Syvempää tietoa illuminaateista

(Deeper Insights into the Illuminati Formula)

Fritz Springmeyer & Cisco Wheeler

LUKU 8 -- RUUMIIN MANIPULOINTI & OHJELMOIMINEN

Suuri määrä salaisia kokeita genetiikan parissa on suoritettu maanalaisissa laitoksissa. Tällä kirjailijalla on ollut etuoikeus saada selitys henkilöltä joka on tehnyt töitä Area 51:llä maanalaisessa laitoksessa. Hänet murhattiin sen jälkeen kun tämä kirjailija oli haastatellut häntä. Totuus on tarua ihmeellisempää. Tietää sanomattakin että Illuminati on tutkinut jokaista hiuksia nostattavaa ideaa kontrolloida ja manipuloida ihmisrotua. Tämä tarkoittaa että heillä on keinot suorittaa hyvin outoja kokeita maanalaisissa laitoksissaan kuten Area 51:llä.

Ei ole epäilystäkään etteivätkö he olisi yrittäneet augmentoida (=laajentaa, jäljitellä) ihmisen luonnollisia ominaisuuksia ja korvata ihmisen kehon osia. Kuka tietää millaisia outoja siirtogeenisiä tai kyberneettisiä olentoja on luotu? Tämä kirjailija tietää että he ovat olleet menestyksekkäitä joissakin projekteissaan uudelleenmuovata ihmisiä. Tämä kirjailija on kerännyt suuren määrän informaatiota maanalaisista laitoksista silminnäkijöiltä, mutta ei voida mitenkään tietää että mikä on totta ja mikä valhetta. Kuitenkin, muutamat yksityiskohdat ovat varmoja. Nämä maanalaiset tukikohdat ovat massiivisia ja niihin liittyy geneettistä manipulaatiota tavoitteena luoda uusia lajeja ja jalostaa tietynlaisia ihmisiä. Aiemmassa kirjassa me keskustelimme Aquaman -alalajeista jotka NWO on luonut, ihmisistä joilla on kidukset ja erityinen iho. Nämä ihmiset näyttävät normaaleilta kunnes niitä tarkkaillaan lähemmin. Heillä on ylimääräistä geneettistä materiaalia lisättynä geneettiseen materiaaliin joka on luonut heidät. Heitä kutsutaan siirtogeenisiksi ihmisiksi koska he edelleen muistuttavat muita ihmisiä.

Jotta siirtogeeniset ihmiset siirtäisivät heidän uudet, lisätyt ominaisuutensa seuraavalle sukupolvelle heidän täytyy paritella muiden samanlaisten siirtogeenisten ihmisten kanssa. Kuitenkin, NWO on ollut salaa luomassa chimeroita. Sanaa "chimera" on laajasti käytetty kuvaamaan peto-ihmisiä. Tämä tutkimus ei ole yleisöä varten, mutta sitä suoritetaan joissakin maanalaisissa laitoksissa jotka on lueteltu liitteessä 2. Esimerkki olisi olento joka on puoliksi ihminen ja puoliksi jokin muu peto.

BBC näytti lokakuussa ja marraskuussa 1998 mikä on tulos kun gorilla hedelmöitetään ihmis-spermalla. Brittiläiset tutkijat jotka tekivät töitä hallitukselle suorittivat tämän kokeen, ja tuloksena syntynyt lapsi näytti hämmästyttävästi normaalilta ihmiseltä. Kuitenkin, tavalliset ihmiset jotka näkivät tämän raivostuivat. Useimmat ihmiset eivät ole innostuneita siitä että tiedemiehet leikkivät Jumalaa ja tuhoavat ihmisrotua geneettisellä sormeilulla. Tietenkin, tiedemiehillä jotka pelaavat tätä geneettistä rulettia on paljon tekosyitä jotka heidän mielestään oikeuttavat tämän tutkimuksen.

Illuminati jalostaa ihmisiä erityistarkoituksiin aivan kuten tämä kirjailija on jalostanut lehmiä. Vanhempia joilla on tiettyjä haluttuja ominaisuuksia hankitaan. [Esimerkiksi, natsien jalostama salainen superkoira-rotu Lowenhertz Dogo Argentino) on edelleen olemassa kuten myös salainen, sata vuotta vanha Nueva Germany -siirtokunta Paraguayssa jossa asuu erityistarkoituksia varten jalostettuja arjalaisia.]

New York Times -lehdessä oli artikkeli 17.9.1992, jossa washingtonilainen psykiatri, Tri. Peter Breggin syytti Liittovaltiota "rodunjalostuksesta" johon hallitus oli sotkeutunut kun se tutki geenien suhdetta rikollisuuteen ja väkivaltaan. Tri. Susan Solomon on eräs hallituksen johtavia väkivallan tutkijoita. Kuitenkin, sen tiedon perusteella mitä tämä kirjailija on koonnut, hallituksen tutkimukset menevät paljon pidemmälle. Geneettisellä jalostuksella ja manipuloinnilla, Illuminati yrittää vahvistaa tiettyjä henkisiä ominaisuuksia. Ottaen huomioon että ihmiskunta on jalostanut eläimiä satojen vuosien ajan, ei ole salaisuus että kyetään luomaan sävyisä, palveleva orjaluokka. Illuminaatin lopullinen tavoite on luoda ihminen joka kykenee tekemään töitä toisten ihmisten kanssa (parveilu-vaisto), ja joka ottaa vastaan käskyjä vapaaehtoisesti. Itsenäinen ajattelu ja älykkyys ovat ei-toivottuja ominaisuuksia. Opetuksellisia päämääriä ja maailmanlaajuista koulujärjestelmää joka voi valmistaa tämän tyyppisiä työläisiä ollaan luomassa maailmanlaajuisesti. Tämän koulutusjärjestelmän luomisella on tällä hetkellä neljä päämäärää: 1) kehittää ryhmä-mieltä; 2) omistaa monikansallisten suuryritysten suorittama koulutus; 3) valmentaa oppilaita ajattelemaan että totuus on suhteellista; 4) opettaa kuuliaisuutta.

Jo nyt julkiset koulut Amerikassa ovat menossa siihen suuntaan että ne ottavat hallitukselta vastaan käskyjä mitä ammatteja varten nuoret oppilaat voivat opiskella. Toisin sanoen, meidän koulutusjärjestelmämme on rakennettu mielenhallintaa varten, ja sen on lopulta tarkoitus tehdä töitä käsi kädessä työläis-orjien kanssa joilla on tarvittavat geenit olla hyviä, tottelavaisia ja typeriä orjia.

Maailmanjärjestyksellä on erityisiä ja onnistuneita menetelmiä luoda teknisten ihmisten luokka. Tässä vaiheessa ihmisten määrä joiden ajattelukyky on luotu tarkkailemalla/manipuloimalla heidän geenejään on vähäinen mutta se on kasvussa. Jalostuksen geneettinen hallinta on ohjelmoijien päämäärä. Tarkoituksena ei ole ihmislajin geneettinen parantaminen. Eteenpäin vievänä voimana on näiden demonien riivaamien suuruudenhullujen ihmisten kieroutuneet himot -- he ajattelevat että heillä on oikeus hallita sadistisen rautanyrkkinsä kera. Niiden jotka virheellisesti ajattelevat että mielenhallinnan ohjelmoijat pyrkivät parantamaan ihmisrotua, täytyisi tuntea nämä ohjelmoijat paremmin (eräiden ohjelmoijien elämäkerta liitteessä 1). Nämä onnetomat naivit ihmiset jotka ajattelevat että kun globaalit mestarit vihdoin käynnistävät Uuden maailmanjärjestyksen, tämä NWO on siedettävä jos he yksinkertaisesti ovat hiljaa, eivätkä tappele vastaan, ja tekevät työnsä. He ovat pahasti väärässä. He eivät tunne näiden globaalien isäntien synkkää puolta. Kuten eräs mies joka oli hyvin lähellä vallan keskipistettä sanoi miehistä jotka hallitsevat maailmaa: "Jos sinä astut muurahaisen päälle sinä tuntisit enemmän huonoa omaatuntoa kuin mitä globaali eliitti tuntee luodessaan sotia ja tappaessaan miljoonia ihmisiä. He haluavat valtaa ja heillä on tarkoitus saada täydellinen valta huolimatta siitä mitä se maksaa."

Säteilyn & kemikaalien käyttö geenien muuttamiseen

Kun eläkkeellä oleva korkea-arvoinen sotilasviranomainen ensimäistä kertaa kertoi tälle kirjailijalle että säteilytutkimuksella on yhteys mielenhallintaan, olin hämmästynyt. Minä ajattelin että säteily on erittäin vaarallista ja että geneettisen tutkimuksen tarkoituksena on suojella meitä jonkinlaiselta ydiniskulta. Väärin. Tämä on hieno peitetarina.

Sen jälkeen kun tämä eläkkeellä oleva luutnantti (joka ei luultavasti elä enää kauan) puhui minulle, muut ovat kertoneet samaa. Kuten monet asiat joita Maailmanjärjestys tekee jos meillä ei ole viitekehystä sen suhteen mitä on tekeillä, me voimme elää sen ympärillä mitä he tekevät päivästä toiseen, emmekä me koskaan näe kaikkia vihjeitä siitä mitä meidän nokkamme alla tapahtuu.

Eräs traumaan perustuvan mielenhallinnan uhri (Chris DeNicola) nuuski häntä koskevia tiedostoja joissa kerrottiin millaisia säteily-kokeita hänen lääkärinsä oli hänelle tehnyt. Siellä oli seuraavanlaisia koodeja: Canker Sore (D-7040), Laser Documentation (D-7000), Nautical Science (D-1015), Pediatric Radionthology (L-6542), Penetrating Wave Activity, Radiation Experimentation (L-6540), Radioactive Distortions, Radioactive Material Contamination, Radioactive Verification, Radioactive Waves, Radionthology, Electrolite Prodigies Experiments (654-011), Laser Light Distortions Experiments (654-012) & Laserlight Technology Experiments (101-015). Eräs syy miksi tämä kirjailija antaa näiden tiedostojen koodi-numerot on, että orjien muisti, jotka ovat mukana näissä kokeissa tai projekteissa on usein sisäisesti koodattu näiden tiedostojen koodi-numeroiden kanssa. Päivämäärä jolloin nämä kokeet on tehty lisätään myös osaksi tätä koodia.

Kun tämä kirjailija tutki heidän geneettistä tutkimustaan, olin hämmästynyt siitä kuinka monet instituutiot maailmanlaajuisesti suorittavat perinpohjaista tutkimusta genetiikan alueella -- josta suurin osa koskee ihmisrodun orjuuttamista ja mielenhallintaa.

Vain esimerkki lukemattomista laboratorioista jotka tekevät lujasti töitä mielenhallintaan liittyvän geneettisen tutkimuksen parissa: Brookhaven National Labs. Upton, NY; John Hopkins Univ., Baltimore, MD; Institut fur Genetik, the Free University of Berlin, Germany; Institute of Hygiene & Epidemiology, Czech. Rep.; Radiation Genetic Lab & Chemical Mutagenesis, Stete Univ. of Leiden, Sylvius Labs., Leiden, The Netherlands; MIT, Cambridge, MA; Gesellschaft für Strahlen und Umweltforschung, Munich, Germany; National Inst. of Environmental Health Sciences Research, Triangle Park, NC; Sandoz Labs., Basel, Swizerland; Biology Division, Oak Ridge National Lab., Oak Ridge, TN; Roswell Underground Labs., NM; Stanford Research Institute, Menlo Park, CA; Shell Labs., Kent, England; University of Michigan, Ann Arbor, MI; Zentrallaborator für Mutagenitätsprüfung der Deutschen Forschungsgemeinshaft, Freiburg, Germany.

Tämä on vain vähäinen esimerkki tästä valtavasta maailmanlaajuisesta tutkimustyöstä joka on omistettu genetiikalle joka on yhteydessä mielenhallintaan. Vaikka geenitutkijoiden joukossa on tietysti paljon eri nimisiä ihmisiä, herättää uteliaisuutta nähdä paremmin tunnettuja Illuminaatin sukunimiä kuten Dupont, Hersey, Fox, Jung, Li, Paterson, Stuart, Sinclair, Sutherland, ja Russell näiden geenitutkijoiden joukossa.

Tietenkään, tämä kirjailija ei voi kertoa kaikkea mitä he ovat saaneet selville käyttäessään säteilyä yhdessä kemikaalien ja genetiikan kanssa kontrolloidakseen ihmisrotua. Minä yritän antaa sinulle ylimalkaisen kuvan. Kaikkein tärkeimmät löydöt ovat tietysti hyvin salaista materiaalia.

Kun minä sanon "mielenhallinta", siihen sisältyy sellaisia menetelmiä kuten kiristys ja salamurhan uhka.

On olemassa tietyntyyppistä säteilyä nimeltään "ionisoiva säteily" joka tarkoittaa että se on säteilyä joka luovuttaa elektroneja (tuottaen täten ioneja). On olemassa monenlaista ionisoivaa säteilyä. Joku menee suoraan ruumiin läpi, joku vaurioittaa soluja mutta sallii ruumiin korjata itsensä, joku saa aikaan geneettisiä muutoksia ja joku yksinkertaisesti käy sinun solujesi kimppuun ja tappaa ne.

Tämä ionisoiva säteily joka muuttaa geenejä on ollut yleensä tutkijoiden kiinnostuksen kohteena. Geenit ovat ohjeita jotka kertovat elottomalle materiaalille kuinka järjestää itsensä joksikin eläväksi. Geeni koostuu geneettisestä materiaalista nimeltään DNA ja RNA. Geenit myös tarjoavat ohjeen millaiseksi jokin kehittyy. Kun ihminen tai eläin kehittyy, geenit ovat vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa luodakseen henkilöstä tai eläimestä tietyn näköisen. Esimerkiksi eri koirarodut ovat syntyessään enemmän toistensa näköisiä kuin täysikasvuisina. Eri koirarodut on jalostettu erilaisten geneettisten ominaisuuksiensa takia, ja kun eri koirarodut kasvavat, geenit ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa luodessaan täysikasvuisen koiran.

Joten täyden geneettisen ilmiasun saavuttaminen vaatii koko elämän.

Geneettinen psykologia on paljastanut että geeneihin on ohjelmoitu menetelmät joiden avulla organismi kykenee sopeutumaan ympäristöön. Täten, geneettiset ohjeet ovat, esimerkiksi, enemmän kuin vain ohjeita "ole viisas, ole aggressiivinen, ole pitkä" -- ne keksivät tavan jolla henkilö kykenee parhaiten olemaan tekemisissä ympäristönsä kanssa. Toisin sanoen, käyttäytyminen on ohjelmoitu henkilöön geenien kautta (geneettiset ohjeet) jotta tarjottaisiin mekanismi jolla voitaisiin nopeasti sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Nämä mekanismit (geneettisten koodien luomia) saattavat jopa saada aikaan sen että henkilö (tai eläin) muuttaa täysin käyttäytymistään eloonjäämisen turvaamiseksi.

Uskotaan että ihmisaivojen (kuten myös nisäkkäiden aivojen) melkein kaikki neuronit ovat valmiina ennen syntymää; poikkeuksena ovat mm. hippocampuksen solut ja aivorungon rhombisten huulten solut.

Ne ovat näitä aivorungon soluja joita Illuminati manipuloi aivojen patoamisen avulla luodakseen valokuvamuistin tiedemiehiään ja tietokone-ohjelmoijiaan varten. Idulla olevat solut luovat neuroneja tällä itämis-vyöhykkeellä. Aivosolut joilla on yleinen funktio kehittyvät yleisen kaavan mukaan vaikkakin eri paikoista. Sen jälkeen kun uusi neuroni kehittyy itämis-vyöhykkeellä, se muuttaa siihen paikkaan jossa sen on tarkoitus elää. Tätä monimutkaista prosessia kuinka neuroni osaa suunnistaa oikeaan paikkaansa ei ole saatu selville sen mukaan mitä tämä kirjailija on lukenut. Kun neuronit ryhtyvät töihin ne ovat tekemisissä tiettyjen neuro-siirtäjien kanssa jotka luovat kommunikaation niiden ja muiden neuronien välille.

Tutkijat ovat löytäneet että neuronit voivat muuttaa omaa käyttäytymistään ja ottaa erilaiset neurosiirtäjät jos ne päättävät että niiden "ympäristö" aivoissa tarvitsee sitä. Ne myös kasvattavat dentrisiä yhteyksiään riippuen siitä minkä tyyppisiä yhteyksiä tarvitaan tietynlaisille aivoille. Esimerkiksi, pianon soittaja kehittää sellaiset dentriset yhteydet joita tarvitaan jotta hän kykenisi soittamaan hyvin.

Nämä löydöt osoittivat taas kerran että jopa solutasolla, geneettiset ohjeet ovat monimutkaisia ja että ne on suunniteltu antamaan soluille joustavuutta ja sopeutumiskykyä. Geneettinen ohjelmointi alkaa solutasolta. On olemassa solun "tietoisuus" sen tietoisuuden lisäksi jonka me ymmärrämme. DNA-rakenteet jotka ovat perinnöllisiä vaikuttavat tähän solun "tietoisuuteen". Ruumiin muisti on sisällytetty fysiologiseen rakenteeseen. Ensummäiset aivot ja ruumis toimivat ärsyke-reaktio -mekanismin pohjalta. Ruumiin muisti ja ohjelmointi on varastoituna tälle tasolle. Tämä alue aivoissa on aina päällä. Kuitenkaan näiden havainto- tai käsityskyky tapahtumista ei ole aivan samaa kuin mitä korkeammat aivot ajattelevat. Sinun tietoinen mielesi ei muista kuinka talosi portaat on järjestetty, mutta pimeässä, sinun mielesi varhainen osa auttaa ohjaamaan sinun askeleitasi.

On tunnistettu lukuisia huumeita ja kemikaaleja jotka vaikuttavat mielen oppimisjärjestykseen kuten leimautumiseen. Esimerkiksi, asetyylikloriini horjuttaa hermosolmuja mutta tämä estetään heksamethoniumilla. Lopullinen seuraus tästä on että hermosolmujen kyky välittää impulsseja estetään. Tämä on vain yksi esimerkki siitä kuinka tietyt kemikaalit voivat vaikuttaa tiettyihin aivotoimintoihin.

On olemassa geneettisen tutkimuksen ala nimeltään "kehityksellisen sosiaalisen käyttäytymisen genetiikka", joka käsittelee sitä kuinka geenit ohjaavat ihmisten ja eläinten sosiaalista käyttäytymistä. Esimerkiksi, nämä geenitutkijat tutkivat kuinka geenit luovat aggressiivisuutta, kosiskelua, territoriaalista käyttäytymistä, valtarakenteita (nokkimisjärjestys), seksuaalista käyttäytymistä, kiintymyksellistä käyttäytymistä, tunnistamiseen liittyvää käyttäytymistä, jne.

Miehiä kontrolloivat hyvin paljon seksuaalinen himo, vallanhimo ja aggressiivinen käyttäytyminen. Voiko lukija nähdä kuinka geenien manipuloiminen voisi radikaalisti muuttaa henkilön potentiaalista käyttäytymistä. Ketun geenit saavat eläimen reagoimaan eri tavalla kuin kaniinin geenit. Vaikka kaniini kasvaisi ketun kolossa se ei muuttaisi eläimen geneettisiä ohjeita. [Jopa Raamattu sanoo: "Voiko leopardi muuttaa pilkkujaan?"] Mutta Maailmanjärjestys on keksinyt kuinka muuttaa näitä ohjeita.

Geenitutkijoiden oli täytynyt alkaa eritellä käyttäytymistä ja lajitella geenejä jotka vaikuttavat tähän. Esimerkiksi, geenejä jotka luovat henkilön tai eläimen lisääntymis-vaiston. Näihin ohjeisiin kuuluvat ohjeet kuinka taistella, rakentaa pesä, paritella ja hoitaa jälkeläisiä. Nämä geneettiset ohjeet ovat erilaisia eri ihmisillä ja eri eläimillä. Leimautumis-tutkijat ovat huomanneet että JOS eläimiä (tai ihmisiä) estetään oppimasta tiettyä leimautumista, ja JOS näitä eläimiä jalostetaan, silloin tämä kyvyn puute saada tämä leimautuminen siirtyy eteenpäin. Toisin sanoen, geneettisesti me opimme sukupolvesta toiseen.

Sanotaanpa että me estämme miehiä luonnollisesti osoittamasta seksuaalista mielenkiintoa naisia kohtaan. Jos nämä miehet parittelevat naisten kanssa, jälkeläisillä on heikentynyt kyky olla heteroseksuaalisia. Miehet näyttävät kehittävän seksuaalisuutensa, mutta naiset näyttävät reagoivan enemmän geneettisesti läsnäoleviin "vapauttajiin" perustuen. Geenitutkijat ovat tunnistaneet millaisia ihmisten käyttäytymistä koskevat ohjeet tarkalleen ottaen ovat, ja kuinka muuttaa niitä. Nämä ohjeet on kirjoitettu DNA:han, ja DNA:ta manipuloimalla voidaan muuttaa näitä ohjeita.

Kun minä luin heidän geneettisiä tutkimuksiaan, sain selville että he ovat kehittäneet karttoja kuinka muuttaa geneettistä materiaalia muuttaakseen näitä käyttäytymistä koskevia ohjeita. Nämä kartat jotka kertovat että millä tavalla tiettyjen geenien muuttaminen vaikuttaa käyttäytymiseen ovat salaisia, mutta esimerkki sellaisesta joka ei ole salainen on annettu kirjassa The Genetics of Behaviour. Tässä kirjassa on kartta jossa esitetään kolme paikkaa HK-geenissä joita tiedemiehet ovat tarkoituksella muokanneet jotta muutettaisiin tapaa jolla tietty kärpäslaji esittää parittelu-kutsunsa. Nämä tietyt muutokset sen suhteen kuinka tämä kärpänen esittää uuden parittelu-kutsunsa on esitetty graafisesti eräässä toisessa kirjassa nimeltään Developmental Behavior Genetics: Neural, Biometrical and Evolutionary Approaches.

Pidä edelleen mielessäsi että me tiedämme vain rippeet siitä mitä he tietävät. Me saamme kartan siitä kuinka he voivat muuttaa tapaa jolla kärpänen esittää parittelu-kutsunsa -- kun taas geenikartat ihmisen käyttäytymisen muuttamiseksi ovat salaisia! Helppo esimerkki siitä kuinka geenit esittävät roolia ihmisen käyttäytymisessä voidaan nähdä siinä miten vastasyntyneet käyttäytyvät äitiään ja vieraita ihmisiä kohtaan. Käyttämällä kaksosia ja adoptoituja lapsia voidaan selkeästi osoittaa että lapsen käyttäytyminen siinä kuinka hän koskettaa äitiään on geneettisesti periytyvää. Mutta muista että geneettiset ohjeet, kun lapsi kasvaa, on suunniteltu olemaan joustavia suhteessa ympäristöön, joten ympäristö on vuorovaikutuksessa geenien kanssa muodostaakseen lopullisen käyttäytymisen. Tutkimus joka koskee geenien reaktioita ympäristöön on nimeltään epigenetiikka.

Tutkimus siitä kuinka kontrolloida ihmisiä geneettisesti haarautuu useisiin suuntiin. Ensinnäkin, tiedemiehet havaitsivat että säteily oli avain geenien muuttamiseen. Säteily katkoo ja muuttaa DNA:ta. Jos vain pieni pätkä DNA:ta muuttuu, se voi radikaalisti muuttaa henkilön tai eläimen elämää. Mutta kuinka säteily vaikuttaa geeneihin? DNA:ta on tutkittu joka kantilta. On kokeiltu miten erilaiset kemikaalit vaikuttavat DNA:han. Tiedemiehet hahmottivat kuinka DNA on rakentunut ja kuinka se kahdentuu. He voivat hajottaa osiin ja rakentaa uudelleen DNA:ta miten he vain haluavat. DNA on tämä geneettinen ohje.

Koska säteily vaikuttaa DNA:han, he testasivat miten erilaiset säteilevät aineet vaikuttavat DNA:han. Erilainen säteily hajottaa DNA:n eri tavalla. Kemikaalit liittyvät DNA:han tietyillä tavoilla. On miljoonia tapoja manipuloida geneettistä materiaalia, ja Maailmanjärjestys on ottanut tehtäväkseen löytää että kuinka manipuloida tietynlaista geneettistä materiaalia tietyillä tavoilla.

Esimerkkinä siitä kuinka taitavia he ovat ymmärtäessään kaiken siitä kuinka rakentaa ja ottaa pois molekyylejä geneettisestä materiaalista, on Gold Spring Harbor Labsissa vuonna 1997 pidettävä kurssi nimeltään "Molecular Cloning of Neural Genes". He ymmärtävät mistä hermosolu koostuu ja kuinka rakentaa sellainen.

Eräs intensiivisen tutkimuksen alue jo monien vuosien ajan on ollut pitkäaikainen kamppailu löytää kemikaalit jotka saisivat aikaan erityyppisiä mutaatioita DNA:han. Tätä tutkimusta kutsutaan nimellä "Comparative Chemical Mutagenesis". Itse asiassa, eräs kirjoista joita tämä kirjailija tutki oli nimeltään Comparative Chemical Mutagenesis. Tämän kirjan luvut 16-18 & 22-25 käsittelevät kemiallis-geneettistä tutkimusta sen suhteen että kuinka saada aikaan geneettisiä muutoksia nisäkkäillä käyttämällä kemikaaleja!

Mitä tulee geeneihin, paljon siitä mitä on opittu tutkimalla nisäkkäitä voidaan soveltaa ihmisiin. Kemialliset periaatteet ovat samoja, ainoastaan geneettiset ohjeet ovat erilaisia. Antaakseni vertauskuvan, tämä kirja on kirjoitettu englanniksi. Sitten kun joku ymmärtää kuinka englanti toimii, hän voi ottaa lauseen erilleen ja kirjoittaa sen uudelleen. Huipputason geenitutkijat tietävät kuinka ottaa erilleen geneettisiä ohjeita ja kirjoittaa ne uudelleen. Säteily yhdessä kemikaalien kanssa antaa heille työkalut muokata ihmisten geneettisiä ohjeita. [Sisäpiiriläiset sanovat että tämän vuoksi Tshernobylin ydinvoimala räjähti.] Mikä suurenmoinen tapa suorittaa lisää mielenhallintaan liittyvää tutkimusta.

JUlkisen tutkimuksen mukaan, tiedemiehet loivat geenimutaatioita nisäkkään soluilla ensimmäisen kerran vuonna 1968. On todennäköistä että tätä on tehty salassa jo ennen tätä vuotta. Laboratoriot kaikkialla maailmassa alkoivat testata geneettistä materiaalia tiettyjen kemikaalien kanssa nähdäkseen mitä tapahtuisi erilaiselle geneettiselle materiaalille kun se joutuu kontaktiin tiettyjen kemikaalien kanssa. Joihinkin yleisiin mutageenisiin kemikaaleihin joita testattiin niiden "mutageenisyyden" löytämiseksi kuukuivat:

Kun näitä kemikaaleja (ja muita) testattiin geneettisellä materiaalilla, niiden aikaansaamat mutaatiot havaittiin, ja sitten tämä erityinen mutaation tyyppi kartoitettiin. Jotkut kemikaalit saivat aikaan kromosomi-tyyppisiä muutoksia, toiset saivat aikaan kromaattis-tyyppisiä muutoksia ja jotkut saivat aikaan puolikromaattisia muutoksia. Kun kemikaalit rikkoivat kromosomeja näitä kutsuttiin clastogeeneiksi. Toiset saivat kromosomit menettämään geneettistä materiaalia vaurioittamalla mitoottisia prosesseja. Monet kemikaaleista joita ensin testattiin aiheuttivat ainoastaan kemiallisia muutoksia. He löysivät että eläinten, kasvien ja ihmisten suoja-mekanismit suojasivat mutaatioilta, mutta he oppivat myös että millaisia mutaatioita he voisivat luoda joita ruumis ei korjaa tai paranna.

Sen lisäksi että he löysivät mitä tietyt kemikaalit tekevät, Maailmanjärjestys halusi selvittää mitä tapahtuisi DNA:n molekyylitasolla kun DNA:ta alistettaisiin tietyntyyppiselle säteilylle. Avain säteilevän materiaalin käyttöön on, että on olemassa monenlaisia säteileviä aineita, ei ainoastaan uraani. Esimerkiksi kadmium on radioaktiivista ja sitä voidaan käyttää geneettiseen manipulointiin. Tutkittaessa säteilyä, ensimmäinen vaihe on se, kun vapaat radikaalit luodaan. Tämä vaihe kestää vain sekunnin murto-osan. Toinen vaihe on näiden vapaiden radikaalien muuttaminen vakaaksi säteileväksi aineeksi, ja lopuksi viimeinen vaihe on näiden aineiden aiheuttamien vaikutusten tutkiminen kun ruumis ottaa ne vastaan. Säteilevän aineen vaikutukset henkilöön saattavat kestää useita vuosia. Säteilyn vaikutukset tapahtuvat DNA:n molekyylitasolla.

On kehitetty kemiallisia inkapasitantteja (=toimintakyvyttömäksi tekeviä aineita) jotka vaikuttavat henkisiin toimintoihin monin tavoin. Eräs metodeista joiden avulla kemialliset ja radioaktiiviset aineet toimivat on geeni-rakenteiden muuttaminen. Jotkin geneettisistä muutoksista joita voidaan luoda kemiallisesti ovat kemialliset muutokset jotka vaikuttavat tapaan jolla mieli ajattelee. Pähkinänkuoressa, me katsomme kohti tilannetta jossa ihmiskunnan ajattelua voidaan muuttaa kemikaaleilla joita päästetään ilmaan ja veteen. Kuinka kauan nämä geneettiset muutokset kestävät? On luultavaa että joillakin muutoksilla on pitkäaikaiset seuraukset. Taas kerran, yhteenvetona voidaan mainita että Maailmanjärjestys pystyy hankkimaan radioaktiivisia aineita joita voidaan levittää yhdessä kemikaalien kanssa jotta kontrolloitaisiin laajojen maantieteellisten alueiden väestöä geneettisen manipuloinnin avulla. Näitä radioaktiivisia aineita ja kemikaaleja voidaan levittää laajoille alueille ilman tai juomaveden välityksellä. Kemikaalia joka saa ihmiset alttiiksi suggestiolle voidaan jakaa tietyn alueen ihmisille kun taas hypnoottiset viestit television kautta ja ELF-aallot helpottavat mielenhallinta-operaatioita.

Terapeutit alkavat kohdata 1960-luvulla tai sen jälkeen syntyneitä mielenhallinnan uhreja jotka on alistettu kemikaalien ja säteilyn avulla aikaansaaduille geenimuutoksille jotka kontrolloivat ihmisen käyttäytymistä. On olemassa jo kymmeniä säteilykokeiden & mielenhallinnan uhria jotka puhuvat. Valitettavasti, niillä jotka tämä kirjailija tuntee ei ole kovin pitkä odotettavissa oleva elinikä, ja puhuminen yleensä lyhentää tätä elinikää entisestään.

Tässä Deeper Insights -kirjassa mainitaan elokuva Jacob's Ladder. Tämä elokuva kertoo amerikkalaisesta sotilas-yksiköstä Vietnamissa jolle annetaan huumetta jotta he olisivat aggressiivisempia, mutta tästä huumeesta luovutaan koska nämä sotilaat tappavat toisiaan. Kuitenkin, syy miksi tämän elokuvan esittämistä ei ole kielletty oli se, että tämä oli hyvä peite sille tosiasialle että armeija ei luovuttanut, vaan että he itse asiassa onnistuivat luomaan "kemiallisen taikajuoman" joka muuttaa sotilaat tappokoneiksi. Armeija on tehnyt lukuisia tutkimuksia huumeiden ja tappamiskyvyn välisestä suhteesta. Maailmanjärjestyksellä on kyky luoda soturi-henki; itse asiassa pahempaa -- heillä on kyky muuttaa miehet tappokoneiksi.

Niin hirvittävää kuin aivojen ja aivonesteiden manipulointi onkaan, ja niin hirvittävää kuin aivojen kasvun geneettinen manipulointi onkaan, tässä on vain muutama esimerkki monista mielenhallinnan menetelmistä joita Illuminaatilla on käytettävissään. Nämä tekniikat nostavat esiin vakavan kysymyksen: kuinka pitkään ihmiskunta sellaisena kuin me sen tunnemme on olemassa? Seuraavan sukupolven lasten täytyy kohdata mielenhallinta geneettisen peukaloinnin muodossa ja kemikaalien käytön muodossa -- kemikaalien joita NWO:lla on varastossaan.


Takaisin