Syvempää tietoa illuminaateista

(Deeper Insights into the Illuminati Formula)

Fritz Springmeyer & Cisco Wheeler

LUKU 9 -- ARVIOINTILOMAKKEET (osa 2)

Arviointilomakkeet ovat kivoja kainalosauvoja joissain tilanteissa. Muodollisessa terapeuttisessa tilanteessa, jossa ajalla on merkitystä, voidaan antaa lomakkeita jotka vähentäbät aikaa jonka terapeutti tarvitsee jotta alkaisi saada selvyyden uuden asiakkaansa tilanteesta. Me olemme antaneet erinomaisen lomakkeen seuraavalla sivulla jonka täyttämiseen kuluu noin 5 minuuttia. Se on ei-pelottava "jotta oppisit tuntemaan itsesi paremmin" -lomake joka voi auttaa johtamaan syvempiin keskusteluihin. Terapeutti voi keittää kupin teetä asiakkaalle samalla kun uusi asiakas täyttää lomeketta. Toinen tapa jossa lomakkeet saattaisivat auttaa on tilanne jossa ei-ammattimainen neuvonantaja tai ystävä yrittää saada vihjeitä siitä millaisia kohteen ongelmat ovat. Toinen lomakkeiden hyöty on että se vähentää kysymysten tungettelevaisuutta jotka muuten saattaisivat saada kohteen puolustuskannalla, koska kohteen nyt mieli voi nähdä että nämä kysymykset ovat simppeleitä standardi-kysymyksiä, ei henkilökohtainen hyökkäys.

Dynaamisessa istunnossa, hyvä terapeutti esittää kysymyksiä dynaamiseen tapaan joka on reagoimista kohteen antamiin vihjeisiin. Ilmiselvästi, tämä dynaaminen lähestymistapa, kun sen suorittaa kokenut henkilö joka tietää mitä hän etsii, on paljon nopeampi, paljon paremmin räätälöity uhrin tilanteeseen. Mikään ei korvaa kuitenkaan elävää dialogia terapeutin ja hänen asiakkaansa välillä. Kuitenkin, on useita alueita joita pitäisi tutkia perusteellisesti.

Mitkä asiat soveltuvat sinuun?
Esimerkki-kysymyksiä

Esimerkiksi,

Tuntiessaan olonsa pitkäveteiseksi tai ollessaan äärimmäisen keskittyneitä useimmat ihmiset kadottavat ajan tajun, mutta monipersoonien ollessa kyseessä he usein toistuvasti kadottavat aikaa. Kuitenkin, me haluamme muistuttaa lukijalle että back-up amnesia (sinä unohdat että sinä unohdit) kattaa suurimman osan kadotettua aikaa. Toinen alue jota voidaan tutkia tarkasti ovat kysymykset tajunnan hämärtymisen ympärillä, kuten: Eräs alue on kysellä yksityiskohtia perheen historiasta, kuten: Tämä on jotta määriteltäisiin kuinka sirpaloituneita heidän muistonsa ovat. Illuminati koettaa antaa ihmisille peite-muistoja mutta nämä peite-historiat eivät ole yhtä aukottomia ja todellisia kuin oikeat muistikuvat. Voidaan tiedustella jotta nähtäisiin että onko henkilö yhteydessä mihinkään ryhmään tai verilinjaan jotka paljastetaan aiemmissa kirjoissa:
Takaisin