Syvempää tietoa illuminaateista

(Deeper Insights into the Illuminati Formula)

Fritz Springmeyer & Cisco Wheeler

LUKU 6 -- MASENNUS ALKUPERÄISENÄ ASIAKKAAN VAIVANA (osa 2)

Masennus mainitaan, koska monen täydellisen mielenhallinnan uhrin alkuperäinen valituksen aihe on masennus jota he eivät pysty selittämään. Masennusta on eri tyyppistä. Se mitä terapeutti haluaa tunnistaa on: a) millainen masennus on kyseessa; b) mitkä ovat masennuksen syyt; c) millaisia hoitomenetelmiä voitaisiin soveltaa.

Usein masennus koetaan häviön tunteena tai menetyksen tunteena tai toivottomuuden tunteena. Joskus masennus on oire siitä että ohjelmointi alkaa menettää otettaan. Jos tämä on syynä, siihen asti kunnes asiakas on hyvin sisällä terapiassa MPD:nsä takia, asiakkaalla on harvoin mitään käsitystä masennuksensa todellisesta syystä. Joillakin lääkkeillä on sivuvaikutuksia jotka saavat aikaan masennusta. Tähän kuuluu kodeiini, verenpainelääkkeet, steroidit ja rauhoittavat lääkkeet. Asiakkaan pitäisi mainita että mitä lääkkeitä hän käyttää, sekä niiden todetut sivuvaikutukset.

Joskus masennuspotilas voi mennä mukaan fyysiseen aktiviteettiin ja olla tekemisissä toisten kanssa, ja tämä lievittää masennusta. Joskus asiakas osaa määritellä piilossa olevat hengelliset ongelmat sekä merkittävästi helpottaa masennustaan tekemällä töitä syvällä olevien hengellisten ongelmien parisa. Muutama tärkeä kysymys selvittää että onko masennuksen taustalla syvällä olevia hengellisiä ongelmia.

Jos asiakkaan välit vanhempiinsa ovat katkenneet, tämä lopulta, jos välejä ei korjata, johtaa avoimeen kapinointiin ja sitten useita vaiheita myöhemmin tämä johtaa itsetuhoiseen masennukseen. Alkuperäinen tapahtumajärjestys on seurausta luottamuksellisen kommunikaation puutteesta asiakkaan ja hänen vanhempiensa välillä, ja se täytyy käsitellä tällä tasolla jotta se kitkettäisiin juurineen.

Joskus masennus on yksinkertaisesti reaktio surulliseen tapahtumaan. Tämä ei todennäköisesti saa henkilöä tulemaan terapeutin luokse, mutta tällainen laukaiseva tapahtuma tulisi rajata pois mikäli muita syitä halutaan hoitaa. Eräs kaikkein tehokkaimpia tapoja käsitellä masennusta on ymmärtää kuinka se on uskon puutetta ja itsekästä ja itseensä keskittymistä, sekä synti Jumalaa kohtaan joka antaa juuri sen mitä me tarvitsemme elämässämme. Jos asiakas on avoin näkemään että masennus on synti, tämä synti voidaan tunnustaa ja vapauttaa tämä henkilö kaikista tähän liittyvistä hengistä.

Jos asiakas on täydellisen mielenhallinnan uhri, julkisivupersoonat saattavat kokea jonkinlaista helpotusta tällaisen miniatyyrisen vapautuksen seurauksena, mutta täytyy kuitenkin käsitellä syvempiä ongelmia. Terapeutti voi neuvoa asiakkaan dissosiaatio-testiin jotta nähtäisiin että onko hän täydellisen mielenhallinnan uhri. Jos tulokset ovat positiivisia, silloin terapeutin täytyy suorittaa jatkotoimia. Tällaisen masennuksen syyt voivat olla hyvin syvään juurtuneita ja vaativat vakavaa pitkäjänteistä tutkimusta ja työtä. Terapeutti voi myös palvella kuuntelijan roolissa. Jos asiakkaalla on padottuja tunteita & ongelmia, hän saattaa kokea jonkinverran helpotusta. Jos tämä asiakas näkee että joku pitää hänestä huolta, sillä voi myös olla myönteinen vaikutus. Asiakasta voidaan myös rohkaista puhumaan tästä tilanteesta jollekin toiselle luotetulle henkilölle. Tämä terapeutti haluaa selvittää että millaista tukijärjestelmää (tiimiä) voidaan käyttää auttamaan tätä asiakasta.


Takaisin