Syvempää tietoa illuminaateista

(Deeper Insights into the Illuminati Formula)

Fritz Springmeyer & Cisco Wheeler

LUKU 7 -- MIELENHALLINNAN JÄLJITTÄMINEN (osa 2)

Terapeutilla, uhrilla ja muilla on useita reittejä joita he voivat käyttää jäljittäessään mielenhallintaa. Eräs reitti mielenhallinnan diagnosoimisessa, jota ei ole käsitelty ammattimaisessa psykiatrisessa kirjallisuudessa, on tarkastella uhrin roolia elämässä. Syy miksi ammatti-kirjallisuus ei kykene keskustelemaan tästä reitistä on se, että ammattilaisilla on hyvin vähän ymmärtämystä siitä kuinka Maailmanjärjestys on rakennettu ja kuinka se toimii.

Sen ymmärtäminen kuinka Illuminati käyttää julkisivu-organisaatioita, mitä nämä organisaatiot ovat, kuinka ne ovat lukittuneet toisiinsa ja kuinka Illuminaatin ylläpitämä kontrolli elämän lukuisten sektoreiden yli toimii, auttaisi suuresti terapeutteja tunnistamaan ihmiset jotka ovat Illuminaatin jäseniä. On hyvin suuri todennäköisyys että he ovat itse jonkinlaisen mielenhallinnan alla. Jopa John DuPont, joka oli hiljattain DuPontin perheen pää, oli täynnä implantteja.

Tyypillinen kysymys joka auttaa terapeuttia paljastamaan ohjelmoidun monipersoonan on, että onko hänellä aukkoja muistissaan kouluajoilta, muistaako hän saaneensa tuloksia kokeista joihin hän ei muista osallistuneensa. Pidä mielessäsi, ohjelmoijat yrittävät hienosäätää ohjelmansa istuttamalla peite-muistikuvia. Kuitenkin, kokeneen terapeutin pitäisi kyetä näkemään peite-muistikuvien aukkojen läpi.

Mielenhallintaa on monenlaista. Uusissa tapauksissa, käytetään implantteja jotta estettäisiin uhria ymmärtämästä monipersoonallisuuttaan. MPD:n jäljitys, joka on piilossa lakkaamattoman manipulaation ja implanttien aikaansaamien äänten takana, on haaste. Tämä implanttien "ääni" on harhaanjohtava mekanismi.

On olemassa voimakkaita luonnollisia mielen defenssejä joiden varaan ohjelmoijat laskevat pitääkseen mielenhallinnan piilossa. Esimerkiksi, uhri on sidottu ohjelmoijaan/isäntään. Mielenhallinnan myöntäminen on hylkäämiskokemus, ja jopa kuolema (koska monien sivupersoonien identiteetti on sidottu yhteen ohjelmoijan kanssa). Ei ole helppoa surmata itseään, mikä on usein mielen näkemys siitä mitä mielenhallinnan myöntäminen tarkoittaa.

Traumaan perustuvan mielenhallinnan jäljittäminen kohtaa usein voimakasta vastustusta uhrin taholta. Terapeutin pitäisi kysellä takaumista. Jos asiakas kertoo takaumista jotka ovat huumeisiin liittyviä takaumia, se on hyvä merkki siitä että MPD saattaa olla läsnä. Kuitenkaan, useimmat takaumat eivät nouse pintaan ennenkuin ohjelmointi alkaa rakoilla. Jotkin mielenhallinnan aikuisuhrit, kun he ovat sängyssä partnerinsa kanssa saavat voimakkaita takaumia ja mielikuvia jotka pelottavat heitä. Tämä on toinen merkki siitä että henkilö saattaa olla mielenhallinnan uhri.

Mielenhallinnan uhreilla on usein kaikenlaisia ihmissuhteisiin ja seksiin liittyviä ongelmia. Eräs merkki on se, kun henkilö kertoo Oudosista kyvyistä tai informaatiosta mutta hänellä ei ole tietoa mistä se on peräisin. Esimerkiksi, eräänä kauniina päivänä uhri saattaa äkkiä ymmärtää kun joku puhuu saksaa, tai hän muistaa laulun sanat, tai intuitiivisesti tietää kuinka soittaa pianoa.

Vastakkaisuus tälle viittaa myös mielenhallintaan. Uhrilla on saattanut olla kyky joka äkkiä katoaa. Kestää aikaa ymmärtää että nämä ovat sivupersoonia. Mielenhallinnan uhreilla on hyvät eloonjäämis-mekanismit. Nämä ovat asiantuntijoita vaihtaessaan keskustelunaihetta piilottaakseen sen mistä he eivät halua jutella. Jos tällä terapeutilla on taito saada haluamansa lempeästi mutta peruuttamattomasti, uhrin kyky olla vastahakoinen murtuu.

Terapeutin täytyy olla perehtynyt sivupersoonien vaihtumisen jäljittämiseen. Tähän liittyy muutokset silmän muodossa, silmän värissä, ruumiinkielessä, äänen voimakkuudesa, äänensävyssä, sanojen käytössä, jne. Jäljittäessään näitä muutoksia, terapeutti saattaa lempeästi kysyä: "Tunnetko sinä koskaan että on olemassa toinen osa sinua joka tulee esiin ja tekee asioita joita sinä et tekisi?" Tai: "Tunnetkos inä koskaan että kun sinä olet yksin, joku toinen tai jokin osa sinua tarkkailee sinua?" Kaikki muut vastaukset paitsi ehdoton "ei" on punainen lippu. Kaikilla mielenhallinnan uhreilla ei ole laajoja sivupersoonien järjestelmiä. Aiemmissa kirjoissa me kerroimme tilanteista jolloin tämä on mahdollista.

Toinen tapa jolla terapeutti voi määritellä mielenhallintaa on haastatella uhrin läheisiä sekä vierailla uhrin työpaikalla ja kotona. Jotkin mielenhallinnan uhrit ympäröivät itsensä esineillä jotka liittyvät heidän ohjelmointiinsa. Esimerkiksi, terapeutti saattaa löytää miehen jolla on intohimo Mikkihiiri-esineisiin tai naisen joka rakastaa White Rabbit -figuureja tai Star Trek -esineitä.


Takaisin