Syvempää tietoa illuminaateista

(Deeper Insights into the Illuminati Formula)

Fritz Springmeyer & Cisco Wheeler

LUKU 4 -- KOMMUNIKAATIO (osa 2)

Kommunikaatiovaikeuksia tulee kaikenlaisia ja kaiken kokoisia. Ensimmäinen joka täytyy käsitellä ja joka ei koskaan kuihdu pois on uhrin ja terapeutin välinen kommunikaatio. Uhri ja terapeutti eivät aloita tätä maratonia lähtöviivalta. Heidän täytyy tehdä lujasti töitä päästäkseen siihen mistä useimmat ihmiset aloittavat. Tämä seksi että jokainen uhrille tärkeä ihminen on pettänyt hänet. Luottamus on kommunikaation perusta, ja ennenkuin terapeutti voi luoda horjuvaa luottamusta uhrin mieleen, tapahtuu vain vähän syvälle menevää kommunikaatiota. Uhrin täytyy luoda sisäiset kommunikaatio-yhteydet. Tämä on sama kuin että yrittäisi saada kaupungin kaikki asukkaat pitämään toisistaan ja juttelemaan toistensa kanssa.

Seuraava kommunikaatio-ongelmien alue koskee sitä että mitkä sivupersoonat ilmaisevat itsensä kun terapeutti haluaa tehdä töitä, ja mitkä sivupersoonat sallivat terapeutin tekevän töitä itsensä kanssa. On suuri houkutus päästä eroon ongelmia aiheuttavista sivupersoonista, mutta joskus nämä ongelmia aiheuttavat sivupersoonat ovat juuri niitä joiden kanssa terapeutin pitäisikin tehdä töitä. Tämä standardi tunnin pituinen terapia-istunto ei edistä kommunikaatiota sivupersoonien kanssa. Perinteisesti, sivupersoonat ilmestyvät silloin kun istunto on lopussa, kenties alitajuisesti toivoen että näiden tärkeä ilmaantuminen pakottaa terapeutin pidentämään terapia-aikaa. Monet terapeutit ovat kiinni aikatauluissaan ja yksinkertaisesti neuvovat sivupersoonaa tulemaan esiin seuraavassa istunnossa.

Monet tilaisuudet kehittää kommunikaatio-kanavia menetetään seurauksena perinteisestä yhden tunnin istunnosta. Monet sivupersoonat näyttäytyvät ainoastaan erityisissä tilanteissa, joten tukihenkilö joka on systeemin ympärillä pitkiä aikoja on strategisessa asemassa auttaa hyvän kommunikaation luomisessa. Ohjelmoitu monipersoonallinen järjestelmä melkein hukuttaa alleen terapeutin kun nämä saavat selville että heillä on joku joka kuuntelee. Terapeutilla on kokonainen kaupunki ihmisiä jotka haluavat kertoa mielipiteensä ja ilmaista huolensa. Sivupersoonien tarpeet ovat niin suuria että ei ihme että monet terapeutit keskeyttävät asiakassuhteen koska he tuntevat musertuvansa taakan alle. Se mikä on murtumassa on pato joka on pitänyt sisällään vuosikymmenien ajan vakavaa hyväksikäyttöä. Taakan alle musertuvan terapeutin ja taakan alle musertuvan uhrin parhaaksi, me ehdotamme että tukiryhmä olisi tekemisissä ohjelmoitujen monipersoonien kanssa, sillä nämä asiat tarvitsevat niin paljon apua.


Takaisin