Syvempää tietoa illuminaateista

(Deeper Insights into the Illuminati Formula)

Fritz Springmeyer & Cisco Wheeler

LUKU 7 -- JÄLLEENRAKENTAMINEN

Mielenhallinnan tarkoituksena on rakentaa mielen sisälle järjestelmä joka toimii kuin robotti. Ei ole järkeä kiduttaa orjaa ja saada hänen mielensä pirstoutumaan tuhansiksi palasiksi (mielen siruiksi, sivupersooniksi) jollei näitä palasia koottaisi uudelleen. Hyvin harvat monipersoonat ovat koskaan nähneet järjestelmänsä syvimpiä osia.

Tekemässä töitä mielen osien kanssa

Monien ihmisten, joille termi MDP (=monipersoonallisuus oireyhtymä) on outo, voidaan odottaa pitävän outona nähdä kuinka ohjelmoijat tai terapeutit tekevät töitä mielen osien kanssa. Useimmat ihmiset ovat väärässä pitäessään mieltä monoliittisena kokonaisuutena. Todellisuudessa normaali mieli koostuu sadoista itsenäisistä osista jotka tekevät sekä yhteistyötä että kilpailevat keskenään.

Kuuluisat aivotutkijat (ainakin monet heistä) ovat tulleet ymmärtämään että aivot koostuvat monista itsenäisistä osista jotka ainakin ajoittain toimivat toisiaan vastaan. Normaalilla ihmisellä, joitakin näistä osista voidaan kutsua ego-tiloiksi ja joitakin pienempiä prosesseja kutsutaan mielen "agenteiksi". Monipersoonaisella ihmisellä, näitä kutsutaan sivupersooniksi ja päämäärä-sirpaleiksi. Normaalilla ihmisellä on sisällään agenttien ja ego-tilojen yhteisö joka koostuu entiteeteistä tai mielen osista jotka yhdistyvät luodakseen kokonaisen ajattelevan mielen. Monipersoonaisella ihmisellä ei ole yhteisöä, vaan pikemminkin osien järjestelmä. Kun ihmisellä on agenttien yhteisö tai sivupersoonien järjestelmä, jokainen kokee oman mielensä prosessien, ristiriitaisten motiivien ja sisäisten jännitteiden yhdistelmänä.

Jotta tuotaisiin jonkinlaista koossapysyvyyttä ja yhteenkuuluvuutta jonkun toimiin, niin että henkilö ei käytä elämäänsä siihen että kulkee viiteenkymmeneen eri suuntaan samaan aikaan, tämä mieli luo illuusion itsestä, omakuvan. Tämä omakuva ei saa muuttua nopeasti. Eräs suurimmista syistä miksi mieli luo omakuvan on että näin sillä voi olla yksi päämäärä toimiinsa. Eräs (jokaisen ihmisen) omakuvan funktioista on ESTÄÄ NOPEAT MUUTOKSET. Minun persoonallisuudestani ei voitaisi kiskoa pitkän ajan suunnitelmia jos se olisi kuten Jane tänään, Tarzan huomenna ja Cheetah ylihuomenna. Mieli kieltäytyy muuttamasta omakuvaansa, jopa ristiriitaisen informaation edessä, sillä ohjatun elämän itsesuojelu vaatii jatkuvuutta päivästä toiseen meidän persoonallisuudessamme. Meidän omakuvamme on henkinen rakennelma joka tasapainottaa mielen lukuisia prosesseja. Se on globaali asenne joka on rekisteröity mieleen joka globaalisti vaikuttaa monien mielen tasojen ajatteluun. Tämä on vain eräs syy miksi ohjelmoijan sivupersoonille rakentamat omakuvat ovat niin sitkeästi kiinni tarrautuvia sekä niin vaikeita muuttaa. Omakuvat eivät halua muuttua, ne ovat rajoitteita (ketju ynnä rautainen pallo) jotka me alitajuisesti luomme niin että me emme voi tuhota kaikkia suunnitelmiamme hyppäämällä yhdestä idealistisesta päämäärästä toiseen ilman jatkuvuutta. [Kuinka kätevää onkaan kyetä rakentamaan yksittäiset aivot monien sivupersoonien kera joilla jolaisella on muuttumaton omakuva!]

Kipu ja ilo ovat kaksi tekijää jotka saavat mielen keskittymään joko iloon tai kivun tunteeseen. Aivot eivät halua keskittyä mihinkään mikä ei ole välitön asia. Se että mielenhallinnan uhri keskittyy välittömään kipuun tai iloon estää uhria kiinnittämästä huomiotaan monimutkaisempiin henkisiin asioihin.

Esimerkki siitä kuinka eräs maailman huippu-asiantuntijoista ymmärtää kuinka mieli on luonnollisesti paloista koottu on Marvin Minsky, MIT:n Keinotekoisen älyn laboratorion eräs perustajista. Hallitus (Office of the Advanced Research Projects Agency) rahoitti Minskyn tutkimusta. Kirjassaan The Siciety of Mind Minsky osoittaa että että mieli on "yhteisö" joka koostuu pienemmistä agenteista jotka itsessään ovat mieltä vailla. Hän tekee uskomattoman hyvää työtä selittäessään kuinka mieli toimii.

Illuminati jälleenrakentaa MPD:n pirstomaa mieltä luodakseen virheettömästi toimivan järjestelmän joka voi toimia ilman että tietoinen mieli sekaantuu asiaan. Itse asiassa, Minsky kuvailee kuinka meidän tietoinen mielemme sekaantuu ainoastaan yksinkertaisiin henkisiin prosesseihin jotka eivät toimi hyvin; monimutkaisemmat prosessit jotka toimivat hyvin toimivat tavallisesti ilman että tietoinen mieli tietää niistä. "Jotkin lukijat saattavat kauhistua kuvitellessaan lapsen mieltä joka koostuu lähestulkoon erillisistä osista, mutta me emme tule koskaan ymmärtämään kuinka ihmisluonto kasvaa ilman teorioita siitä kuinka se aloittaa. Eräs todiste joka puhuu erillisten osien puolesta on se kuinka äkkiä vastasyntyneet vaihtavat valloittavan hymyn raivoisaan nälän ulvontaan. Vastoin monimutkaisia ilmaisujen sekoituksia joita aikuisilla on, nuoret lapset näyttävät tavallisesti olevan yhdessä tai toisessa hyvin määritellyssä aktiivisuuden tilassa." ["Society of the Mind", s. 171]

Illuminati on jo pitkään käsittänyt että heidän tarvitsee hajoittaa lapsen mieli ennenkuin sen osaset liimautuvat yhteen, ja ennenkuin ego-tila muodostuu ja kehittää persoonallisuuden ja identiteetin tunteen. Vaikka aikuista voidaan ohjelmoida, todelliset Illuminaatin monipersoonalliset järjestelmät kehitetään kohdussa.

Kuinka mieli tekee päätökset? Lukuisat mielen osat kilpailevat keskenään. Kaikki ovat tasa-arvoisia, mikään osa ei istu minkäänlaisen hierarkian huipulla. Mieli ei salli minkään luonnollisen osan, kuten VIHAN tai LAISKUUDEN nousevan pysyvästi valtaistuimelle ja ohjaavan muita osia. Luonnolliset osat eivät voi käskeä ympärillään olevia muita osia. Niiden täytyy vaikuttaa näihin epäsuorasti. Tämän vuoksi tapahtuu seuraavanlaisia esimerkkejä.

Nuori naimisissa oleva mies päättää että hän ja hänen vaimonsa eivät kykene menestyksekkäästi selvittämään ongelmiaan, koska nainen on ohjelmoitu monipersoonallisuus joka haluaa manipuloida miehen elämää ja tuhota sen, kun taas toisaalta mies haluaa menestyä elämässään. Eräs miehen osa on tämä LOYAL TO VOWS -osa joka kieltäytyy lopettamasta avioliittoa koska on annettu lupaus. Toinen osa on GOAL SETTING -osa joka näkee että avioliiton jatkumiselle ei ole mahdollisuutta. Kuinka tämä GOAL SETTING -osa vakuuttaa LOYAL TO VOWS -osalle että kannattaisi luovuttaa? Sen täytyy epäsuoraan saada LOYAL TO VOWS -osa ajattelemaan että hän on yrittänyt parhaansa ja että lupauksen enempi pohtiminen on tekopyhää.

Toisella nuorella miehellä, opiskelijalla, on mielen STUDY -osa joka haluaa keskittyä joihinkin ongelmiin, mutta tämä BORED- ja SLEEPY -osa häntä haluaa mennä nukkumaan. Tämä mielen STUDY -osa huijaa BORED -osaa jotta STUDY -osan sallittaisiin jatkaa töitä. Hän mentaalisesti luo kuvitteellisen pelon että toinen opiskelija on häntä parempi, ja BORED ynnä SLEEPY huijataan ajattelemaan että ongelma on vakavampi kuin mitä se todellisuudessa on.

Nuori nainen lahjoo mielensä syömisprosessin, että jos hän noudattaa diettiään, hän palkitsee itsensä hyvällä aterialla, ja että hänen mielensä muut osat tulevat palkituiksi muilla eduilla. Mieluummin kuin yksinkertainen dieetti, hänen täytyy lahjoa monet itseensä kuuluvat osat. Tietysti, jos mielemme osat valehtelevat muille osille kun nämä yrittävät lahjoa meidät tekemään jotakin -- jos me emme ole rehellisiä itsellemme palkitessamme itseämme, silloin on vaikeampaa seuraavalla kerralla lahjoa tätä mielen osaa jolle on valehdeltu.

Jotta normaali, ei-ohjelmoidun henkilön osat luottaisivat toisiinsa, nämä allekirjoittavat yksimielisesti hyväksytyn luonteenpiirteitä koskevan asiakirjan -- imaginaarisen ihanteellisen omakuvan. Muuten me emme voisi luottaa itseemme toteuttaessamme suunnitelmia. Jos tavallinen ihminen kärsii muistinmenetyksestä, nämä voivat luoda uuden erilaisen omakuvan, jolla taas kerran olisi pysyvä luonteenpiirre. Luodessaan MPD:n, ohjelmoijat istuttavat kätketyn epäluottamuksen elementin henkilön mieleen. Nämä henkilöt eivät voi enää luottaa itseensä, mutta heidän täytyy olla rippuvaisia ohjelmoijan tai omistajan vakaudesta. Nyt kuvittele että jokainen näistä mielen osista tai agenteista manipuloidaan ajattelemaan että hän on henkilö jolla on persoonallisuus ja historia omassa pienessä maailmassaan. Koska mieli on tällaienn valtava tietokone se voi helposti käsitellä tällaisia henkisiä prosesseja.

Ohjelmoijan sekä ohjelmoinnin purkajan/terapeutin täytyy tehdä töitä "huijatakseen" näitä mielen osia niin että nämä sallivat mielen suorittaa jälleenrakennusta. Minä käytän sanaa "huijata" koska se mitä itse asiassa tapahtuu on että tämä terapeutti tai ohjelmoija käyttää kieltä joka on sukua tämän osan käyttämälle kielelle, mutta se ei ole kieltä jolla olisi paljonkaan merkitystä tämän osan ulkopuolella. Jälleenrakentaminen on taidetta jossa käytetään erityisiä "kieliä" yhdistettynä muihin ohjelmointikeinoihin jotta manipuloitaisiin näiden lukuisten mielen osien sisäisiä maailmoja. Meidän mielemme ovat instrumentteja joiden tarkoituksena on ratkaista käytännön ongelmia. Jos sivupersoona näkee että tietyllä tiedolla ei ole käytännön sovellutusta, hän ei halua opetella sitä. Tämä mielen luonnollisen valinnan prosessi auttaa eristämään monipersoonaisen uhrin sivupersoonien järjestelmän koska monet sivupersoonat eivät näe tarpeelliseksi oppia mitään mikä on niiden ohjelmoinnin ulkopuolella.

Kontrolloidut sivupersoonat joita kutsutaan prosessoreiksi

Sivupersoonien järjestelmän sisällä, jotkin sivupersoonat on valittu PROSESSOREIKSI. Kun systeemiä käytetään tietyt sivupersoonat tuhotaan tai hajotetaan. Tiettyjä koodeja käytetään tai niitä muutetaan. SYSTEM PARAGUARD (=puolivartija) on se mitä käytetään tulkitsemaan koodeja ja näkemään mitä systeemissä sillä hetkellä tapahtuu.

Sivupersoonien järjestelmän perus-suunnittelu

Useimmat Illuminaatin järjestelmät on kokoonpantu universumiin- tai tähtiin perustuvaan järjestelmään; toisin sanoen, tämä malli käyttää tähtien, galaksien, jne. rykelmiä. Tämä käytetään lukuisten ristikkojen muodossa jotka on taivutettu lukuisiin muotoihin. Orjan ylin mestari, jonkinlainen illuminaatti-pomo joka on joko ohjelmoija tai tekee läheistä yhteistyötä ohjelmoijien kanssa, suunnittelee tämän järjestelmän niin että kokonainen järjestelmien rakenne osoittaa häneen ja Saatanaan. Nämä sivupersoonat istutetaan maantieteellisesti heidän sisäisiin maailmoihinsa palvomaan mestaria jolle heidän täytyy luovuttaa ruumis, sielu ja henki.

Kuutio- tai kaksoiskuutio-järjestelmä on suljettu järjestelmä. Ohjelmoijat jotka käyttävät kuutiota rakastavat rakentaa laatikoita laatikoiden sisälle. Järjestelmän sisin laatikko saattaa sisältää järjestelmän elämänvoiman. Ne jotka rakastavat paperisia todisteita näkevät okkultistisen perustan Illuminaatin standardille kuutio-muodolle joka kuvataan kirjan Morals & Dogma sivulla 86. Tässä vapaamuurarien kirjassa selitetään että kuutio edustaa ihmistä ja pyramidi jumalallisuutta. Jumalallisuus rakennettaisiin ihmisen sisään istuttamalla pyramidi kuutioon, joka kuvataan sivulla 83. Sinä huomaat tässä vapaamuurarien kirjassa myös että kaksi suurmestaria jotka on kuvattu sivulla 83 pitävät päässään kruunua jossa on 13 jalokiveä. Nämä kruunut palvelevat samaa tarkoitusta kuin sormukset. Kruunut ja sormukset edustavat valtaa, ja on yleistä että mysteeri-uskonnoissa on 12 tai 13 jalokiveä kruunuissa ja sormuksissa. Syy miksi tämä on tärkeää on, että jotkin tärkeät vapaamuurarien/illuminaattien salaisuudet ovat tässä, ja nämä salaisuudet liittyvät myös siihen kuinka mysteeri-uskonnot (Illuminati & vapaamuurarit) jälleenrakentavat sivupersoonien järjestelmän.

Sormukset

Illuminaatin sisällä (mikä on jatkumo Babylonin mysteeri-uskonnoille) sormus on vuosisatojen ajan edustanut jumalallisuutta. Korkeampi tietämys näiden mysteeri-uskontojen sisällä on sellainen, että Jumalalla oli sormus jossa oli Hänen nimensä osoittamassa Hänen valtaansa ja että Saatana kopioi tämän kaikkiin luomiinsa mysteeri-uskontoihin. Tuhansien vuosien ajan, lukuisissa mysteeri-uskonnoissa, ylipapit ovat pitäneet sormuksia joissa on tiettyjä salaisia symboleita. Eläinradan merkit yhdistettiin erilaisiin kiviin, jalokiviin. Esimerkiksi, Ilmestyskirjan luvun 18 kaksitoista jalokiveä jotka ovat tavallisia jalokiviä jotka istutetaan Illuminaatin sivupersoonien järjestelmään vastaavat astrologisia merkkejä seuraavasti.

Jaspis = Kalat
Safiiri = Vesimies
Kalkedon = Krapu
Smaragdi = Härkä
Sardonyks = Skorpioni
Sardion = Vaaka
Krysoliitti = Jousimies
Berylli = Leijona
Topaasi = Kaksoset
Krysoprasi = Kauris
Hyasintti = Neitsyt
Ametisti = Oinas

Monarch-järjestelmän jalokivien luominen on Jumalan ja Luciferin sormusten kopioimista (niinkuin Illuminati ymmärtää tämän). Tämä jalokivi-sormus kykenee hallitsemaan puiden (ohjelmien) hedelmiä sekä muuttamaan sisäistä säätilaa. Saatana ja hänen seuraajansa pitävät sormuksista sillä nämä haluavat olla Jumalan kaltaisia (tämä ei tarkoita että kaikki satanistit ymmärtäisivät oman historiansa). Kun sivupersoonalle huomautetaan että "älä kadota sormusta", ohjelmoija saattaa viitata tähän jalokivi-sormukseen joka ympäröi pyramidia mielen huipulla. Tämä jalokivi-sivupersoonien sormus saattaa viitata IKUISEEN SORMUKSEEN sekä TULIRENKAASEEN. Ihmisen pyrkimys jumalallisuuden saavuttamiseen oli se mikä asetti tämän hermeettisen mysteerien avioliiton. Tämä on lopullinen päämäärä mihin ihmiskunta pyrkii. Tätä symboloi kultainen rengas.

Illuminaatin sisällä sormuksia käytetään sitomiseen (sitoutuminen avioliittoon) sekä kuvaamaan henkilön asemaa (vapaamuurarien sormus, sekä sormus jonka Farao antoi Joosefille & Kuningas Saulin sormus & erityiset paavilliset sormukset joita annetaan kardinaaleille & apoteille). Paavilla on kolme merkittävää sormusta; kaksi seremonioita varten, sekä tärkeä Kalastajan sormus jota edelleen käytetään Paavin sinettinä.

Illuminaatin sivupersoonien järjestelmän sisällä on seitsemän Babylonin sinettiä jotka istutetaan järjestelmään. Tämä kuutio pyramidin kera esitellään vapaamuurarien 14. asteessa (Perfect Elu Degree). Neljästä ratsastajasta & Babylonin sinetistä kerotaan 17. asteessa (Knight of the East & West). Syvällä järjestelmän sisällä saattaa olla myös tulisormus/tulirengas.

Pyramidin sisällä, joka on näiden 12 jalokiven sormuksen sisällä on tämä IKUINEN ELÄMÄNVOIMA, vihreä valo joka tulee Luciferilta. Toisin sanoen, järjestelmän salainen sydän perustuu vanhaan valheeseen että ihmisestä voi tulla Jumala. Illuminaatin sivupersoonien rakenteen sydämessä on tämä alkuperäinen valhe. Esimerkki siitä kuinka sormukset, demonologia ja valta ovat kietoutuneet yhteen voidaan nähdä Salomonin Testamentissa jossa kerrotaan että Salomonille on annettu sormus joka antaa hänelle kyvyn opetella demonien nimiä.

Sormuksia ja ketjuja kaulan ympärillä käytetään myös hyvin salaisesta syystä, joka on että tämä henkilö samaistuu Luciferiin jonka Jumala sitoi tulirenkaalla ja joka heitettiin kahlehdittuna syvyyksiin. Tämä on syynä miksi illuministinen vapaamuurari & saarnamies Schullerilla on ketju kaulansa ympärillä. Illuminaatin korkeimmilla tasoilla ymmärretään että Lucifer menetti valtansa kun Kristus sitoi hänet, ja että samaistuakseen häneen (Luciferiin), he pitävät kultaisia ketjuja kaulansa ympärillä. Muista että okkultismissa ja satanismissa on hyvin monia tasoja. [Varhaisena keskiaikana, kristityt lainasivat ajatuksen avioliitto-sormuksesta pakanallisilta saksalaisilta & roomalaisilta. Kristityt, tietysti, suurelta osin, eivät tiedä mitään sormustensa pakanallisesta alkuperästä ja symbologiasta.] Tämä kirjailija on pannut merkille että monilla käsittelijöillä, ohjelmoijilla & illuminaatin salaisuuksiin vihkiytyneillä on sormuksia. Jotkin sormukset ovat hyvin suuria.

Maailmanpyörä-alajärjestelmä

Maailmanpyörä-kokoonpano joka luo piirakanpalan muotoisia osastoja on useimmiten pieni osa suurempaa järjestelmää, ja sitä käytetään majoittamaan sivupersoonia tai sillä saattaa olla jokin muu sisäinen tarkoitus pyörimiselleen. Kuten aiemmassa kirjassa kerrottiin, Illuminati tykkää käyttää rakennelmia joilla ei näytä olevan loppupistettä kuten pyöriä pyörien sisällä, laatikoita laatikoiden sisällä, kolmioita kolmioiden sisällä. Tähden asema ja sen suhde muihin taivaan ilmiöihin kuten sateenkaareen on merkittävä. Jotkin tähdet on istutettu tähän järjestelmään edustamaan ajankohtaa jolloin järjestelmä on ohjelmoitu tekemään jotakin.

Kun orja ohjelmoidaan moniin toimiviin alajärjestelmiin, Illuminati kutsuu sitä nimellä MULTOPLEX. Tällaisissa tapauksissa, sivupersoonien tyypit ja nimet voidaan kahdentaa systeemeissä jotka ovat toistensa peilikuvia. Traver raportoi että yhdessä MULTIPLEX-järjestelmässä oli 55 Dave-nimistä henkilöä per alajärjestelmä seitsemän alajärjestelmän kera. Tämä tekee yhteensä 385 Dave-sivupersoonaa yhdessä orjassa. [Dan Traver, "Dissociative Disorders & Mind Control", s. 84]

Illuminaatin järjestelmän jälleenrakentamista ei voida erottaa demonologiasta ja rituaaleista joita suoritetaan koko elämän ajan. Illuminati saattaa käyttää mystisiä termejä ohjelmoinnissaan, jotka uudelleen kehystävät psykologisia prosesseja magian kielen mukaan. Ohjelmointiin ja hypnoosiin viitataan ohjelmoinnin aikana "LOITSUNA". Ohjelmoijat käyttävät kuvitteellisia maagisia nimiä asioille; esimerkiksi alitajuiseen mieleen saatetaan viitata termillä "HYPNOKURPITSA, VIINIKÖYNNÖS JOKA KASVAA KURPITSOJA". Luomiskykyä ja mielikuvitusta kuvataan termillä "MAGIA" ja ohjelmoijaa termillä "MAAGIKKO". Ohjelmoija voi antaa neuvoja avustajalleen kielellä kuten "WOULD YOU GAP FORGET SPELL IN?"

Sukupolven henget (tai jokaisen okkultistisen verilinjan henget) asetetaan lapseen kohdussa. Se pysyy piilossa syvällä järjestelmän sisällä, ja esittää fundamentaalista roolia järjestelmän valtuuttaessa muita demonisia voimia. Jotta istutettaisiin puut jotka tarjoavat rakenteen sisäisten maailmojen ohjelmoinnille, Illuminaatin ohjelmoija kertoo uhrille seuraavanlaisen hypnoottisen rituaalin:

"KUN SINÄ HENGITÄT, MUISTA ISTUA SUORASSA, JA KUN SINUN SELKÄRANKASI ON SUORASSA, TUNNE KUN ENERGIA NOUSEE ... NYT KUVITTELE ETTÄ SINUN SELKÄRANKASI ON PUUN RUNKO. JA SEN JUURET ULOTTUVAT SYVÄLLE MAAN SISÄÄN ... ITSENSÄ MAAN KESKIPISTEESEEN ... JA SINÄ VOIT KISKOA MAASTA VOIMAA, KUTEN MAHLA VIRTAA PUUNRUNKOA PITKIN, JA TUNNE KUN VOIMA NOUSEE SINUN SELKÄRANKAASI PITKIN, TUNNE KUN SINÄ MUUTUT ELÄVÄMMÄKSI JOKAISELLA HENGENVEDOLLASI, JA KRUUNUSTA JOKA SINULLA ON PÄÄSSÄSI, ERKANEE OKSIA JOTKA HEILUVAT YLÖS JA ALAS KOSKETTAEN MAATA ... JA TUNNE VOIMA SINUN PÄÄSI KRUUNUSSA, JA TUNNE KUN SE PYYHKII LEHVÄSTÖN LÄPI KUNNES SE KOSKETTAA MAATA UUDESTAAN, TEHDEN KIERROKSEN, TEHDEN VIRTAPIIRIN, PALATEN TAKAISIN LÄHTEESEENSÄ."

Tämä osa järjestelmää joka toimii Illuminaatin hierarkian sisällä on läheisesti osa HENKIEN PUUTA (joka on kabbalistinen Elämän puu) tai PAHUUDEN PUUTA (joka on paha peilikuva Elämän puusta). Mollemmista puista keskustellaan aiemmassa kirjassa. Nämä molemmat puut on täysin yhdistetty antikristuksen henkeen, ja juurtuneet Lilithiin ja Tuubal-Kainiin. Kuulapsi-rituaalia ei suoriteta ainoastaan silloin kun lapsi on kohdussa vaan myös silloin kun lapsi on 3-, 4-, 5-, 6- ja 16-vuotias.

Tiedon sisäänkäyntipisteet

Nämä ohjelmoijat ovat suunnitelleet järjestelmänsä niin että järjestelmään päästään sisälle ainoastaan KETJUN kautta. Kuitenkin, joskus he itse haluavat nopeasti syöttää informaatiota orjan tietokoneen lailla toimivaan mieleen, eivätkä he halua käydä läpi komentoketjun menettelytapaa. Nopeaa tiedon syöttämistä varten tai nopeaa ohjelmoinnin pyyhimistä varten -- on ainoastaan rajoitettu sisäänpääsy nopeaa pyyhimistä varten -- ohjelmoijat istuttavat TIEDON SISÄÄNKÄYNTIPISTEITÄ useimpiin järjestelmiin. Tämä sallii nopean sisäänpääsyn ja/tai ohjelmoinnin hätätilanteessa. Yleiset koodit useimmiten avaavat nämä pisteet pitkien erityiskoodien sijaan. Täytyy tietää että missä nämä sisäänkäyntipisteet sijaitsevat henkilön sivupersoonien verkossa, tai kuten ohjelmoijat sanovat, orjan NÄYTÖLLÄ. [Kannettavien tietokoneiden kehittymisen myötä, se mitä isäntä näkee jos hänen täytyy viitata omiin viite-muistiinpanoihinsa on juuri kuvaruutu järjestelmän pohjapiirustuksen kera.] Esimerkki tiedon sisäänkäyntipisteestä voisi olla portinvartija joka on oppinut tuntemaan koko järjestelmän ohjattujen LSD-matkojen avulla ja on tämän jälkeen ohjelmoitu säilyttämään tämä tieto alitajuisella tasolla.

Sivupersoonien testaaminen jotta nähtäisiin että voidaanko niitä käyttää

Kun trauma on istutettu lapseen, lapselta pyydetään sitten selvitystä ja kaikki trauman seurauksena irronneet osat tunnistetaan. Yleisesti, vain kymmenestä ensimmäisestä osasta rakennetaan sivupersoonia, ja loppuja käytetään erityistarkoituksiin. Ohjelmoijat aloittavat ensimmäisestä sirpaleesta ja tunnistavat kuinka vahva se on. Ohjelmoijat testaavat neljää asiaa:

a) Kuinka hyvin tämä siru ottaa vastaan hypnoottisia käskyjä?

b) Kuinka luomiskykyinen tämä siru on?

c) Voiko tämä siru säilyttää asioita muistissaan?

d) Voiko tämä siru säilyttää uuden rakenteensa joka sille annetaan?

Jos tämä siru läpäisee myönteisesti nämä neljä kriteeriä, silloin siitä rakennetaan täysivaltainen sivupersoona. Ohjelmoijat testaavat sirut siinä järjestyksessä kuin ne on luotu. Jos siru numero 4 ei kykene läpäisemään näitä neljää kriteeriä, silloin he tietävät että myös loput sirut täytyy "heittää pois" ja käyttää muihin tarkoituksiin. Jos he tarvitsevat 12 sirua ja saavat vain 5 käyttökelpoista sirua kidutuksensa seurauksena, he kiduttavat tätä uhria lisää saadakseen enemmän siruja. He jatkavat tätä prosessia kunnes heillä on tarvitsemansa sirut. Tavallisesti he voivat käyttää kymmentä ensimmäistä sirua. Jos sivupersoona osoittaa erityisiä lupauksia ohjelmoija saattaa sanoa: "Me teemme hänestä todelisen hahmon." Jos erityistarkoituksia varten varattu siru kallistuu henkisesti haluttuun suuntaan, he saattavat ottaa sen mistä oli tarkoitus tehdä vähäinen osa, ja kehittää siitä mielenkiintoinen sivupersoona. Sivupersoonat jotka odottavat käyttöään varastoidaan kuten jalokivet, ja tämän jälkeen ohjelmoijat ohjelmoivat nämä. Illuminaatin järjestelmässä on tuhansia tällaisia puhtaita ehdokkaita. Timantit ovat esi-ohjelmoituja sivupersoonia jotka varastoidaan käytettäväksi Lopun aikana antikristuksen hallitessa.

Käsikirjoitus

Jokainen isäntä-ohjelmoija on vastuussa käsikirjoituksesta jota hän käyttää. Hän vetoaa johtaviin maantieteellisiin henkiin ja jopa Luciferiin saadakseen päivitettyä tietoa mikä on parasta siihen aikaan ja siinä paikassa. Isäntä-ohjelmoija saa apua Mother of Darknessiltaan tai Grande Dameltaan. Isäntä-ohjelmoija saattaa käyttää itse luomaansa käsikirjoitusta kuten Michael Aquino käyttää omaa versiotaan Tähtien sodasta tai hän saattaa lainata olemassaolevaa lähdettä, kuten Tri. Star Corpus Christista, Teksasista, joka käyttää Clavicula Salomonis Regista (The Goetia the Lesser Key of Solomon the King). Tri. Star erityisesti käyttää Shemhamphorashia, joka on tämän muinaisen maagisen kirjan ensimmäinen osa.

Hiljattain, Avon Books (Jonka Hearstin Illuminaatti-perhe on omistanut ja joka on julkaissut yli 30 versiota Saatanallisesta Raamatusta) julkaisi Piers Anthonyn kirjan Visual Guide to Xanth. Tämä hämmästyttävä kirja pohjautuu Piers Anthonyn Xanth-sarjaan. Se sisältää niin monta ohjelmointi-käsikirjoitusta että on vaikea kuvitella etteikö Anthony olisi ohjelmoija. Kansikuvassa Saatana istuu valtaistuimellaan. On suosittua satanistien keskuudessa käyttää X-alkuisia sanoja kuten Michael Aquino allekirjoittaa henkilökohtaiset kirjeensä sanalla "Xeper" mieluummin kuin "Sincerely".

Piers Anthony syntyi Britanniassa mutta asuu nyt Floridassa. Hän on kirjoittanut yli 60 fiktionaalista kirjaa; monet varhaisista olivat Illuminaatin suosittelemia ja niistä tuli erittäin suosittuja. Kirjan takakansi mainostaa Visual Guide to Xanthia tähän tapaan: "Lue hämmästyttävästä valhojen, muodonmuuttajien, peikkojen ja puoli-ihmisten hierarkiasta jotka asuttavat tätä universumia! Tutki Castle Roognan salaisia kammioita! Uppoudu kaikkein huomattavimman sivilisaation historiaan ja kulttuuriin Ozzin tällä puolen!"

On totta että Piers Anthonyn tarinan kertojan lahjat ovat samaa tasoa tai peräti ylittävät Baumin Oz-sarjan. Itse asiassa Anthony on julkaissut useita kirjasarjoja, ei ainoastaan yhtä sarjaa kuten Baum. Tämä Xanth-sarja on sellainen joka sisältää enemmän ohjelmointi-käsikirjoitusta. Esimerkiksi käsikirjoitus jolla saadaan itsemurha-sivupersoona ottamaan lääkkeitä & shampanjaa tyhjään vatsaan tai menemään täysinäiseen kylpyammeeseen hiustenkuivaajan kanssa.

Salamurhaaja-mallit (Delta-mallit)

Aiemmassa kirjassa puhuttiin paljon Delta-sivupersoonista, Delta-malleista, Delta-joukkueista ja Delta-voimista. Kaikki nämä ovat tekemisissä ihmisten tappamisen kanssa. Ei ole tarkoitus toistaa sitä mitä aiemmassa kirjassa on kerottu; on kuitenkin paljon syvempää tietoa jota voidaan tarjota jotta ymmärtäisimme kuinka salamurha-persoonallisuudet valmennetaan jotta nämä olisivat kykeneviä tappamaan. Aivotutkijat ovat löytäneet että meidän päällimmäiset (ajatteleva osa joka tekee meistä ihmisiä) menee kiinni kun me olemme vihaisia tai peloissamme ja keskiaivot (jotka muistuttavat eläinten aivoja) ottavat vallan. Ainoa ohjelmointi joka tehoaa keskiaivoihin on samantyyppinen koulutus joka tehoaa koiriin, joka on klassinen valmentaminen. Tällainen valmentaminen on yksinkertaista reagointia ärsykkeisiin kuten JOS palohälytin soi -- SILLOIN mene hätäuloskäynnin luokse.

Kun on kysymyksessä tappaminen, päällimmäiset aivot kuuntelevat monia vihjeitä kuten poliisin tai jengijohtajan määräys, mutta keskiaivoissa on synnynnäinen vaisto joka toimii 98% ihmisistä, ja joka kieltää toisen ihmisen tappamisen. Tämä saattaa yllättää useimmat lukijat sillä Hollywoodin elokuvat saattavat johdattaa meidät ajattelemaan toisin. Tämä sisäinen inhimillinen vastus tappamiseen on paljon voimakkaampi kuin tavallisesti on ymmärretty, ja se on historiallisesti estänyt useimpia ihmisiä tappamasta. Useat huippututkijat, mukaanlukien Kersantti Dave Grossman, joka on kirjoittanut erinomaisen kirjan On Killing, on löytänyt todisteita että historiallisesti useimmat sotilaat ovat salaa kieltäytyneet tappamasta taistelussa.

Grossman oli Sotapsykologian professori West Pointissa. Hänen kirjansa antaa lukuisia todistuksia että lukuisat sotilaat tyypillisesti ainoastaan teeskentelevät yrittävänsä tappaa vihollisen. Monet ampuvat pään yli tai ainoastaan teeskentelevät ampuvansa. Toisen maailmansodan aikana, Prikaatin kenraali S.L.A. Marshall havaitsi että ainoastaan 15-20% etulinjan miehistä itse asiassa käyttivät aseitaan saksalaisia vastaan. 75% amerikkalaisista sotilaista ei ampunut edes silloin kun heidän oma henkensä oli uhattuna. Hän teki ehdotuksia kuinka parantaa tätä huonoa ampumista.

Mitä ovat nämä käyttäytymisen muokkaus-tekniikat jotka muuttavat teini-ikäiset luotettaviksi tappo-koneiksi? Nämä koulutukselliset ja psykologiset temput ovat samoja metodeja joita käytetään täydellisen mielenhallinnan uhrien Delta-sivupersoonissa ja Delta-järjestelmissä, ja näistä me keskustelemme seuraavaksi. Tekijät joilla on painoarvoa ihmismielen määritellessä että tulisiko tappaa toinen ihminen ovat seuraavanlaisia:

Auktoriteetti-tekijöiden maksimointi

Ohjelmoinnissa, ohjelmoija kykenee esittelemään itsensä Jumalana. Tämä ohjelmoija voi myös olla saatanallinen kultti-johtaja joka edelleen kasvattaa uhrin arvonantoa. Mielenhallinnan orjien ohjelmoinnilla on valtava potentiaali voittaa salamurhaaja-sivupersoonien haluttomuus tappamiseen.

Tilivelvollisuus & anonyymisyys

Delta-malliin, jossa on monia sivupersoonia on rakennettu kyky poistaa henkilökohtainen vastuu. Jos on tarvetta, tämä henkilö voi hajottaa uuden persoonallisuutensa suorittaakseen vastenmielisen työn. Nämä sivupersoonat muodostavat joukkueen joka toimii kuten sotilasyksikkö tukahduttaakseen luontaisen haluttomuuden tappaa. Kun sotilasyksikkö menettää puolet miehistään tai enemmän, nämä miehet usein menettävät halun tappaa koska ryhmä-dynamiikka heikkenee.

Nämä ohjelmoijat jotka ohjelmoivat erityisiä tappo-tehtäviä ovat tehneet paljon työtä varmistaakseen että salamurhaaja-sivupersoonat tuntevat moraalista ja sosiaalista etäisyyttä (ylemmyyttä). Uhrista tehdään alempi olento joka ansaitsee tulla rangaistuksi ja surmatuksi. Tappaja tekee suuren palveluksen tovereilleen ja maalleen surmaamalla tämän "kohteen". Sitä voidaan pitää pyhänä tehtävänä, melkeinpä ristiretkenä. Monesti tästä "kohteesta" ei edes puhuta inhimillisin termein. Kenties tämä kohde kuvataan hypnoottisesti muurahaisena, ötökkänä, tai villieläimenä, tai yksinkertaisesti "kohteena".

Hitler auttoi armeijaansa tappamaan kutsumalla ei-saksalaisia ali-ihmisiksi (Untermensch). Amerikkalaiset kutsuivat kommunistisia vietnamilaisia "keltaihoisiksi" ja nämä puolestaan kutsuivat amerikkalaisia "apinoiksi". Koska ohjelmoitu salamurhaaja ei näe uhrinsa kasvoja hypnoottisen ohjelmoinnin takia, hänellä on täten rajoitettu kyky nähdä uhrinsa inhimillisyys. Useimmat Delta-orjat eivät tunne pelkoa että he itse kuolisivat. Mutta ohjelmoija voi asentaa kuoleman palon tähän orjaan. Nämä voivat hypnoottisesti nähdä jonkin asian uhrissa uhkana. Eräs tappaja (ohjelmoinnin seurauksena) näki että miehellä jonka hän tappoi oli suuri penis joka voisi satuttaa häntä, joten hän vaistomaisesti tappoi tämän.

Tappajille annetaan myös harjoitusta joka muistuttaa oikeaa tilannetta heidän karaisemisekseen. Mielenhallinnan orjille anetaan usein eläviä uhreja surmattavaksi. Koska salamurhaaja-sivupersoonat on riisuttu tietoisesta ajattelusta ja empatiasta, nämä eivät todella kykene ajattelemaan mitä he ovat tekemässä toiselle ihmiselle kun he tappavat tämän.

Kuitenkin tiedustelupalvelut ja Illuminati tietävät että aivot kuitenkin kykenevät jollakin tavalla ymmärtämään että tämä henkilö on syyllistynyt toisen ihmisen tappamiseen, joten he peittävät tämän puhdistus-rituaaleilla. Sotilaille on perinteisesti suoritettu puhdistus-rituaaleja kun sota on ohi. Esimerkki puhdistus-rituaalista olisi paraati sodan lopussa, jossa maa kääntyy kertomaan sotilaille millaisen hyvän teon he ovat tehneet. Ohjelmoidut salamurhaajat monissa tapauksissa eivät voi vastaanottaa paraatia, mutta hänelle voidaan antaa paljon kehuja siitä millaisen suuren työn hän on tehnyt ihmiskunnalle, maalle, tai mille hyvänsä mitä ohjelmoijat haluavat käyttää perusteluna.

Presidentilliset mallit

Näitä ovat sekä lapset että aikuiset. He kuljettavat NWO-viestejä maailman johtajille. Heillä on usein passit ja matkustus-asiakirjat nidottuina koska he matkustavat niin paljon. Presidentillisiä malleja säilytetään lukuisissa paikoissa. Jos korkean tason yksilöiden täytyy livahtaa tiehensä suorittamaan rikoksia orjilla, heille värvätään kaksoisolentoja samalla kun he suorittavat rikollisia puuhiaan. Tämän vuoksi presidentit kuten Clinton ja Bush ovat päässeet kuin koira veräjästä seksuaalisesti käyttäen paljon enemmän orjia kuin mitä heidän luettelonsa/aikataulunsa näyttää osoittavan. Bush (vanhempi) oli pedofiili kun taas hänen kaksoisolentonsa (joka on hiljattain asunut Ranskassa oli womanizer (=naismainen?).

Prostituoitu-mallit

Orjien jotka on suunniteltu toimimaan prostituoituina täytyy vastaanottaa koulutusta voidakseen suojella itseään. Eräs mahdollinen ongelma saattaisi olla naispuolinen prostituoitu jota aggressiivinen mies ahdistelee kun hän ei salli tämän käyttävän itseään. Hänet koulutetaan lyömään miestä kasvoihin ja varoittamaan että seuraavalla kerralla hän potkaisee tätä kiveksiin, ja lopuksi suutelemaan tätä miestä alistuvalla eleellä siloittaakseen miehen loukattua egoa. Syvemmät prostituoitu-sivupersoonat joiden täytyy olla sängyssä pitkiä aikoja vaihtavat sivupersoonasta toiseen suurella nopeudella.

Psyykkiset mallit

On luotu sekä mies- että naisorjia suorittamaan lukuisia psyykkisiä toimintoja. Esimerkiksi, antikristuksen täytyy kyetä katsomaan ihmisiin ja ymmärtämään heitä ja heidän mielenhallinta-järjestelmiään (sivupersoonien järjestelmiä, ohjelmointia, jne.) täydellisesti. Kykyjä joita tarvitaan jotta suoriuduttaisiin täydellisesti psyykkisistä funktioista on testattu vuosia ennenkuin ne istutettuun antikristuksen sisään.

Raportoivat sivupersoonat

Raportoivien sivupersoonien rakentaminen on hyvin yksinkertainen keino muokata käyttäytymistä. Raportoivien sivupersoonien ohjelmoimiseen, he käyttävät erityistarkoituksiin varattuja (mielen) siruja. Toisin sanoen, näitä raportoivia sivupersoonia ei altisteta elämälle täysimääräisesti, vaan he kokevat elämän heidän ainoan tehtävänsä näkökulmasta. Jotkin terapeutit kertovat että he ovat käännyttäneet raportoivat sivupersoonat tarjoamalla näille jäätelöä. He ovat todennäköisesti tekemisissä vain julkisivujen kanssa. Koska useimmat terapeutit ovat tekemisissä ainoastaan julkisivu-persoonien ja julkisivu-järjestelmien kanssa, nämä raportoivat sivupersoonat saattavat ainoastaan teeskennellä että heidät on käännytetty. Totuus on että useimmat raportoivat sivupersoonat ovat siruja jotka eivät edes tiedä mitä nälkä on. Kaikki maailman jäätelö ei merkitse heille mitään. [Cisco käsittelee näitä aiheita omassa osuudessaan.] Pointti on yksinkertainen, nämä ovat erityistarkoituksiin varattuja siruja jotka näkevät elämän ainoastaan omasta pienestä maailmastaan käsin.

Nyt me selitämme mitä ensimmäisen ja toisen vaiheen raportoivat sivupersoonat ovat ja kuinka ne on luotu. Jotkin ensimmäisen tason raportoivista sivupersoonista on koulutettu reagoimaan puhelinsoittoihin, valoihin ja jotkin koodeihin. Ensimmäisen tason raportoivat sivupersoonat ovat lapsia oältään 6-10 vuotiaita. Illuminaatin järjestelmässä on raportoivien sivupersoonien perheitä. Jokaisella tasolla ("osasto") on ainakin yksi raportoivien sivupersoonien ryhmä (perhe). Myös toisen tason raportoivat sivupersoonat ovat lapsia joiden ikä on 6-10 vuotta ja heidät on koulutettu kaipaamaan isän tai äidin rakkautta. Tyttöjen järjestelmät kaipaavat "Isää" (Mestari, isäntä) ja poikien järjestelmät kaipaavat äitiä (myös Mestari, isäntä). Heidät on koulutettu puhumaan terapiaan liittyvistä asioista, ohjelmointiin liittyvistä asioista sekä järjestelmän liikkeistä. Nämä on linkitetty tietokonaisiin, sekä tietokoneen silmään. Vain "isän äänen" kuuleminen riittää heille palkinnoksi.

Toisen tason raportoiville sivupersoonille annetaan täydellisempi elämänkokemus. Nämä ovat systeemin vartijoita. Nämä luodaan sellaisen hirvittävän kidutuksen avulla että ne jättävät ruumiin ja leijuvat ruumiin yläpuolella. Nämä ovat Out-of-Body -sivupersoonia. Ne myös istutetaan sumuiseen huoneeseen jossa heidät opetetaan tulemaan yhdeksi sumun kanssa. Heille myös kerrotaan kummitustarinoita kuten Kasper-aave. Kaikkien näiden ohjelmointi-taktiikoiden ja -keinojen yhdistelmänä, nämä oppivat olemaan näkymättömiä. Ne leijuvat määrätyn paikkansa yläpuolella, näkymättöminä kaikille muille osaston sivupersoonille. Näillä sivupersoonilla on erittäin nopea muisti. Niitä ei ohjelmoida uskomaan että ne olisivat tyhmiä.

Jotta vahvistettaisiin tätä ohjelmointia, raportoivia sivupersoonia kohdellaan aina ystävällisesti kun nämä tottelevat. Sisäisille suojelija-sivupersoonille annetaan tehtäväksi varmistaa että raportoivat sivupersoonat eivät koskaan unohda kutsua, tai eivät koskaan unohda reagoida vihjeeseen. Nämä menevät töihin ja rankaisevat velttoja ensimmäisen asteen sivupersoonia. Taas kerran, useat terapeutit väittävät että he ovat saaneet raportoivat sivupersoonat "loikkaamaan" ja jättämään työnsä, mutta he eivät ole olleet tekemisissä suojelija-sivupersoonien kanssa jotka ovat työnjohtajia. Jos näiden työnjohtajien kanssa ei ole oltu tekemisissä, siloin on aihetta epäillä näiden terapeuttien vakuutteluja. Syy miksi tätä aihetta käsitellään tässä on se, että jotkut hyvin tunnetut huippu-terapeutit ovat levittäneet informaatiota joka ei ole totta. Tämä ei tarkoita etteikö voisi olla poikkeuksia säännöstä, mutta Illuminati ei ole niin tyhmä että sallisi raportoivien sivupersoonien loikkaavan koska joku tarjoaa niille jäätelön.

raportoivia sivupersoonia on hyvin vaikea käännyttää koska niitä kohdellaan hyvin koko elämän ajan. Nämä kokevat hyvän elämän jos ne käyttäytyvät hyvin; toiset sivupersoonat ovat niitä jotka joutuvat kärsimään. Ensimmäisen tason raportoiva sivupersoona sanoo pelkästään HELLO ja odottaa vastausta HELLO PRINCESS. Tämä on standardi-formaatti. Jos tämä HELLO PRINCESS tapahtuu, mieli automaattisesti välähdyksessä vaihtaa tason 2 raportoivalle sivupersoonalle.

Vahvistaakseen alkuperäistä ohjelmointia, joka ajan myötä menettää tehoaan, tämä ohjelmoija hypnoottisesti käskee raportoivaa sivupersoonaa ajattelemaan ohjelmointiaan kun hän näkee tietynlaisia objekteja, esimerkiksi tietynlaisia miesten vaatteita, eläimiä, tiettyjä sikareja tai sytyttimiä, tietynlaisia puita, jne. Jokapäiväistä elämää käytetään siten vahvistamaan heidän ohjelmointiaan. Tason 1 sivupersoonat opetetaan myös saamaan muistinmenetys jossa he unohtaa sen mitä he ovat tehneet sen jälkeen kun he ovat reagoineet vihjeeseen. Sitten kun työ on tehty tämä työ unohdetaan. Kuten aiemmassa kirjassa kerrottiin, raportoivat sivupersoonat voivat nähdä itsensä useissa muodoissa ja hahmoissa. Tason 2 raportoivat sivupersoonat myös odottavat isän tai äidin saapumista.

Ciscoon ohjelmoitu järjestelmä vahvistaa että 1950-, 1960-, 1970-, ja 1980-luvuilla yksikään orja ei päässyt vapaaksi. Illuminatia ei huolettanut vähääkään orjan menettämisen uhka. He eivät olleet menettäneet yhtäkään mielenhallinnan uhria satoihin vuosiin, joten äskettäin saavutetut voitot jossa muutama orja oli saavuttanut vapauden olivat ensimmäisiä historiassa. Monet terapeutit jotka puhuvat suuria sanoja eivät kykene vapauttamaan orjia, vaan nämä orjat jatkavat isäntänsä palveluksessa. Nämä isännät vain nauravat laillisten/aitojen mutta naivien terapeuttien petoksille. Heidän raportoivat sivupersoonansa ovat avain heidän kontrolliinsa, ja heillä on lukuisia raportoivia sivupersoonia perheissä jotka on levitetty ympäri raportointi-järjestelmää. Jos ymmärretään että sama mentaliteetti joka luotiin Stalinin Neuvostoliitossa, tai joka loi Ison Veljen on toiminnassa täällä, sinä ymmärrät että he tarvitsevat vakoilijan joka kortteliin. Jokainen vakoilee jokaista. He luovat monta vakoilijaa sivupersoonien järjestelmän sisälle. Näille raportoiville sivupersoonille annetaan jonkinlainen käsikirjoitus kuten "Sinä voit muuttua aineellisesta aineettomaan, sinä voit kasvaa suureksi tai pieneksi, sekä muuttaa muotoasi milloin vain haluat". Tämä tekee heille helpommaksi kulkea sisäisen järjestelmän läpi.

Muodonmuuttaja-sivupersoonat

Osassa 3 keskustellaan siitä kuinka elokuvaa Fantasia käytettiin keijukais-sivupersoonien (lapsen mielen luomiskykyiset osat) ohjelmoimisessa. Illuminati luo myös maagisia sivupersoonia jotka voivat muuttaa muut sivupersoonat esineiksi. Käsikirjoitus tälle on sadussa Liisa ihmemaassa vaikka nykyään käytetään myös Xanth-tarinoita. Kun sivupersoona muutetaan esineeksi, se tehdään ilman että tämän hahmo/luonne häviäisi. Tässä sarjakuvat ovat olleet avuksi luomaan pohja tämän visualisoinnille. Kun astutaan sisään tiettyyn sisäiseen huoneeseen täytyy poimia tiettyjä esineitä tässä huoneessa jotta päästäisiin porttien läpi seuraavaan maailmaan. Se mikä tekee sisäisen maailman vaikeaksi on että se on rakennettu muuttamaan ulkonäköään. Sivupersoona saattaa ajatella että hän näkee yhden asian sisäisesti ja sitten näyttämö vaihtuu täysin. Sivupersoona saattaa katsoa peiliin ja muuttua lehdeksi.

Sisäisten muurien sivupersoonat

Jotkin sivupersoonat tehdään muureiksi. Tämän vuoksi voi olla vaikeaa kiertää sisäisiä muureja. Nämä sivupersoonat muuttuvat niin että kukaan ei pääse kiertämään heitä.

Sisäistä ohjelmointia suorittavien sivupersoonien rakentaminen

Menettelytapa jolla luodaan sisäistä ohjelmointia suorittava sivupersoona on monivaiheinen. Sen jälkeen kun lapsi-uhri on traumatisoitu hän kaipaa kovasti rakkautta. Käyttäen huumetta joka antaa rauhan ja hurmioituneen olotilan, yhdessä hypnoosin kanssa, tietyt järjestelmän osat sidotaan ohjelmoijaan. Lapsi-sivupersoonaa käsketään unohtamaan tämä trauma ja sulautumaan ohjelmoijan kanssa. On vaistonvaraista haluta olla rakastettu. Tämä toistetaan niin että hän tuntee "Jumalan rauhan" kolmen pahimman hyväksikäyttäjänsä kanssa. Raamatun jakeita Jumalan rauhasta käytetään vahvistamaan tätä ohjelmointia. Nämä sivupersoonat jotka tuntevat olevansa yhtä isäntä-ohjelmoijansa kanssa muodostavat peiteryhmän joka rauhoittaa jokaista julkisivu-persoonaa joka ajattelee negatiivisesti ulkoisesta ohjelmoijastaan. Näitä sivupersoonia vuorollaan käytetään rakentamaan rakentamaan varsinaisia ohjelmoijia. Nämä varsinaiset ohjelmoijat ohjelmoidaan ottamaan isäntä-ohjelmoijan hahmo ja tämä Grand Dame tekee työtä heidän kanssaan. Nämä sivupersoonat luodaan aivojen jakamis-ohjelmoinnilla joten näillä on ainoastaan logiikka, ei tunteita. Nämä voivat suorittaa kanssakäymistä systeemin muiden osien kanssa vuosien ajan ilman tunteita joita istutetaan satoihin muihin sivupersooniin. Nämä kontrolloijat seisovat Suuren Druidi-konsiilin takana varmistamassa että nämä suorittavat tehtävänsä oikein.

Suuren Druidi-konsiilin rakentaminen

Illuminaatin mielenhallinnan orjaan on tyypillistä asentaa systeemin pohjalle pyramidin muotoinen pöytä elämänvoiman kristalli-prisman kera pyramidin keskelle. Tämän pyramidi-pöydän ympärillä on Suuri Druidi-konsiili ja Saatana leijuu koko komeuden yllä. Peilit molemmin puolin ympäröivät tätä pyramidia. Tämä Druidi-konsiili voi astraalisesti heijastaa ja osallistua rituaaleihin. Nämä ovat peite-konsiileja jotka heittävät ei-hyväksytyn pyrkijän ulos. Itse asiassa, jokaisessa orjan osastossa voi olla Suuri Druidi-konsiili. Nämä eivät ole tietokoneita, mutta toimivat läheisesti tietokoneiden kanssa. Kun elämänvoima kuolee se muuttuu mustaksi. Orjalle kerrotaan että tämän systeemin elämänvoima on tämän pyramidin sisällä joka on SUuren Druidi-konsiilin pöydän sisällä. Tämä pyramidi saa jatkuvasti energiaa Luciferilta, ja tämä Suuri Druidi-konsiili saattaa hyvinkin kääntää pöytänsä vastakkaiseen suuntaan. Jokainen Druidi-konsiilin (GDC) asema on merkittävä, sillä se määrää mitä tämän KOnsiilin persoonan sallitaan tehdä. [Tämä on peilikuva todellisesta elämästä.]

Ohjelmoinnin laji ja käskyt, jotka tietty Konsiilin persoona suorittaa määritellään sen mukaan mikä on näiden asema pöydän ympärillä. Asemalla numero 3 on pääsy pyramidin keskukseen. Pyörivän pyramidin sisällä on kolme ohjelmoijan asemaa/paikkaa, yksi pyramidin jokaisessa kulmassa. Jos ainoastaan yksi ohjelmoija miehittää kaikki nämä kolme paikkaa, sinä olet tekemisissä isäntä-ohjelmoijan kanssa. Hyvin usein alemmat ohjelmoijat ohjelmoivat tätä järjestelmää ja tässä sisäisessä pyramidissa on enemmän kuin vain yksi ohjelmoija pyramidin sisällä. Jos käytetään kultti-ohjelmoijien ryhmää, heidät voidaan nähdä edustettuina jossakin järjestelmän sisällä heidän kultti-nimensä perusteella.

Kasvamassa tämän Suuren Druidi-konsiilin pöydän läpi on sukupolvellisen demonisen puun juuret. Puun juuriin kietoutuneena on sikiön elämänvoima joka on uhrattu jotta annettaisiin voimaa orjan mielenhallinta-järjestelmälle kuten myös jotta yhdistettäisiin tämä orja ihmisiin joiden kanssa hän on samassa joukkueessa. Okkultistisen rituaalin aikana tämä sikiö syödään kuten siemen. Tämä kuollut lapsi on yhdistettynä juuriin. Toinen lapsi, lapsi joka on yhdistettynä näiden rituaalien muistikuviin on myös yhdistettynä puun juuriin. Tämä lapsi-sivupersoona ei kykene puhumaan tai huutamaan koska hän on lukittuna jonkinlaisen nöyryyttävän rituaalin hirvittäviin muistikuviin. Lapsella saattaa olla joitakin esineitä peniksessään, hän saattaa olla saastalla peitetty, iho mustelmilla ja/tai ruhjeilla. Tämä saattaa olla "ydin" -- syntymä-lapsi.

Miespuolisilla orjilla, joskus tämä syntymä-lapsi tai ensimmäinen ydinsiru nimeltään "ydin" asetetaan puun juureen. Munanmuotoiset demoniset voimanlähteet asetetaan myös puun juuristoon. Joidenkin orjien ydin poistetaan astraali-tasolle. Tämä menee sisälle mustaan magiaan kuten mistä Aleister Crowleyn kirja 777 kertoo, jossa siellä jokaiselle planeetalle oma värinsä astraali-heijastumana.

Kun me nyt keskustelemme järjestelmän syvimmistä osista, keskustellaanpa nyt kompassista. Jokaisen järjestelmän sisälle on rakennettu kompassi, joka on äärimmäisen tärkeä. Demoneita jotka hallitsevat neljää ilmansuuntaa kutsutaan nimellä Quarter-Regents. Itäiset hallitsevat tuulta & ilmaa. Pohjoiset hallitsevat Maan elementtejä. Läntiset hallitsevat veden valtakuntia. Ja eteläiset hallitsevat tulta.

Varjo-sivupersoonien rakentaminen

Sivupersoonat jotka luodaan aistien tukahduttamis-tankeissa, joilla ei ole tunnetta että ne olisivat yhteydessä ruumiiseen, käytetään rykelminä jokaisella Illuminaatin sivupersoonien järjestelmän tasolla (maailmaan kuuluvalla osastolla). Nämä sivupersoonat ovat sellaisia joita kukaan muu ei näe koska niillä ei ole ruumista, ja kuitenkin ne ovat varjoja jotka tietävät mitä ulkopuolisessa maailmassa tapahtuu. Jokaisella tasolla on sisäänpääsy siihen mitä ulkopuolisessa maailmassa tapahtuu näiden varjo-sivupersoonien silmien kautta, mutta monet sivupersoonat eivät välitä. Myöskään nämä varjo-sivupersoonat eivät kerro kenellekään tällä tasolla. Nämä varjojen rykelmät on myös liitetty toisiinsa, joten niiden välillä on linkki. Näillä ei ole tunnetta itsestään. Ne joskus palvelevat ohjaajina jotka opastavat tätä lapsiorjaa. Nämä saattavat suojella tätä lasta kehoittamalla häntä menemään kotiinsa, tai soittamaan kotiinsa tai olemaan pelkäämättä. Nämä ovat myös halukkaita johtamaan terapeutteja herhaan.

Jälleenrakentaminen peileissä

Eräs elokuvista joka kehitettiin auttamaan sisäisten peilien ohjelmoinnissa oli elokuva The Hungry Glass joka tehtiin 1950-luvun alussa. Salli meidän katsastaa tämä elokuva niin että ne joille se ei ole tuttu voisivat nähdä elokuvan ohjelmoinnilliset elementit. Elokuva kertoo kummitustalosta jonka rikas mies nimeltään Bellman rakensi meren rannalle. Tämä talo on unessa vuosikymmenet kunnes aviopari ostaa tämän talon. Tätä taloa ja sen ikkunoita kuvaillaan sanoilla "jalokivi-laatikko joka kiskoo hopean ylös merestä".

Kun he muuttavat sisään he kokevat monia outoja asioita jotka liittyvät peileihin ja lasiin. Monarch-ohjelmoinnissa, lasit ja peilit ovat samanlaisia. Monet järjestelmän peilit ovat todellisuudessa yhdensuuntaisia ikkunoita. Seuraavassa on lainauksia tästä elokuvasta:

Se mitä elokuvassa kerrotaan on, että on tappavan vaarallista rikkoa peilejä. ja jos sinä menet peilin läpi sinä kuolet. Eräs nainen samoin kuin pieni tyttö ovat uteliaita peilien suhteen ja heidät vedetään peilien sisään ja he kuolevat. Toisin sanoen, ohjelmointi-viesti on että älä ole utelias peilien suhteen äläkä mene peilien sisään. Peileissä on demoneja.

Tässä elokuvassa he käyttävät sanaa "bogeyman". Peilihuone on lukittu, ja elokuvan viesti on: älä avaa lukittuja ovia sinun sisäisessä järjestelmässäsi. Tässä elokuvassa, kun Gil katsoo peiliin, hän näkee peilien suojelijan. Tätä ohjelmointia kutsutaan nimellä KEEPER OF THE MIRROR, ja se on demoninen entiteetti tai ryhmä demoneja jotka on istutettu suojelemaan näitä peilejä. Asioita on piilossa järjestelmässä peilien takana. Se myös antaa ajatuksen että jos sinä katsot sisään peiliin, vaikka fyysisesti vanhana, peili voi valehdella ja antaa sinulle nuorekkaan ulkonäön.

Nuori näyttelijä William Shatner esittää johtavaa roolia tässä elokuvassa. Hän yrittää selittää asioita rationaalisesti mutta luovuttaa, kun selitykset ontuvat. Tämä rohkaisee pientä orjaa joka näkee tämän elokuvan ajattelemaan, että jos aikuinen ei osaa hahmottaa näitä asioita rationaalisesti, silloin selitykset sille mitä minä näen ohjelmoinnin aikana ovat yliluonnollisia. William Shatner kasvoi roomalaiskatolisessa Montrealissa, ja hän meni McGillin yliopistoon kun Tri. White (Ewen Cameroon) suoritti siellä ohjelmointia. Hän valmistui vuonna 1952, ja meni naimisiin Gloria Randin kanssa. Hän näytteli lukuisissa oudoissa elokuvissa jotka oli tarkoitettu ohjelmointiin. Hän näytteli elokuvassa The World of Suzie Wong (1958), The Brothers of Karamazov (1958), The Devil's Rain (1978), Teklords (1991). Elokuvan The Hungry Glass tuottaja oli William Freye, joka teki muitakin elokuvia Verkostolle. Joillakin systeemin alueilla, käsikirjoitus on sellainen että ainoastaan "kuolleiden" -- sivupersoonien jotka on erotettu ruumiistaan niin että nämä ne näkevät itsensä henkinä sallitaan ylittää erilaisten sisäisten maailmojen rajat käyttäen salasanaa kuten "ELIADE". Muina aikoina, sivupersoonille annetaan sanat palata heidän omaan "aikaperiodiinsa" kuten "NICRO NECTRUM NECTO".

Verhoilun rakentaminen

Kaikille Illuminaatin standardi-järjestelmille annetaan käsikirjoitus sisäisille velhoille joka sallii näiden tehdä verhoiluja. Nämä verhoilut sallivat sivupersoonan kulkevan muihin maailmoihin, toisin sanoen nämä ovat peili-portteja. Esimerkiksi tämä velho saattaa kutoa oven tähän verhoiluun. Menemällä sisään peiliin, menemällä sateenkaaren yli, kulkemalla seinien läpi tai kuvittelemalla verhoiluja -- nämä ovat keinoja joilla sivupersoonat menevät yhdestä maailmasta toiseen tilaan.

Sivupersoona-perheiden rakentaminen pyörittämällä

Pyörittämistä käytetään moniin ohjelmointi-tarkoituksiin. Me tarkastelemme näitä yhdessä niin että voidaan tehdä vertailuja eri tarkoitusten välillä. Pyörittämis-kidutusta (jolle uhri alistetaan hänen ollessaan hypnoottisessa tilassa huumeiden vaikutuksen alaisena) ohjelmoijat käyttävät laajasti kun he jälleenrakentavat sivupersoonien järjestelmiä. Ohjelmoidut monipersoonat valittavat usein tunteesta että "päässä pyörii". Kaikki kerralla, kokonaiset sivupersoonien osastot alkavat pyöriä ja heitä huimaa. Tällaisen purkautumisen aikana, sinä huomaat että silmät muuttuvat, uhri vaikuttaa sekavalta ja jopa virnistelee/irvistelee ikäänkuin häntä pyöritettäisiin suurella nopeudella. Pää tai ruumis pyörii hiukan tämän purkautumisen aikana.

Tällaisen pyöritys-ohjelman ohjelmoinnin aikana, ohjelmoija istuttaa tämän kokemuksen kokonaiseen sivupersoonien osastoon, ja liittää mukaan visuaalisen kuvan putoamisesta kuiluun tai sykloniin. Tietyt sivupersoonat laukaisevat tämän pyörimisen ja tietyt sivupersoonat pitävät sitä yllä. Itse asiassa jotkin pyörittämistä hoitavat sivupersoonat ovat ylpeitä tästä kyvystään. Ilmeisesti, ohjelmoijat kehuvat heitä kun nämä tekevät työnsä oikein.

Toinen pyöritys-kidutuksen tarkoitus on luoda pyöritys-perheitä. Tämä pyöritys-kidutus luo pyöritys-sivupersoonia jotka on irroitettu "isäntä" -sivupersoonasta. Tätä isäntä-sivupersoonaa saatetaan kehittää (vanhentaa) edelleen hypnoottisesti ja sille saatetaan antaa hoidettavaksi lapsi-sivupersoonat jotka on irrotettu tästä kidutuksen aikana. Pyörittäminen on keino luoda hajotusta, ja tämä pyörimis-muisti erottaa pyörittämällä aikaansaadut lapsi-sivupersoonat heidän alkuperäisestä isäntä-sivupersoonastaan. Tämä luo sivupersoonia jotka ovat sisäisesti lähellä toisiaan mutta erillisiä. Tätä kieputus-harjoitusta ja -muistikuvia käytetään sitten opettamaan näille sivupersoonille että kuinka kieppua pois kivusta. Pyöritys-sivupersoonia käytetään kaikkein pahimmanlaatuisessa hyväksikäytössä/pahoinpitelyssä ja nämä sivupersoonat käyttävät pyörimisen tunnetta sisäisesti hajottamaan tätä vakavaa pahoinpitelyä/hyväksikäyttöä jota nämä vastaanottavat.

Itse mekanismi jolla pyörimis-kidutusta suoritetaan vaihtelee. Jotkut ovat pyöriviä pöytiä, jotkut "avaruuskoulutus" -tyyppisiä laitteita joissa uhri on pyörivän mekanismin sisällä. Välkkyviä valoja käytetään pyörimisen yhteydessä, niin että vilkkuvia valoja voidaan käyttää tulevaisuudessa aiheuttamaan sivupersoonille pyörimisen tunne. Verbaalisia laukaisimia istutetaan myös. Nämä uhrit itse asiassa pyörivät fyysisesti kun heitä käsketään. Jotkut sivupersoonat opetetaan luomaan uudelleen henkisesti pyörimisen tunne mielikuvituksen ja muistin harjoituksella. Tämä on niin että järjestelmä hallitsee itse itseään. Tätä pyörimis-traumaa saatetaan käyttää auttamaan luomaan sormus sormuksen sisälle, rengas renkaan sisälle, joka on rakennettu niin moniin järjestelmiin.

Ohjelmat jotka istutetaan pyörimiseen perustuvan trauman kautta vaikuttavat usein laajoihin alueisiin järjestelmän sisällä, mieluummin kuin yksittäisiin sivupersooniin. Esimerkiksi, jos jokin alue järjestelmässä käyttäytyy huonosti, sisäiset hallinta-mekanismit voivat käynnistää tornado-ohjelman ja koko sivupersoonien maailma tuntee tämän ohjelman. Mielenhallinnan uhrit puhuvat usein seinistä jotka ovat täynnä erilaisia kasvoja. Nämä kasvot seinissä ovat ihmisiä jotka tarvitsevat apua. Näitä käytetään toistuvasti jotta uhrille tulisi tunne pelastaa nämä ihmiset. Tätä käytetään sitten peite-ohjelmana sivupersoonille jotta nämä haluaisivat juosta takaisin kulttiin "pelastamaan" heidän "ystävänsä". Yleisesti, kaikki mitä koetaan on muistikuva seinässä olevista kasvoista sekä kehoitus juosta. Toinen ohjelmointi-elementti, joka usein nähdään/koetaan sotilaallisessa ohjelmoinnissa, on sellainen jossa uhri jätetään täysin pimeään huoneeseen, ja sitten, miehillä, hypnoottista äidillistä ääntä toistetaan heille pimeässä. Naisille soitetaan ensisijaisesti hypnotisoijan ääntä.


Takaisin