Syvempää tietoa illuminaateista

(Deeper Insights into the Illuminati Formula)

Fritz Springmeyer & Cisco Wheeler

LUKU 8 -- SYÖMISHÄIRIÖT (osa 2)

Syömishäiriöt näyttäytyvät alkuperäisenä ongelmana miksi uhri tulee terapiaan. Esimerkiksi, hänellä saattaa olla vastustamaton halu ensin syödä itsensä ähkyksi ja sitten oksentaa, tai hän saattaa nälkiinnyttää itseään, tai hänellä saattaa olla fobioita tiettyjä ruokia kohtaan.

Syömishäiriöitä saattaa myös kehittyä kun sivupersoonien järjestelmät suorittavat omia prosessejaan. Näistä syömishäiriöistä voi tulla hengenvaarallisia. Monet mielenhallinnan uhrit kärsivät syömishäiriöistä. On varmasti monia tekijöitä jotka aiheuttavat mielenhallinnan uhrille syömishäiriöitä. Mitä vaikeampi hoitoa vastustava syömishäiriö, sitä todennäköisemmin taustalla ovat useammat tekijät. Tämän luvun tarkoitus on antaa terapeutille tietoa joistakin tärkeistä tekijöistä jotka ovat mielenhallinnan uhrin syömishäiriöiden taustalla.

Syömishäiriöt eivät ole rajoittuneet ainoastaan mielenhallinnan uhreihin. Kuitenkin, Monet yksilöt jotka omasta mielestään tulevat terapeutin luokse bulimian tai anoreksian takia, kärsivät todellisuudessa traumaan perustuvan täydellisen mielanhallinnan vakavista sivuvaikutuksista. Monien terapeuttien kohdalla, ensimmäinen mielenhallinnan uhrin valituksen aihe on hänen syömishäiriönsä. Hän on täysin tietämätön että mikään muu voisi olla pielessä. Tutkijat jotka tykkäävät tehdä töitä tilastojen parissa ovat huomanneet että monet syömishäiriön uhrit kärsivät masennuksesta tai identiteetin puutteesta.

Modernilla amerikkalaisella kulttuurilla samoin kuin orjien käsittelijöillä on pakkomielteenä laihat naiset. Paine jonka naiset saavat yhteiskunnan ja käsittelijöiden taholta, saa monet orjat identifioimaan laihuuden itsetunto-ongelmien voittamisen kanssa. Valitettavasti, jos isäntä ajattelee että nälkiintymällä voitetaan huono itsetunto, hän joutuu melkein aina pettymään, sillä nälkiintyminen ainoastaan pahentaa huonoa itsetuntoa. Toisaalta, jotta isäntä-persoona tuntisi että hän hallitsee edes yhtä asiaa elämässään, hän saattaa turvautua nälkiintymiseen saadakseen jonkin verran tunnetta että hänellä on valta omaan ruumiiseensa.

Tavoitellessaan kiihkeästi vapautta, mieli saattaa ajatella että nälkiintyminen antaa ainakin rippeet oman ruumiin hallinnasta, sen jälkeen kun siltä on riistetty kaikki vaihtoehdot ja sitä on pahoinpidelty ja seksuaalisesti hyväksikäytetty. Eräs syy syömishäiriöihin on se, että potilaalla on vaikeuksia tunnistaa tunteitaan, ja hän luottaa vain vähän omiin kykyihinsä solmia ihmissuhteita. Hän tuntee että hänen täytyy tehdä oikeat asiat välttääkseen hylkäämistä ja epäsuosioon joutumista. Hänellä on keinotekoinen idealisoitu kuva siitä millainen hänen pitäisi olla. Esimerkiksi, eräs tyttö oli peloissaan siitä että hänestä oli tulossa nainen. Toiset, hyväksikäytön seurauksena, tuntevat vihaa ruumistaan kohtaan, kuten myös pelkoa. On joitakin nuoria sivupersoonia jotka eivät edes halua että heillä on aikuisen naisen vartalo. Toinen henkilö tunsi että hän on tyhmä jos hän syö, ja hän alkoi inhota itseään yhä enemmän jos hän söi.

Kun mielenhallinnan uhri jolla on syömishäiriö ensimmäisen kerran tulee kontaktiin terapeutin kanssa

Eräs reitti jolla uhri tulee terapiaan on että joku on ohjannut hänet sinne syömishäiriönsä vuoksi. Jos asiakas asuu kotona, on sanomattakin selvää että tukiryhmän pitäisi tutkia asiakkaan kanssa mahdollisuutta että joku perheenjäsen osallistuisi konsultaatioon niin että potilaan tilaa voitaisiin arvioida paremmin.

Jos joku yrittää juonen avulla saada ihmisen hoitoon, kokemukset osoittavat että tästä on vain haittaa pitkällä aikavälillä. Mieluummin kuin että laatisi aikatauluja potilaan selän takana, terapeutin pitäisi nähdä että onko alueella hyviä tukiryhmiä. Sen jälkeen kun uhri tai uhri & hänen perheensä tutustuvat tukiryhmään, he ovat usein halukkaampia tulemaan terapiaan. Riippuen tilanteesta, jopa orjan isäntä saattaa nähdä sen positiivisena että uhri alkaa tehdä töitä syömishäiriönsä kanssa, sillä se saattaa auttaa uhrin vakauttamisessa. Uhri jolla on syömishäiriö on usein vastahakoinen ja hän kokee tilanteen nöyryyttäväksi. Terapeutti voi luoda hyvät suhteet olemalla lämmin, hyväksyvä, rehellinen, empaattinen ja kiinnostunut. Erilaiset ihmiset tulevat toimeen erilaisten ihmisten kanssa, esimerkiksi teini-ikäiset tytöt usein pitävät parempana nais-terapeutteja.

Tässä tiimit ovat hyödyllisiä, missä yksi henkilö toimii enemmänkin kuin konsultantti (=neuvonantaja) jonka kanssa terapeutti voi keskustella henkilöstä. Jos terapeutti yrittää olla tekemisissä ainoastaan syömishäiriöm kanssa, on useita lähestymistapoja joita voidaan käyttää. Kuitenkin, minkä tahansa polun terapeutti valitseekin, olisi suositeltavaa kerätä tietoa siitä mitä on meneillään. Olkoon se sitten bulimia tai anoreksia, terapeutti pyytää tätä henkilöä kuvailemaan syömistään sekä viikolla että viikonloppuna.

On keinoja saada informaatiota ihmisiltä jotka käyttävät "takaovea" niin puhuakseni. Jos henkilö syö ahmimalla, mutta ei halua avoimesti keskustella siitä, terapeutti saattaa kysyä: "Kun ihmiset menevät dieetille vähentääkseen painoaan, he joskus tuntevat itsensä niin nälkäiseksi että heillä on kiusaus syödä liikaa. Oletko kokenut tätä?" Jos henkilö ei halua keskustella taipumuksestaan oksentaa, lempeä takaoven lähestymistapa saattaisi olla: "Oletkos inä koskaan yrittänyt pudottaa painoasi millään muulla tavalla?" On tärkeää jäljittää yksityiskohtia näiden episodien ympäriltä -- kuten että kuinka usein, milloin, mitkä ovat kaikkein yleisimmät hetket kun nämä tapahtuvar, kuinka pitkään ne kestävät, sekä syödyn ruoan laatu ja määrä. On myös tärkeää huomioida että millaisia ajatuksia ja tunteita näihin episodeihin liittyy. Älä ylläty jos henkilö ei sano: "En tiedä miksi tein näin."

Tämä terapeutti voi kysyä: "Millaisena sinä näet tämän tietyn ruoan?" Voi olla niin että Cool-Aid laukaisee mielen ajattelemaan verta. Saattaa olla että raaka liha laukaisee mielen ajattelemaan uhraamista. Voi olla että tietyt hajut viittaavat tiettyihin traumoihin. Oksentaminen saattaa olla terapiaan tulevan mielen puhdistus-efekti.

Terapeutti voi myös kysyä tältä henkilöltä hänen ajatuksiaan ja tunteitaan liittyen seksiin, ja että onko hän kiinnostunut seksistä. Tämä voi tarjota joitakin merkittäviä vihjeitä siitä minkä kanssa todella ollaan tekemisissä.

Mikä on henkilön mielikuva liittyen hänen ruumiiseensa? Myöhemmin, kun ollaan tekemisissä enemmän kuin isäntä-persoonan kanssa, tämä on edelleen rärkeä kysymys. Kun asiakas kärsii mielenhallinnasta, terapeutin täytyy esittää kokonainen joukko kysymyksiä, kuten masennuksen oireista, alhaisesta motivaatiosta, paniikkikohtauksista, nukkumisvaikeuksista, itsemurha-tuntemuksista, toivottomuudesta, ja tunteesta että on ansassa tai arvoton. Terapeutti voi säästää aikaa jos hän haluaa käyttää jonkinlaista standardi-arvointilomaketta joita ammattilaiset ovat kehittäneet.

On sanomattakin selvää että syömishäiriöt ovat seurausta lukuisista tekijöistä, mukaanlukien sellaiset mahdolliset ongelmat kuten rakenteelliset aivosauraudet, infektiot, ruoansulatushäiriöt. Tässä kirjassa ei ole mahdollisuutta antaa yksityiskohtaista informaatiota näistä muista mahdollisista sairauksista. Terapeutin täytyy saada tunne siitä mitä on tapahtumassa, miten terapeutin pitäisi toimia, ja jos on tarvetta, saada asiakas sellaisen henkilön luokse joka on erikoistunut siihen mitä asiakas tarvitsee. Se miten tämä osa voi auttaa, on tarjota tietoa syömishäiriöistä silloin kun ne liittyvät mielenhallinnan uhreihin ja heidän ohjelmointiinsa, ohjelmointi-traumoihin, muistikuviin, ja yleisiin elämänmittaisiin hyväksikäytön sivuvaikutuksiin.


Takaisin