Syvempää tietoa illuminaateista

(Deeper Insights into the Illuminati Formula)

Fritz Springmeyer & Cisco Wheeler

LUKU 5 -- KIISTÄMINEN, KUINKA TOIMIA TERAPEUTIN TAI PASTORIN KANSSA (osa 2)

Suosittu kysymys pastorien parissa jotka eivät ole toimineet MPD:n alueella on tämä: "Miksi Jumala ei tee välitöntä ihmettä ja paranna näitä ihmisiä?" Vastaukseen kuulu monta osaa, mutta ennenkuin me menemme vastauksen pariin näiden pastorien pitäisi kysyä Kaikkivaltiaalta Jumalalta etä miksi Hän ei ole valinnut yksinkertaisia, simplistisiä vastauksia moniin elämän pulmiin. Jos täysi huoneellinen tupakoitsijoita rukoilee pastorin johdolla että he lopettaisivat tupakoinnin, kuinka moni ei enää polta kuukauden päästä? Tupakointi on lievä addiktio verrattuna ohjelmoituun monipersoonaan. Näiden pastorien jotka esittävät tämän kysymyksen pitäisi kysyä itseltään, että jos Jumala on niin voimallinen ja he tietävät kuinka rukoilla, miksi he eivät ole tyhjentäneet tätä maata sairaaloista?

Traumat jotka ovat vieneet ihmisiä sairaaloihin ovat yleensä lieviä verrattuna ohjelmoinnin aikaansaamiin traumoihin. Vaikka useimmat viralliset terapeutit kiistävät että tuhansien vastasyntyneiden systemaattinen ohjelmointi olisi käynnissä tässä maassa, tai että SRA:ta olisi olemassa, vain katsomalla historiaan he näkisivät että jokaista ohjelmoinnin elementtiä on toteutettu ja historiallisesti dokumentoitu. Pitäisikö meidän hylätä kaikki vihjeet siitä että ne joilla on valta saattaisivat olla silloin tällöin salaliitossa pimentääkseen totuuden?

Mieti tätä. Useimmat ihmiset tuskin selviävät päivästä ilman että ottavat osaa sellaiseen jota voidaan pitää salaliittona ruohonjuuritasolla. Kenties he kaikessa hiljaisuudessa sopivat työtoverinsa kanssa että eivät kerro tämän työtoverin väärinkäytöksistä pomolle. Joten miksi meidän pitäisi olettaa että asiat olisivat toisin korkeammilla tasoilla? Kristityt, muslimit ja juutalaiset kykenevät tappamaan uskonnollisten tarkoitusperiensä vuoksi, mutta jotenkin FBI ajattelee että noidat eivät tähän kykene. Eikö tämä vaikuta peittelyltä?

Uhrilla ei ole aikaa olla tekemisissä pölkkypäisen neuvonantajan kanssa joka kiistää mielenhallinnan olemassaolon. Tämä kiistäminen voi olla merkki siitä että terapeutti on sekaantunut maailmanlaajuiseen saatanalliseen salaliittoon. Uhrin ei pitäisi yrittää vakuuttaa terapeuttia siitä mitä tapahtuu, uhrin pitäisi löytää kuunteleva korva ja yrittää etsiä joku joka kiinnittää häneen todellista huomiota. Jokaisella suurella ja suurimmalla osalla pienistä uskonnollisista ryhmistä historiassa on ollut jäseniä jotka ovat surmanneet toisia ihmisiä. Ja kuitenkin FBI väittää että SRA:ta (Satanic Ritual Abuse) ei ole olemassa.


Takaisin