoni-prosessit nousevat tietoisen mielen huipulle. Kuitenkin, hypnoosin aikana tapahtuu päinvastoin. Hypnoosin aikana, mieli on tehnyt päätöksen (mistä hyvänsä syystä) hyväksyä hypnotisoijan väittämät. Mieli on antautunut, tai ainakin väliaikaisesti tai osittain luopunut vallastaan hallita aikomusjärjestelmäänsä. Jotakin tästä vallasta annetaan pois. Hypnotisoijalla on nyt pääsy ja kontrolli moniin tai peräti kaikkiin kognitiivisiin demoni-prosesseihin mukaanlukien ne joita henkilö ei normaalisti aktivoi. Hypnotisoijalla on pääsy kognitiivisiin demoni-prosesseihin jotka ovat unessa tai syvälle hautautuneina, paljon nopeammin ja suorempaa tietä kuin mihin aikomusjärjestelmä kykenisi. Sanomalla että kohteella on kissa sylissään, tämä hypnotisoija itse asiassa saa tunnistamiseen liittyvät kognitiiviset demoni-prosessit heräämään ja puuttumaan niiden toimiin siinä määrin että kohde näkee kissan. Kertomalla että kohteen ruumis jäykistyy, tämä hypnotisoija on saanut vallan niistä kognitiivisista toiminta-demoneista jotka saavat ruumiin jäykistymään. Ikä-regressio tuo esiin demoneita jotka ovat yhteydessä kohteena olevan henkilön lapsuuteen.

Vaikkakin on epäsuosittua myöntää julkisesti että hypnotisoijalla on valta kohteeseensa, lyhyt katsaus prosesiin kuinka hypnotosoija toimii aivojen "kognitiivisen demoni-prosessin tasolla" osoittaa että hypnotisoijalla totisesti on valta. Itse asiassa, hypnotisoijalle on annettu valta aktivoida demoni-prosessien kognitiivisia yksiköitä joiden mieli sallii olevan passiivisia tai lepotilassa. Mieli ei normaalisti käytä kykyään aktivoida niitä. Tänään, on poliittisesti epäkorrektia myöntää että hypnotisoijalla on valta saada yksilö tekemään sellaista mitä hän ei normaalistu haluaisi tehdä, mutta valitettavasti hypnoosi antaa tämän vallan.

Ohjelmoinnin avut

Koska ohjelmoijat hallitsevat orjan elämää niin suuressa määrin, he voivat lisätä muitakin elementtejä jotka kuljettavat aivot ohjelmoitaviin tiloihin.

Suuri määrä sokeria tekee aivoista alttiimpia suggestiolle. [Armeija käytti tätä menetelmää peruskoulutuksessa, jolloin uudet kadetit saivat syödä keksejä ja juoda limsaa.]

Fyysinen epämukavuus ja unettava laulu noita-seremoniassa ovat myös keinoja saada mieli ohjelmoitavaan tilaan.

Valoja, ääntä (esimerkiksi Rock-musiikin toistuva jytke) sekä hajuja käytetään rohkaisemaan aivoja menemään ohjelmoitavaan tilaan.

Elektroniikka-luvussa keskustellaan kuinka mielen/ruumiin toimintoja kuten hengitystä ja sydämenlyöntejä voidaan säädellä ulkoisten stimulanttien avulla -- tämä tarkoittaa valoja ja ääniä joita tuotetaan elektronisesti. Jos toistuva jytke on taajuudeltaan 45-72 lyöntiä per minuutti, monet ihmiset vaipuvat ohjelmoitavaan tilaan silmät avoimina. Tämä sen vuoksi että tämä jytke on lähellä rentoutuneen sydämen lyöntitiheyttä.

Joissakin salaisissa Illuminaattien ohjelmointikeskuksissa on alueita jotka on rakennettu siten että saataisiin aikaan suurin mahdollinen hypnoottinen ääni- ja valoefekti. Tämä uhri (lapsi tai aikuinen) eristetään maailmasta näissä ohjelmointikeskuksissa. Uhrin vapaus kävellä sieltä ulos normaaliin elämään riippuu hänen halustaan tehdä yhteistyötä ohjelmoijan/ohjelmoijien kanssa.

Kehtolaulu-musiikkia käytetään vihjeenä joillekin orjien sivupersoonille vaipua transsiin siloin kun heidän systeeminsä on vanhempi, sillä lapsi-sivupersoonat yhä vastaavat tähän vihjeeseen/merkkiin. Mikä tahansa voi olla vihjeenä, mutta ohjelmoijat valitsevat usein vihjeitä jotka mieli luonnollisesti vahvistaa. Kehtolaulu-musiikki on hyvä vihje, sillä kehtolaulu osaa hyödyntää aivojen luontaista kaipuuta paeta todellisuutta lapsuusaikojen riemujen nostalgiaan. Tämä mielen pako lapsuuteen luonnollisesti nostaa esiin avuttomuutta ja riippuvaisuutta jota lapsi tuntee.

Ohjelmoijat ovat riittävän voimakkaita käyttämään vihjeitä jotka eivät tarvitse luonnollista vahvistusta, mutta on ilmeistä että he usein taitavasti vahvistavat tätä hypnoottista valtaa valitsemalla vihjeen joka kantaa omaa luonnollista vahvistusta. Eräs ohjelmointia tukeva elementti on se että ohjelmoija esittää olevansa "luoja-jumala" tai hyvin pitkälle edistynyttä rotua edustava alieni.

Hypnotismissa, tämä täyttää tarpeen että kaikilla uhreilla täytyy olla usko ja luottamus hypnotisoijaansa. Hypnoosi on luonteeltaan subjektiivinen. Jos tämä ohjelmoija on ohjelmoitavan sivupersoonan luoja-jumala, ja tämä sivupersoona on lisäksi hypnoottisen huumeen vaikutuksen alla joka tekee hänet halukkaaksi totella, on helppo nähdä kuinka uhri luopuu kaikista esteistä sillä "jumala" tai "avaruusolento" kyllä tietää mikä on parasta. Mitä parempi ja vahvempi uhrin ja ohjelmoijan suhde on, sitä paremmin hypnoottiset käskyt toimivat. Jos orja näkee mestarinsa uskonnollisena guruna (tai suurena lääkärinä), tämä lisää hänen tahtoaan hyväksyä hypnoottiset käskyt. Pidä mielessäsi että tämä orja on valmennettu rakastamaan isäntäänsä varauksetta. Kyllä, hyväntahtoinen diktaattori on historiallisesti saavuttanut massojen ihailun (ja monet Illuminaatin ohjelmoijista ovat yksinkertaisesti egoistisia sadisteja).

Hologrammien käyttö

Illuminati turvautuu nyt jopa puhuviin hologrammi-kuviin antamaan orjilleen hypnoottisia vihjeitä.

Mielen pitäminen Alfa-tilassa

Monarch-orjan koko sivupersoonien-järjestelmän nukkumista kontrolloidaan. Monet sivupersoonat ohjelmoidaan niin että ne eivät saa todellista unta. Ne itse asiassa nukkuvat hypnoottista Alfa-tason unta, tai sellaista jota voidaan kutsua transsi-uneksi.

Hypnotisoijat (ja aivotutkijat) voivat kertoa sinulle että todellinen uni ja hypnoottinen uni eivät ole aivoille sama asia. Joidenkin sivupersoonien (mutta ei monien) täytyy olla sisäisesti valveilla 24 tuntia vuorokaudessa ja tarkkailla huolellisesti kaikkea mitä sivupersoonien järjestelmälle tapahtuu. Jonkun täytyy ottaa ruumis ja nukkua -- mutta minkä hyvänsä sivupersoonan käsketään näin tehdä, hänet määrätään hypnoottisesti nukkumaan vain noin kolme tuntia jotta varmistettaisiin että mieli pysyy Alfa-tilassa ja että sen ohjelmoiminen olisi helppoa. Koska sivupersoonat jotka eivät pidä ruumista hallussaan "lepäävät" henkisesti tietyssä mielessä -- kun nämä ottavat ruumiin ne ovat henkisesti "virkeitä". Mieli jakautuu kun sille annetaan epämiellyttäviä asioita kuunneltavaksi, sellaisia joita se ei halua kuulla.

Elektronisia implantteja jotka lähettävät ääniä uhreille käytetään edesauttamaan orjien mielen jakautumista; kuten myös tiettyjä implantteja ja laitteita jotka lähettävät tietynlaisia sähkömagneettisia aaltokuvioita orjan mieleen saattaakseen sen Alfa-tilaan. Luvussa 6 kerrotaan enemmän näistä mielanhallinta-implanteista.

Valmistelemassa aivoja

Ohjelmoija saattaa uhrin voimakkaaseen levottomuuden/huolestuneisuuden ja syyllisyyden tilaan. Tämä jännittyneisyys vähentää mielen tuomitsevan osan voimaa. Eräs kidutuksen laji jolle uhri alistetaan on estää häntä menemästä WC:hen terpeilleen. Tämä on osa hypnoottisen ohjelmoinnin pakettia. Tämä levottomuus jonka tämä luo lisää ohjelmoinnin voimaa aivoissa, sillä levottomuus saa aikaan pieniä virhetoimintoja aivojen kyvyssä tuomita. Uhri pyritään saamaan myös henkisesti ja fyysisesti väsyneeksi. Esimerkiksi, veden puute (uhrn pitäminen janoisena) on yleistä. [Tätä tehtiin myös tälle kirjailijalle, West Pointissa, jossa eräs hänen luokkatoverinsa joutui sairaalaan ruumiin kuivumisen vuoksi.] Loukkaava kielenkäyttö myös auttaa ajamaan mielen jännittyneeseen tilaan ja rohkaisee sitä siirtymään Alfa-tilaan.

Varhaista harjoitusta orjilla

Ohjelmoitaville lapsille opetetaan neljä tärkeää hypnoottista kykyä. Nämä neljä kykyä ovat: a) rentoutuminen; b) visualisointi; c) keskittyminen; d) kohdistaminen. Nämä kyvyt toimivat käsiteltäessä tätä orjaa pitkin Alfa-tilaa.

Rentoutuminen ja visualisointi käyvät käsikkäin toisen vahvistaessa toista. Kun anetaan hyvä miellyttävä kuva visualisoitavaksi, uhri rentoutuu, joka johtaa hypnoottiseen keskittymiseen, joka sitten saa aikaan onnistuneen kohdistamisen. Aluksi, tälle lapsiuhrille annetaan huumeita jotka saavat aikaan hyvän olon (euforia) ja syvän rentoutuminen. Sitten heidät opetetaan pyrkimään saavuttamaan tämä euforia henkisesti. He kehittävät itselleen kyvyn mennä henkisesti sisään tähän euforiaan opetettuna tottumuksena. Monien lasten visualisointia ja keskittymistä vahvistetaan harjoituksin kun he menevät peruskouluun, joista monet ovat jo mukana tässä ohjelmointiprosessissa. Opettaakseen lapselle keskittymistä ja visualisointia, lapselle annetaan omena ja koulutetaan visualisoimaan se. Ensimmäisellä kerralla lapselle annetaan huumeita jotka parantavat tätä kokemusta. Tähän varhaiseen ohjelmointiin ei liity kipua (kyseessä noin 3-4 -vuotiaat lapset). Kun lapsi on käynyt läpi omenan visualisoinnin huumeen vaikutuksen alaisena hän pyrkii kohti henkistä kykyä visualisoida se voimakkaasti ilman huumeita. Tämä visualisointi-käsikirjoitus jossa käytetään omenaa (sekä huumeiden kanssa etä ilman huumeita) vaihtelee hiukan eri ohjelmoijan mukaan, mutta se on suurinpiirtein seuraavanlainen:

"VISUALISOI OMENA, PIDÄ SITÄ KÄDESSÄSI; KÄÄNNÄ SE YMPÄRI; TUNNE SE. tUNNE SEN MUOTO, SEN KOKO, SEN PAINO, SEN KOOSTUMUS. HUOMIOI VÄRI, VALON HEIJASTUMINEN SEN PINNASTA, TUO SE SINUN NENÄSI ETEEN JA HAISTA SITÄ. PURE SIITÄ PALA, MAISTA SITÄ, KUULE KUN HAMPAASI ROUSKUTTAVAT SITÄ. SYÖ OMENA; TUNNE KUN SE LIUKUU ALAS KURKKUASI PITKIN. NÄE SEN MUUTTUVAN PIENEMMÄKSI. KUN SINÄ OLET SYÖNYT SEN LOPPUUN, ANNA SEN KADOTA."

Muuten, tämä omena-harjoitus oli hyvon samantapaista kuin mitä tämä kirjailija, joka ei ole koskaan ollut orja eikä koskaan ole ollut mukana okkultismissa, joutui kokemaan ollessaan 4-H -leirillä 16-vuotiaana. Ensimmäinen asia joka kaikille opinto-ohjaajille annettiin oli omena-harjoitus jotta me voisimme arvostaa jokaista leiriläistä sellaisena kuin hän on. Henkilö joka johti tätä harjoitusta oli psykologi. Missä hän oli oppinut tämän harjoituksen? Tämä omena-harjoitus täytyy tehdä kaikille lapsi-uhreille. Lapsen henki riippuu siitä että oppiiko hän visualisoimaan elävästi, niin että nämä sisäiset rakenteet (sisäiset henkiset kuvat) jotka se rakentaa mielen sisälle säilyvät vahvoina ja kiinteinä.

Nämä ohjelmoijat haluavat että lapsella on hyvä visualisointikyky, joten he haluavat tehdä töitä sellaisen lapsen kanssa jolla on kaikkein onnistunein kokemus. Esimerkiksi, lapselle tarjotaan joukko erilaisia omenoita katseltavaksi; keltaisia, vihreitä, punaisia, jne. Tämä lapsi voi valita omenan josta se pitää niin että hänen visualisointi harjoituksensa on kaikkein onnistunein. Koko sisäisen järjestelmän kuvakieli tullaan tullaan rakentamaan sille perustukselle miten lapsi kykenee visualisoimaan omenan. Tämä lapsi viedään toisiaan seuraavien harjoitusten läpi joissa lapsi opettelee visualisoimaan tämän omenan yhä pienempien yksityiskohtien kera käyttäen kaikkia aistejaan. Lopulta, lapsi kykenee visualisoimaan tämän omenan siihen pisteeseen saakka että lapsi kykenee leikkelemään palasiksi tämän omenan millä tahansa tavalla ja rakentamaan sen uudelleen henkisesti. Lapsi kykenee näkemään kirkkaasti omenan siemenet. Tämän visualisointikyvyn päälle, ohjelmoija sitten opettaa lapselle että tästä omenasta voi tulla mitä tahansa mitä lapsi vain haluaa; joki, sohva, kirja, jne. Nämä omenan viisi siementä muuttuvat viideksi linnaksi. Tämä on syynä siihen miksi kutakuinkin kaikilla Illuminaatin mielenhallinta-orjilla on viisi suurta linnaa ohjelmointi-järjestelmässään. Eräs terapeuttien suosima lähestymistapa on ollut heittää pois nämä linnat. Kuitenkin, tämän linnan kuva perustuu omenan siemeniin joka taas perustuu omenaan. Todellinen asia jonka kanssa terapeuttien pitäisi olla tekemisissä on tämä omena. Jos linna palaa takaisin omenansiemenenä, jonkinverran edistystä on saatu aikaan. Valitettavasti, tietämättöminä alkuperäisestä kuvasta, terapeutit turhautuvat näihin pinnallisiin kuviin näihin pinnallisiin kuviin pääsemättä käsiksi pohjimmaiseen kuvaan.

Eräs toinen opetusmenetelmä 2-4 -vuotiaalle lapselle on käskeä häntä sulkemaan silmänsä ja kuvittelemaan että hän katsoo valkoista seinää tai tyhjää kuvaruutua. Sitten hän harjoittelee visualisoimaan yksinkertaisia geometrisiä kuvioita, ja sitten visualisoimaan tämä kuvaruutu ja lopulta visualisoimaan väriä vaihtavia esineitä.

Maaginen koulutus tähtivalo-tasolla

Illuminati alkaakouluttaa lapsiuhria tähtivalo-tasolla. Tätä kutsutaan maagiseksi harjoitukseksi. Lapsen kykyä rentoutua, visualisoida, keskittyä ja kohdistaa valjastetaan sitten Alfa-tasolla "MAAGISELLA HARJOITUKSELLA" joka avaa tämän "TÄHTIVALO-TIETOISUUDEN". Tähtivalo-tietoisuus on toinen keino tietää että mikä kuuluu oikeaan aivopuoliskoon, ja sallii uhrin ottaa yhteyttä "JUMALALLISEEN ITSEENSÄ". Tämä jumalallinen itse uhrin sisällä ovat itse asiassa joukko sukupolvien henkilä (=generational spirits) jotka asetetaan paikoilleen Kuulapsi-seremoniassa josta kerrotaan terkemmin aiemmassa kirjassa.

Nämä sukupolvien henget asetetaan helpottamaan ohjelmoinnin rakentamista ja vartioimaan sitä. Kuitenkin, uhrin (teknisesti puhuen -- sivupersoonan) tahto & ajatukset toimivat käsi kädessä henkien kanssa. Lapsen täytyy oppia visualisoimaan sekä ottamaan osaa sisäisten maailmojen, rakenteiden, jne. henkiseen rakentamiseen. Kuitenkin, nämä demonit asetetaan strategisesti suojelemaan näitä rakenteita sitten kun ohjelmointi on rakennettu lapsen mieleen.

Viimeistely

Lapsen mieli viimeistellään. Tämä merkitsee sitä että lapsi toimii loistavasti visualisoinnissa, rentoutumisessa, keskittymisessä ja kohdentamisessa ollessaan Alfa-tilassa ja osaa tehdä töitä alitajuisen mielensä kanssa. Tätä henkistä työtä jota tehdään ei voida palauttaa mieleen helposti. Ainoastaan ulkopuolisen avun tai erityisen harjoituksen kautta voidaan päästä käsiksi siihen mitä mielen tähtivalo-tasolla tapahtuu. Ohjelmoijat käyttävät lapsen viiden terävän aistin kykyä kehittää kuudes aisti (joka on kyky tehdä työtä tähtivalo-tietoisuudessa, johon sisältyy sellaista henkistä aktiviteettia kuten parapsykilogiset kyvyt -- joista keskustellaan myöhemmin tässä kirjassa). Mielen nostamiseen niin että se voi työskennellä alitajuisella alueella nimeltään Tähtivalo-tietoisuus, monet sisäpiiriläiset viittaavat termillä "astraalinen".

Monarch -ohjelmointi-käsikirjoitus yli sateenkaaren

Eräs kaikkein tärkeimmistä ohjelmoijien konsepteista on että orja "menee yli sateenkaaren". Vaikka viime vuosina muut menetelmät ovat korvanneet tämän, on edelleen useita satoja tuhansia orjia joiden kohdalla "kulkeminen yli sateenkaaren" on osa heidän ohjelmointiaan. Millainen tämä on?

Johdatus harjoitus-käsikirjoitukseen

"HENGITÄ SYVÄÄN -- SINÄ PURJEHDIT ALAS ... ALAS ... KAUNIIN PUNAISEN PILVEN PÄÄLLÄ, JA SINUN KOKO RUUMIISI ON PUNAINEN -- KUN SINÄ AJELEHDIT JA KELLUT ... TUUDITTAUTUEN HELLÄSTI ... SYVEMMÄLLE ... JA SYVEMMÄLLE ... ALAS ..." [Tämä toistetaan, pilven väri vaihtuu oranssiksi, sitten keltaiseksi, vihreäksi, siniseksi ja violetiksi.]

"LASKEUDU HYVINN HELLÄVARAISESTI ... HYVIN PEHMEÄSTI ... YMPYRÄN KESKELLE, SIELLÄ ON MUSTA HELMI. NÄE SEN HEHKUVAN, PEHMEÄSTI, HELLÄVARAISESTI ... NYT KÄÄNNY JA KATSO ITÄÄN ... JA SITTEN ETELÄÄN ... JA SITTEN LÄNTEEN ... JA SITTEN POHJOISEEN. AVAA KAIKKI SINUN SISEMMÄT AISTISI." [Tämä sateenkaari antaa paljon traumatisoidulle ja hyväksikäytetylle lapselle turvallisen henkisen paikan minne matkustaa; ja tämä palvelee "kotisatamana" mielelle minne palata kun on vaikeaa.]

Tuoda orja pois transsista (vaihtaminen julkisivu-persoonaan ohjelmoinnin jälkeen)

Sen jälkeen kun orja on vaihtanut syvempiin persooniin jotka ovat transsissa jotta orja saataisiin a) ohjelmoiduksi; b) ohjelmoiduksi & suorittamaan tehtävä; c) menemään rituaaliin -- sitten on tärkeää että ohjelmoija uhraa aikaa saadakseen orjan nousemaan hitaasti ja hellävaraisesti muuttuneesta olotilastaan. Tämä johdatus-prosessi käännetään päinvastaiseksi. Transsien toistaminen vahvistaa transsin syvyyttä, sekä pitää tämän salaisen orjuuden pehmeästi toiminnassa.

"HELMEN SISÄLLÄ ... VALMISTAUDU HERÄÄMÄÄN, KUN SINÄ HERÄÄT, SINÄ TUNNET OLOSI VIRKISTYNEEKSI, VALPPAAKSI, UUDISTUNEEKSI JA TÄYTETYKSI ENERGIALLA. SINÄ MUISTAT KAIKEN MITÄ SINÄ OLET KOKENUT, NYT KÄÄNNY JA KOHTAA ITÄ ... SITEN ETELÄ ... SITTEN LÄNSI ... SITTEN POHJOINEN ..." [Tämä auttaa orjaa suunnistamaan sisäisesti.]

"HENGITÄ SYVÄÄN ... HENGITÄ SISÄÄN ... HENGITÄ ULOS ..."

"SINÄ KELLUT YLÖS ... YLÖS ... KAUNIIN VIOLETIN PILVEN PÄÄLLÄ, JA KOKO SINUN RUUMIISI ON VIOLETTI KUN SINÄ AJELEHDIT LEMPEÄSTI YLÖSPÄIN ..." [Pilven väri toistetaan päinvastaisessa järjestyksessä -- violetti, sininen, vihreä, keltainen ja lopuksi oranssi.]

"PYSY SATEENKAAREN PÄÄLLÄ ..." [Tässä kohtaa käsikirjoitus orjan ohjelmointia tai tehtävää varten asetetaan mieleen.]

Ohjelmointi-session, tehtävän tai rituaalin jälkeen jälkeen käsittelijä/ohjelmoija lopettaa...

"JÄTÄ MUISTISI MUSTAAN HELMEEN JA SINETÖI TÄMÄ MUSTA HELMI. SINÄ MUISTAT AINOASTAAN NE YKSITYISKOHDAT JOTKA MINÄ KÄSKEN SINUN MUISTAA. JA HETKEN KULUTTUA SINÄ LASKET KYMMENEEN JA PALAAT TAKAISIN SINUN AVARUUTEESI JA PUNAINEN 2001-A (tai joku muu koodi sivupersoonalle) PALAA TAKAISIN."

Ohjelmointi syvän transsin aikana

Jos me annamme transsin syvyydelle arvon 1-13, silloin syvää transsia kuvataan lukemalla 7-10. Tässä syvyydessä, henkilöä pitää alituisesti tarkkailla. Uhri on kääntänyt kylkensä niin että hän kykenee hengittämään. Jos tarkkailija on epävarma siitä että onko orja elossa, henkilökunta tökkii keuhkoja ja kaulaa. Ohjelmoijan hengitys rohkaisee orjaa hengittämään samaan tahtiin samalla kun ohjelmoija sanoo "HENGITÄ ... HENGITÄ ... HENGITÄ". Tämä on tärkeää sillä tällä tasolla orjan ruumis on niin syvällä transsissa että hän voi unohtaa hengittää.

Väri-ohjelmointi

Vaikka me käsittelemme yhä sateenkaaren ja sen värien aihetta, ja ennenkuin me jatkamme muihin hypnoottisen ohjelmoinnin prosessin osiin, salli meidän käsitellä väri-ohjelmointia.

Kun Illuminaatin orjia ohjelmoidaan näiden ollessa pieniä lapsia, he usein antavat näille musiikkia ja väri-ohjelmointia. Useimmat lukijat ovat kuten tämä kirjailija että he eivät ole kiinnostuneita oppimaan magiaa. Kuitenkin, koska tämä kirjailija (Fritz Springmeyer) on kiinnostunut auttamaan uhreja ymmärtämään että mitä heille on tehty, on tärkeää yrittää ymmärtää okkultistisen maailman ajattelutapaa koskien värejä.

Jos minä kirjoitan että okkultistinen maailma näkee keltaisen parantavana värinä ja sinisen rentouttavana värinä ja sinipunaisen hengellisesti valaistuneena värinä, en tee tätä siksi että haluaisin opettaa tätä doktriinia, vaan jotta terapeutit voisivat alkaa ymmärtää näiden voimakkaiden okkultististen perheiden salaisia ajatuskuvioita, jotka uskovat tällaisiin outoihin tapoihin kuten lapsen uhraaminen.

1940-luvulla, kun Illuminati sovelsi tieteellistä tutkimusta heidän muinaisiin mielenhallinta-taitoihinsa, lukuisat tutkijat tutkivat värien psykologiaa. Cecil Stokesin tutkimus värien vaikutuksesta mieleen johti Auratone-filmeihin joita käytettiin "mieleltään sairaiden" hoitamiseen.

Walt Disney Studios tuottivat yhden parhaista okkultistisista yrityksistä vapaan assosiaation väreistä, valosta ja musiikista elokuvassa Fantasia, erityisesti valitessaan alkumusiikiksi Stokowskin version Bachin konsertista "Toccata and fugue in D minor". Walt Disney käytti tässä elokuvassa saatanallisen säveltäjän Igon Stravinskin teoksia. Igor Stravinski oli anarkistinen satanisti. Fantasia oli hyvä esimerkki Walt Disneyn ja hänen studioidensa omistautumisesta okkultismille. Kesti monta vuotta tehdä tämä filmi ja kun se oli valmis sitä käytettiin sivupersoonien järjestelmän ohjelmoinnin perustana. Disneyn Dick Tracy -elokuva on myös keskeinen esimerkki siitä kuinka väri näyttelee tärkeää osaa elokuvassa jota on käytetty peitellysti mielenhallinta-ohjelmointiin.

Viisi primääristä okkultistisen ajattelun aluetta joita tämä kirjailija tutki väri-ohjelmoinnin termein. Nämä ovat:

  1. Noitien teokset kuten Raymond Bucklandin Practical Color Magick.

  2. Laajat tutkimukset useista New Age -ryhmistä kuten I Am Movement ja Church Universal & Triumphant (CUT) käyttäen satoja dokumentteja joita näiden ryhmien entiset sisäpiiriläiset ovat tarjonneet.

  3. Vapaamuurareiden & ruusuristiläisten lähteet kuten Manly P. Hallin kirja The Secret Teachings of All Ages.

  4. Metafyysiset kirjat kuten tämä erinomainen The Rainbow Book joka on kokoelma esseitä & kuvia jotka on omistettu sateenkaarille spektrisessä järjestyksessä yleisesti keskittyen värien merkitykseen (fyysinen & metafyysinen merkitys) muinaisista ajoista nykyaikaan. Tämän Rainbow Bookin on tehnyt Fine Arts Museum of San Francisco yhteistyössä Shambala of Berkeley & Londonin kanssa vuonna 1975.
Ja lopuksi, tämä viimeinen primäärinen lähde -- mutta ei vähäisin -- olivat entisten ohjelmien haastattelut. Mitä minä sain selville? Suuren kitkemisurakan jälkeen minulla on jonkin verran siivilöityä materiaalia jota jakaa. Bucklandin kirjassa Practicak Color Magick, me luemme eräänlaisesta Voodoo-lajista jota kutsutaan nimellä "Poppet dolls". Nämä nuket on tehty sen värin mukaan joka soveltuu parhaiten henkilön ongelmiin. Esimerkiksi, he valmistavat vihreän nuken jos henkilö tarvitsee apua raha-asioissa. Henkilön nimi on kirjoitettu tähän nukkeen sillä värillä joka vastaa hänen astrologista syntymäpäiväänsä. Esimerkiksi, Leijona on oranssi ja Kalat indigo. Niitä jotka tarvitsevat menestystä Buckland neuvoo valmistamaan "väri-aarrekartan" joka on yksinkertaisesti kollaasi (=liimakuva) asioista joita he haluavat, varmistaen että kuvat ovat kirkkaan värisiä.

Tämä on toinen esimerkki värimagiasta. Buckland tarjoaa seuraavanlaisen värinumerokoodin:

1 = punainen
2 = oranssi
3 = keltainen
4 = vihreä
5 = sininen
6 = indigo
7 = violetti
8 = rose
9 = kulta

Aakkosten kirjaimet sitten vastaavat näitä yhdeksää numeroa, ja laskemalla numerot jonkun jonkun nimestä (numerologia) Buckland kertoo meille että me voimme saada nimen värin tällaisen prosessin myötä.

Mitä arvokasta minä opin Bucklandilta? Joitakin vihjeitä siitä kuinka okkultistit yhdistävät värit numeroihin ja objekteihin. Tavalliselle ihmiselle nämä noituuteen liittyvät opetukset ovat yksinkertaisesti väljähtynyttä mielikuvitusta. Kuitenkin, niille meistä jotka ovat kasvokkain okkultistisen mielenhallinnan kanssa, jäävät tosiasioiksi että värit ovat tärkeitä Illuminaatin mielenhallinnan ohjelmoijille. Värit esittävät tärkeää osaa heidän maailmankuvassaan. Ohjelmoija joka tuntee värien magian, todennäköisesti myös käyttää värimagiaa ohjelmoinnissaan, ohjelmoinnin käsikirjoituksessa ja koodeissa. Nyt, sekä sinä että minä tiedämme jonkin veran enemmän siitä mitä ohjelmoijan mielessä liikkuu.

Värikkäiden valojen, äänien, rytmin & tanssin yhdistäminen

Tanssi on yhdistetty väreihin muinaisista ajoista, kreikkalaisiin ja keskiaikaisiin linnanpihoihin ja nykyaikaan asti käyttämällä värivaloja. Monet kuuluisat muusikot ovat yhdistäneet sävelkorkeuden väreihin. Rimsley-Korsakov tulkitsi sävelet C, D, A, F, ja F#-major valkoiseksi, keltaiseksi, ruusunpunaiseksi, vihreäksi ja harmaanvihreäksi. Beethoven tulkitsi B-minorin mustaksi. Schubert vertasi E-minoria "valkoisiin puettuun neitoon jolla on ruusunpunainen jousipyssy rinnallaan". Händelillä oli oma ajatuksensa sävelkorkeuden ja värien suhteista. Göethe sanoi että maalaaminen voimakkailla vedoilla oli kuin pala musiikkia terävillä nuoteilla kun taas maalaaminen pehmeillä vedoilla oli kuin musiikki tylsillä nuoteilla.

Tietyt värit on yhdistetty viulu-musiikkiin. Vasili Kandinsin kirjassa The Art of Spiritual Harmony me opimme paljon väreistä ja musiikista. Tämä seuraava tulee Kandinskin havainnoista ja se saattaa olla sukua Mengelen ohjelmoinnille. Viulun sävelet on yhdistetty viileän punaiseen. Vanhan viulun largo yhdistetään oranssiin. Viulun levolliset keskisoinnit yhdistetään vihreään. Tummansininen on kuin sello. Valkoinen on kuin tauot musiikissa jotka katkaisevat melodian. Musta edustaa "lopullisia pausseja jonka jälkeen mikä tahansa melodian jatko näkee toisen maailman aamunkoiton".

Tämä Rainbow Book on ehdottomasti kaikkein laajin kirja jonka tämä kirjailija on nähnyt koskien värien merkitystä sekä fyysisessä että metafyysisessä maailmassa. Sivulla 125 annetaan mielenkiintoinen kartta, jossa tutkitaan sähkömagneettisten aaltojen taajuuksien suhteita näkyvän valon spektriin musiikin oktaavin kanssa joka on vähän keski-C:n yläpuolella. Tämä antaa meille seuraavanlaisen kartan:

Väri -- Frekvenssi -- Nuotti

Erittäin tummanpunainen -- 392 -- G
Tummahkonpunainen -- 415 -- G#
Oranssinpunainen -- 440 -- A
Vaaleanoranssi -- 466 -- A#
Kellanvihreä -- 494 -- B
Vihreä -- 523 -- C
Sinertävänvihreä -- 523 -- C
Indigo -- 587 -- D
Violetti -- 627 -- D#
Tummanvioletti -- 655 -- E
Erittäin tummanvioletti -- 698 -- F

Vaikka musiikin ja värien välillä ei ole täydellistä vastaavuutta, on useita asioita joita voidaan pitää ohjeina: sävelkorkeuden nousu näyttää merkitsevän kirkkauden lisääntymistä. Kirkkauden lisääntyminen viittaa myös tempon lisääntymiseen. Värit soveltuvat myös musiikin tunnelmaan.

Musiikilliset intervallit on yhdistetty myös planeettojen kiertoratoihin. Tämä alkoi Pythagoraan kosmoksen sfäärisestä teoriasta jossa erilaiset astrologiset taivaankappaleet antavat erilaisen äänen. Toinen vastaavuus on yhdistää värit musiikin intervalleihin, sitten yhdistää sopiviin planeettoihin ja sitten muihin asioihin.

Esimerkiksi, oranssi yhdistetään aurinkoon, energiaan, kunniaan ja valtaan. Vuorostaan, tämä yhdistetään D-säveleen. Siihen sopiva taivaankappale olisi Aurinko, "Apollo". Violetti olisi kuolema, erottautuminen sekä hengellinen edistyminen; tämä yhdistetään B-säveleen ja siihen liittyvä taivaankappale olisi Kuu, "Diana". Kaikkia vastaavuuksia ei voida esitellä tässä. Kiinalaisilla on lukuisa määrä musiikin ja värien vastaavuuksia samoin kuin intialaisilla, tiibetiläisillä ja muilla. Onko tällä selvityksellä joku päämäärä? Kyllä. Josef Mengele soitti viulua ja pianoa suorittaessaan väri-ohjelmointia orjiinsa. Hän oli alkuperäinen mestari yhdistäessään sävelen tiettyyn väriin tai värijärjestelmään. Hän rakasti Fantasian käyttämistä ohjelmointiin.

Valo & väri

Hilton Hoteman kirjan Ancient Sun God mukaan, valo & tuli yhdistetään auringonpalvontaan. "Pyra" on kreikaksi tuli ja "Midos" tarkoittaa mittaa. Pyramidi on yhdistelmä sanoista pyra ja midos, joka yhdessä tarkoittaa "valon mittaa" (tai valon mittaamista). Toisin sanoen, pyramidi oli ikuinen ylöspäin nouseva liekki, kipinä joka palaa luojansa luokse. Prometheuksen ikuinen tuli on toistuva teema kaikissa moderneissa vallankumouksissa (jotka olivat kaikki okkultistisen hierarkian luomia).

Tämä Baabelin torni kaikkein todennäköisimmin seurasi kaavaa jolla muinaisten babylonialaisten sanottiin rakentaneen temppelinsä. Jokainen taso oli omistettu yhdelle seitsemästä planeetasta, ja oli rakennettu sen väriseksi. Toisin sanoen, Baabelin torni näytti sateenkaarelta. Alin taso oli omistettu Saturnukselle ja oli musta. Seuraava oli Jupiterille ja oli oranssi. Seuraava oli Marsille ja oli punainen. Neljäs oli Auringolle ja oli keltainen. Viiden oli Venukselle ja oli vihreä. Kuudes oli Merkuriukselle ja oli sininen. Ylin kerros oli valkoinen.

Hyvä esimerkki väri-ohjelmoinnista ja eräästä New Age -ryhmästä joka on kietoutunut Illuminaatin/hallituksen mielenhallintaan on Church Universal & Triumphant (CUT). Covert Action Information Bulletin -nimisessä julkaisussa, kesällä 1998, tämän CUT:in paljastettiin saavan CIA:n rahaa. Toinen vihje CUT:n yhteyksistä on se että Elizabeth Clare Prophet (tällä nimellä hän haluaa itseään kutsuttavan) puhuu vapaamuurareiden temppeleissä.

ECP väittää että hän on Marie Antoinette. [Eräs ensimmäisistä Illuminaatin ohjelmista joiden kanssa tämä kirjailija joutui kasvokkain tehdessään töitä ohejlmoitujen monipersoonien kanssa oli Marie Antoinette -ohjelmointi.] Toinen ilmiselvä CIA:n peitejärjestö (joka ei ole osa CUT:tä) on ohjannut implantteja saaneita ihmisiä menemään CUT:n pariin ja ratkaisemaan implantti-ongelmansa etsimällä "Minä olen -voimaa" sisältään. [Tämä "Minä olen" on järjestelmä joka on ohjelmoitu orjan sisään.] CUT:hen vihkiytyneet ovat saaneet kirjeen jossa sanotaan: "Liekin säilyttäjät: tarvetta harmoniaan ja rakkauteen kaikkien mestarin palvelijoiden välillä yhdistettynä yhteiseen ponnistukseen ei voi liioitella. Tehden töitä ja palvellen yhdessä, me muodostamme valon mandalan jonka kautta Suuren valkoisen veljeskunnan mestarit herättävät ihmiskunnan." ECP:n "liekin säilyttäjien veljeskunta" kuten hän kutsuu vihkiytyneitään, opettelevat sellaisia asioita kuten astrologia, kristallit, valkoinen magia, värimagia, hindulaisuus (jälleensyntyminen, karma, meditaatio, shakra-pisteet), kuinka pukeutua (esimerkiksi millaisen väriin ja mihin aikaan) sekä kuinka tulla jumalalliseksi Summit Universityssä.

ECP perusti Summit Universityn ja CUT:n päämajan Colorado Springsiin, talon Santa Barbaraan sekä maanalaisen linnoituksen Lopun aikoja varten laaksoon Montanassa. On vaikea löytää yksityiskohtia ECP:stä ja hänen organisaatiostaan. Jos henkilö haluaa vakavissaan liittyä hänen organisaatioonsa, hänen odotetaan kerran elämässään lahjoittavan kaiken omaisuutensa CUT:lle ja sen johtajalle, EPC:lle. [Lähteet: Summit Universityn oppilaan tekemät muistiinpanot sekä luottamukselliset haastattelut.] Sen jälkeen hänen odotetaan antavan kymmenykset (kymmenen prosenttia tuloistaan). Vastineeksi heidät vihitään sellaiseen jota minä kutsun nimellä The Supreme Grand Flattery. "Sinusta tulee valaistunut Jumala."

Eräs ohjelmointi-tempuista joita mielenhallinan ohjelmoijat suorittavat joillekin sivupersoonilleen mukaanlukien julkisivupersoona, on saada heidät uskomaan että he ovat jumalia. Vaikka jäsenille kerrotaan että he ovat jumalia (kun ECP:n henkilökunta saa ilmestyksiä ylösnousseilta mestareilta joita ECP kanavoi), hän uhkaa erottaa heidät mikäli he kertovat ilmestyksistään. ECP ei halua kenenkään muun puhuvan organisaatiostaan. CUT saa mielenhallinta-orjansa ajattelemaan että nämä ovat liian fiksuja jotta heidät voitaisiin johtaa harhaan. Tällä tavalla, he hyödyntävät New Age:n ajatuksia sekä henkilön omaa ylpeyttä sokeutamaan heidät niiltä tosiasioilta että tämä henkilö on mielenhallinnan orja jota on huiputettu kaiken aikaa. Kun opiskelijat vihitään henkilökuntaan, se on sitoumus. Heille kerrotaan: "Sinun elämäsi ei enää koskaan ole sinun, mutta kuuluiko se sinulle aiemminkaan?" Heille on jo opetettu "Ylösnousemus-avaimia".

ECP kertoo oppilailleen että nousu Jumalaksi on heidän synnyinoikeutensa, jokaisen henkilön jumalallinen oikeus. Tämä sopii siihen mitä Illuminati opettaa ihmisilleen. The Summit Lighthouse, s. 24: "Tämä jumalallinen oikeus on kuolematon suunnitelma... ainutlaatuinen Kristuksen manifestaation sisäinen kaava..." Ascension Dossier of Serapis Beyssä vihkiytyneille kerrotaan: "Sinun täytyy hylätä menneisyytesi Jumalalle." Lanellon kanavoidussa viestissä 20.4.1973, opiskelijoille kerrotaan: "Sinun ei tarvitse odottaa lihallisen mielesi kehittymistä, sillä sinun lihallinen mielesi ei tule koskaan kehittymään. Se täytyy panna pois ja heittää Tuleen."

Tyhjennettyään itsensä kaikesta menneestä ja siitä minkä he tunsivat, CUT jälleenrakentaa nämä vihkiytyneet. Serapiksessa, ylösnousemuskurssilla heille kerrotaan: "Tämä ylösnousemus-tuli on Äidin tuli."

Erityisvärit

Ei voida painottaa liikaa että vihreä on satanismin korkein väri -- se on Saatanan väri. Ei ole sattumaa että univormut ovat vihreitä vaikka päätökseen oli vaikuttanut sen etu suojavärinä. Omega-tietokoneohjelmoinnissa CODE GREEN monien uhrien kohdalla tarkoittaa "itsetuhoa", saatanallisen ohjelmoinnin lopullista uhrausta.

Myös ohjelmoijat yrittävät saada lapsiuhrit uskomaan että värien "magia" on saanut asiat sujumaan.

Käyttämässä hypnoosia rakentamaan orja hyväksikäytön jälkeen

Joskus käsittelijät "parantavat" oireita jotka ovat seurausta hyväksikäytöstä/pahoinpitelystä jotta orja toipuisi nopeammin, toiset yrittävät poistaa oireet välittömästi. Palovammoille, hypnotisoija voi suggestoida viileyttä. Muihin vammoihin, suggeroidaan lämpöä, verenvuotoon uhria käsketään hypnoottisesti pysäyttämään verenvuoto.

Vahvistamassa ohjelmointia käsityskyvyn tuhoamisen avulla

Nyt ohjelmoija on saanut aikaan haluamansa tulokset huumeiden, hypnoosin ja petoksen avulla. Nyt hänen täytyy rakentaa suojalukko varmistamaan että ohjelmointi pitää.

Tässä prosessissa on kolme vaihetta

Vaihe 1 -- Orja ohjelmoidaan nukkumaan huonosti, syömään huonosti ja tekemään ahkerasti töitä. Sitä kutsutaan VIRKEYDEN VÄHENTÄMISEKSI.

Vaihe 2 -- Luodaan hämmennystä mieleen ohjelmoimalla hämmennystä käyttäen lukuisia sivupersoonia. Uhri saattaa pyöriä yhdestä sivupersoonasta toiseen, tai hänellä saattaa olla sivupersoonia jotka tulevat ja menevät ristiriitaisten viestien kanssa niin että uhri säilyy OHJELMOIDUSSA HÄMMENNYKSEN TILASSA. Sotilaallisessa "koulutuksessa" annetaan nopeaan tahtiin ristiriitaisia käskyjä mielen hämmentämiseksi.

Vaihe 3 -- Mieli pyritään saamaan keskittymään johonkin yksinkertaiseen niin että se vaipuu TYLSISTYNEESEEN TILAAN. Armeijassa, tämä kirjailija tuli tietoiseksi siitä että rumpujen lyönnit ja marssi kääntävät mielen tylsistyneeseen tilaan. Vuosisatojen ajan armeija on tiennyt että he voivat sulkea pois kriittisen ajattelun ja laittaa sotilaat tylsistyneeseen, ei-ajattelevaan tilaan totuttamalla heidät rumpujen lyöntiin ja marssivien jalkojen ääneen. Nyt sinä tiedät että miksi nämä englantilaiset punatakit marssivat niin ajattemattomasti amerikkalaisten aseiden tuleen taisteluissa kuten New Orleans ja Bunker Hill. Mieli tuntee olonsa hyväksi siirtyessään tähän yksinkertaiseen tylsämielisyyteen. Aivot lopettavat ajattelun ja siirtyvät tilaan jossa ne lopettavat ajattelemisen lukuunottamatta sitä mitä kontrolloijat haluavat niiden ajattelevan. Tämän vuoksi marssiminen on ollut niin tärkeää sotilaallisessa koulutuksesa. Myös laulaminen muuttaa mielen tähän tylsämieliseen tilaan. Kun tämä kirjailija asui Intiassa, hän näki hindulaisia pyhiä miehiä jotka olivat meditoineet tylsämielisessä Alfa-tilassa niin pitkään että heidän aivonsa olivat jääneet pysyvästi tähän tylsämieliseen tilaan. Hindut uskovat että tämä tila on yhtä kuin Nirvana, mutta Jumala ei antanut meille aivoja pois heitettäväksi. Hän antoi meille itsenäisiä ajatuksia niin että me voisimme osoittaa rakkauttamme Häneen valitsemalla rakastaa Häntä. Jumala ei halua aivopestyjä seuraajia, mikä on sellaista mitä jotkut kirkot ajattelevat Jumalan vaativan. Ohjelmoijat voivat hypnoottisesti saada aikaan mielialan tai mielentilan jossa samaisessa mielentilassa opittuja asioita saadaan takaisin muistiin.

Hypnoottiset koodit, vihjeet ja laukaisimet

Tässä luvussa annetaan lisää hypnoottisia koodeja, vihjeitä ja laukaisimia, tai mitä hyvänsä nimitystä halutaan käyttää näistä sanoista, äänistä tai tuntoaistin ärsytyksestä jotka tekevät näistä onnettomista uhreista Monarch-robotteja. Muissa luvuissa kerrotaan rakenteista joihin nämä koodit menevät, sekä myös näiden koodien hengellisistä ulottuvuuksista ja rakenteista.

Toinen tapa nähdä asiat on ymmärtää että ohjelmoijat ovat luoneet "voimasanoja" jotka he ovat liittäneet muistiin ja ohjelmointiin. Sitten kun lukija on tietoinen käytettyjen ohjelmointiteemojen tyypeistä: Ozin velho, Liisa ihmemaassa, Tähtien sota, Star Trek, jne., hän alkaa ymmärtää että koko amerikkalainen kulttuuri on muutettu yhdeksi suureksi mielenhallinta-ohjelmoinnin keskukseksi 1900-luvun jälkipuoliskolla!

Valitettavasti, uhrin kannalta, ilmeisen harmittomat pienet asiat kuten esimerkiksi kukat sairaalan vuodepöydällä, kuollut lintu ulko-oven edessä tai sanat "UUSI ALKU" ja "UUSI ELÄMÄ" saattavat merkitä ohjelmointi-käskyä. Eräs Illuminaatin orja tällä alueella on käynnistänyt suuren seurakunnan nimeltään "UUSI ALKU". Tämä nimi ei ole sattumaa.

On kyseessä salakirjoitus silloin kun symboleita käytetään edustamaan kirjaimia. Voidaan käyttää kirjainten esiintymistiheyttä murtamaan salakirjoitus. On olemassa karttoja kirjainten esiintymistiheyksistä. Samoin on olemassa karttoja koodisanojen esiintymistiheyksistä. Illuminaatin tiedustelupalvelut ovat ohjelmoineet tuhansia ja taas tuhansia orjia. On ainoastaan tietty määrä koodisanoja ja jotkin näistä koodisanoista ovat suosikkeja. Aiemmassa kirjassa lueteltiin monia heidän suosikki-koodisanojaan mutta A-, B-, T-, U-, V-, W-, X-, ja Y- kirjaimella alkavia sanoja ei ollut annettu. Fritz Springmeyerin kokemusten nojalla, seuraavassa on koodisanoja joita on käytetty orjien ohjelmoinnissa:

AARON, ABBY, ABIGAIL, ABLE, ABNER, ABRAHAM, ACACIA. ACE, ADAM, ADELPHI, AGATE, AIR +, ALABASTER, ALADIN, ALBERT, ALFA or ALPHA. ALICE, ALLEY CAT, ALLIGATOR, AMOS, AMY, ANGEL, ANNA, ANTHONY, APACHE, APOLLO, APOSTLE, APPLE +, ARCHER, ARGUS, ARK, ARROW, ASK +, ASTER, ATHANTIS, ATLAS, AUDREY, AURORA. AUTUMN +, AZTEC

B +, BABE, BABY, BACK ROOM, BACK BONE, BAD, BAKER, BALD, BAMBI, BANANA, BANJO, BANKNOTE, BARBARA. BARK, BARON, BEACH +, BEAST, BECKY, BEE HIVE, BEETHOVEN, BELSHAZZER, BERMUDA, BERTHA, BETA, BETSY, BETTY, BEULAH, BEWITCH, BICYCLE, BIG BROTHER, BINGO, BIRD DOG, BIRTHDAY, BLACK, BLACK +, BLACK SHEEP, BLACK WIDOW, BLANCA, BLONDIE, BLOODHOUND, BLOODY +, BLUE +, BOA. BOB CAT, BOMBAY, BONANZA. BOODLE, BORAX, BOXCAR, BRASS +, BRIDGET, BROOMSTICK, BUCCANEER, BUICK, BULL, BULLDOG, BULLFROG, BUMBLEBEE, BUNNY, BUTTERCUP, BUZZARD, BYRON

T-BIRD, TADPOLE, TALISMAN, TAN, TANGO, TANYA, TARA, TARZAN, TEACUP, TEARDROP, TEEPEE, TERRIER, TERRY, TESTAMENT, THOR, THREE SISTERS, THUNDER, THUNDERBOLT, THUNDERCLAP, THUNDERFLASH, THUNDERSTORM, TIAMET, TIGER, TILLIE, TITAN, TOM CAT, TONI or TONY, TOPAZE, TOPSOIL, TORNADO, TOTENKOPF, TRINITY, TURTLE

UGLY, ULYSSES, UMBRELLA, UNCLE +, UNDERDOG, UNICORN, UNIFORM, URSULA

VAGABOND, VAMPIRE, VANCOUVER, VARSITY, VELVET, VENUS, VERONICA, VICKY, VICTOR, VIKING, VIOLA, VIOLET, VIPER, VIRGINIA VOODOO, VULCAN, VULTURE

WAGON WHEEL, WALDORF, WALLFLOWER, WANDA. WARRIOR, WASP, WATCHDOG, WEASEL, WHISKEY, WHITE +, WIDOW, WILD CAT, WILLOW, WINNIE, WINTER +, WIZARD, WOLF, WOLF +, WYOMING

X-FORCE, X-RAY, XYZ

YANKEE, YANKEE DOODLE, YELLOW, YOGI, & YO YO

Tiedustelupalvelut pitävät parhaana koodata yksittäinen projekti yhdellä sanalla, jatkuva operaatio kahdella sanalla. Jonkun lempinimi koostuu kahdesta sanasta. Lukijan täytyy pitää useita asioita mielessään. Ensinnäkin, ohjelmoijilla on yleensäkin älykkäitä, hyvältä kuulostavia koodeja jotka muodostavat kaavoja. Esimerkiksi, Raamatun naisen nimeä käytetään koodina, jolla on alakoodeina Raamatun naisten nimiä.

Orjien koodit seuraavat kaavoja. On Standardi-koodeja ja ainutlaatuisia koodeja. 1940-1960 -luvulla oli olemassa kenties tusina amerikkalaista isäntä-ohjelmoijaa matkustamassa ympäriinsä. [Tämän jälkeen ohjelmoijien määrä on noussut erittäin suureksi.] Isäntä-ohjelmoija asettaa perusohjelmat ja koodit. He kirjoittavat käsikirjoitukset. Nämä koodit ja järjestelmät joita käytetään systeemistä systeemiin seuraavat kaavoja. Lapsen luovuus & heidän elämäsä päämäärä edesauttaa ohjelmoinnin ainutlaayuisuutta. Jokainen lapsi visualisoi eri lailla ja ohjelmoija toimii lapsen mielen kanssa.

Ohjelmoinnin laji joka asetetaan orjaan vaihtelee. Kaikille orjille annetaan KONTROLLI-SIGNAALIT jotka sallivat heidän kertoa koodin välityksellä jos he ovat vaikeuksissa. TUNNISTUS-SIGNAALI sallii kahden kenkilön tapaavan toisensa. Esimerkiksi, käsittelijä saattaa lentää häiritsevän kovaa ääntä pitävällä lentokoneella orjan talon yli. Se saattaa olla myös tietynvärinen huivi, ja tietty lause-sarja. MENE POIS -KOODI on etukäteen annettu signaali joka tarkoittaa että ei ole viisasta tavata. MENE MAAHAN -SIGNAALI kehoittaa piiloutumaan. MUSTAA KIRJEKUORTA, mikä itse asiassa on mustanvärinen kirjekuori, tiedustelupalvelu on käyttänyt säilyttämään käyttämänsä agentin todellisen nimen. MAYDAY-KIRJA on olemassa Illuminatia ja tiedustelupalvelun orjia varten joka sallii heidän soittaa jos he ovat pidätettyjä. Puhelinnumero jätetään avoimeksi juuri tätä tarkoitusta varten.

Lopun aikojen aktivointikoodit

Useimmat orjat on ohjelmoitu Lopun aikoja varten. Tämä ohjelmointi jonka on tarkoitus aktivoida orjan Lopun aikojen ohjelma vaatii usein sivukaupalla koodattuja viestejä. Monien Monarch-orjien ohjelmointia on purettu riittävästi, niin että purkajilla on pääsy näihin ohjelmointikoodeihin ja uhrit saadaan oksentamaan nämä koodit ulos. Lopun aikana, näyttää olevan paljon värikoodattuja operaatioita. Monet ihmiset jotka ottavat osaa Lopun aikojen tapahtumiin eivät ole amerikkalaisia. Esimerkiksi, erilaisia listoja ratsattavista ihmisistä luokitellaan värein. Punainen lista Amerikassa ovat anti-NWO -oppositiojohtajia jotka tullaan teloittamaan noin kaksi viikkoa ennen sotatilalakien julistamista. Sininen lista on anti-NWO -ihmisiä jotka tullaan ohjelmoimaan tai tappamaan tässä ohjelmointiprosessissa. Keltaisella listalla olevat ihmiset ovat niitä jotka tullaan kuljettamaan uudelleenkoulutusleireille sotatilan julistamisen jälkeen. Muilla valtioilla on ilmeisesti erilaiset värikoodit. Punaista ja sinistä listaa on jaettu, ja niitä silloin tällöin päivitetään. Siniset reitit on jo merkitty sinisenvärisillä täplillä ohjaamaan kuljetettavat vangit sitten kun sotatilalaki on julistettu USA:ssa. Joissakin Monarch-orjissa ilmeisesti on sisäinen kristalli joka on ohjelmoitu räjähtämään tiettynä hetkenä -- täten vapauttaen uhrin Lopun ajan ohjelmointi. Tämä sisäinen kristalli (henkinen mielikuva) sisältää ainakin neljä perusväriä; punainen, vihreä, sininen ja purppura. Eräs esimerkki Lopun ajan ohjelmoinnista annettiin aiemmassa kirjassa. Toinen esimerkki on seuraavanlainen:

BB 243-ABCD-XXZ² (blue ray)

CC-458 ABCD-42T (red ray)

CD-379 ABCD-H1² (yellow ray)

CE-211 -ABCD-JKL (green ray)

CF-531-ABCD-ZZU (purple ray)

TMFT.47 ZONES 7-12

17876747270 OCEAN SIDE

PORT 18,22,34,41 CONTACT

YELLOW RAY SHOVE 79230 A2

TO RIGHT SIDE DAGGER HANGS

LOW ON PART SIDE FISH

SCHOOL CLOSED ROOM 37-56

RAILS EXIT END

17876747270 COL. BLACK PATCH

TO MALL 76747270 THIEF

AZT FMT BZT CET

11,4,6,9,32,101, 70

YELLOW FLAGS AT HALF MAST

YELLOW DOG ON RUN

BLUE FISH AT HOME

[Tämä ohjelmointi koskee orjaa joka ottaa yhteyttä toiseen orjaan jossakin Lopun ajan operaatiossa.]

Johtajalla on neljä alaista jotka on koodattu nimillä "sininen säde", "punainen säde", "keltainen säde" ja "vihreä säde". Kun aktivointi-koodi iskee orjatiimin johtajaan Lopun aikoina, hän vuorostaan aktivoi alaisensa, jolla vuorostaan on ihmisiä jotka ovat tiimin johtajia ja joilla on alaisia. Ainakin kaksi väärää hälytystä (testiä) tullaan soittamaan ennenkuin on tosi kyseessä.


Takaisin